Pollen: I en undersøkelse gjort av Norstat oppga 25 prosent av Oslos studenter at de hadde pollenallergi. Norges astma- og allergiforbundt savner tydeligere støtte fra universitetet.

Vil ha mer tilrettelegging for pollenallergikere

Allergiske studenter må søke om legeerklæring for hver eksamen. Pollenallergikere og pollenforbund vil ordningen til livs.

Publisert

Pollenallergi blant studenter

- 35 prosent oppga at de har pollenallergi.

- Blant respondentene i Oslo oppga 25 prosent at de har pollenallergi. 47 prosent av de med pollenallergi oppga at allergien påvirker skolearbeidet.

- 25 prosent av de med pollenallergi har hørt om allergivaksinasjon som behandlingsmetode. Kun 8 prosent benytter seg av behandlingsformen.

- 1000 studenter deltok i undersøkelsen.

- Undersøkelsen er fra våren 2022 og er gjennomført av Norstat på vegne av legemiddelselskapet ALK.

Kilde: Norstat/Geelmuyden Kiese

I disse dager slipper blomsterstøvet seg fri fra plantene og flyr målrettet mot allergikerne. Fra de vanligste sortene bjørk og gress, til de sjeldnere som hassel, burot og salix, ingen av de pollenallergiske studentene slipper unna den fortettende opplevelsen.

Halvparten av studentene med pollenallergi oppgir at allergien påvirker skolearbeidet, ifølge en undersøkelse gjort av ALK. Ved NTNU fant de i 2017 ut at én av ti studenter går ned en karakter på grunn av pollenallergi. Likevel gir ikke pollenallergi grunnlag for ekstra tid på eksamen ved Universitetet i Oslo (UiO) på generelt grunnlag.

De legger til grunn at pollenallergi ikke er en tilstrekkelig ulempe i eksamensperioden, fordi medisiner stort sett funker godt.

– Universitetene burde støtte studenter i at dette er en utfordring og vise en større forståelse, sier seniorrådgiver ved Norges astma- og allergiforbund (NAAF) Anna Bistrup til Universitas.

Flere legetimer

Tett, kløende og rennende nese, røde øyne, tretthet og redusert konsentrasjons- og læringsevne er vanlige symptomer på allergi, ifølge NAAF. Om lag en million nordmenn henter reseptbelagte allergimedisiner mot pollen, ifølge Bistrup. Ikke-reseptfrie medisinene er ikke tatt med i beregningen. 20-30 prosent av allergikerne har en kraftig grad av allergien.

For å få ekstra tid på eksamen må den allergiske reaksjonen komme innen syv dager før eksamen, ifølge UiO. Allergikeren må da ty til opptil flere legetimer, så sant man har mer enn én eksamen. Det holder ikke med en stående legeerklæring i en lengre periode.

Seniorrådgiver ved Norges astma- og allergiforbund Bistrup mener at allergien kan settes i sjakk for de aller fleste så lenge man finner den best egnet medisinen. Likevel:

– Det er dessverre for mange som aksepterer å leve med ubehaget, de burde forsøke å finne den medisinen som egner seg best for dem.

Påvirket: Johanne Maria Vilje Rydhagen Holdt (21) holder seg vanligvis unna grøntområder på våren.

Svært påvirket

Universitas møter student på internasjonale studier og pollenallergiker Johanne Maria Vilje Rydhagen Holdt (21) på Eilert Sundts Hus på Blindern. Hennes studiehverdag påvirkes sterkt av pollensesongen.

– Det preger meg i veldig stor grad, konsentrasjonen er dårlig og søvnen er nærmest borte. Det tærer på, særlig nå med eksamensperioden på toppen av det hele.

Det preger meg i veldig stor grad, konsentrasjonen er dårlig og søvnen er nærmest borte

Johanne Maria Vilje Rydhagen Holdt (21), student ved UiO

Hun forklarer at ting går sakte i perioden hun er utsatt for pollen, og at det påvirker immunforsvaret, som igjen gjør at hun er utsatt for andre sykdommer på våren. Tipset fra seniorrådgiver Bistrup er å finne den best egnede medisinen for deg og bruke den kontinuerlig.

– Altfor mange slurver med medisinen. Hvis du bruker den kontinuerlig vil du få gode resultater.

Selv om Rydhagen Holdt sier hun tar den best egnet medisinen for henne og bruker den etter legens instrukser, løser det ikke alt når vårsola titter frem og pollenstøvet brer seg.

– Jeg har prøvd mange medisiner gjennom årene, og nå er jeg på den som fungerer best. Men jeg er fortsatt konstant sliten og nedbrutt.

Kun akutt

Utmattelsen og bivirkningene fra medisinene kombinert med dager med lite søvn har ført til at Rydhagen Holdt har måttet droppe enkelte undervisningstimer. Studenten er allergisk mot flere typer pollen som bjørk, osp og or som ofte slår ut på ulike tider av våren. Dermed er hun stadig påvirket av pollen fra slutten av februar og ut mai.

Hun skaffer seg ny legeerklæring og sender inn en søknad for hver eksamen hun har i eksamensperioden på vårsemesteret. Praksisen gjelder ved både Oslomet og UiO. Rydhagen Holdt skulle ønske at såpass påvirkede studenter burde kunne ha en stående legeerklæring for hele perioden.

På spørsmål om hvordan UiO tilrettelegger for allergikere som Rydhagen Holdt, svarer studiedirektør Hanne Ekeli at en potensiell tilrettelegging alltid vil være knyttet til faglige krav og rammer i emnene. Derfor er det ifølge henne vanskelig å gi et enkelt svar på hvordan de vurderer tilretteleggingen.

– Pollenallergi kan gi grunnlag for tilrettelegging, men det er en individuell vurdering ut ifra den konkrete situasjonen, sier Ekeli til Universitas.

UiO begrunner dette med at pollensesongen ikke er 365 dager i året, og at studenter reagerer forskjellig på både pollen og medisineringen. Tilretteleggingen for allergikere havner altså under det som kalles akutte tilrettelegginger.

– For en del andre tilrettelegginger, for eksempel dysleksi, kan man få en type tilrettelegging som gjelder gjennom hele studieløpet, men på pollenallergi er det en såkalt akutt tilrettelegging.

Martin Halvorsen ved seksjon for opptak og vurdering ved Oslomet skriver i en e-post at de også innvilger tilrettelegging for pollenallergikere i en periode av gangen.

«Så lenge det er kronisk kan det innvilges for hele studierettsperioden. Men for sesongbetonte utfordringer som pollenallergi innvilges det for en tidsbegrenset periode hvert år», skriver han til Universitas.

Reagerer: Anna Bistrup ser gjerne at universitetene anerkjenner det medisinske behovet til pollenallergikerne.

Skjuler rettigheten

Universitetene burde støtte studenter i at dette er en utfordring og vise en større forståelse

Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges astma- og allergiforbund

For Rydhagen Holdt har det vært vanskelig å finne frem til informasjon om mulighetene hun har for mer tid på eksamen, og ordleggingen på hjemmesiden gjorde at hun i utgangspunktet trodde at hun ikke fikk ekstra tid:

«Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke tilstrekkelig grunnlag for ekstra tid på eksamen, ettersom medisinene gir stort sett lite bivirkninger».

– Jeg synes det er svakt av UiO å velge en slik ordlyd. De må i tillegg anerkjenne at noen har et medisinsk behov for forlenget tid på eksamen og de plikter til å tilrettelegge for gruppen. De burde være mye tydeligere i sitt språk og kommunisere ut denne muligheten, ikke gjemme bort rettighetene, sier Bistrup.

De bivirkningene UiO nevner kjenner Rydhagen Holdt seg heller ikke igjen i.

– Medisinen gjør meg utmattet og jeg er konstant sliten, jeg fungerer ikke som jeg skal med dem, sier Rydhagen Holdt.

UiO mener på sin side at informasjonen er tydelig på nettsiden.

Antall pollenallergikere øker fra år til år ifølge Norges astma- og allergiforbund, hvilket vil si at problemene for UiO og deres søknadsprosess altså ikke vil avta. Dersom eksamensperioden byr på regnbyger slipper allergikerne snufsing og harking i lesesalen.

Regn fjerner altså pollen, så hvis du er blant de 35 prosentene så er det bare å håpe på regnbyger inn mot den ellers så solfylte og pollen-spredende eksamensperioden.

Powered by Labrador CMS