Endret rutiner: Etter glippen endret NIH rutinene sine.

Persnolige opplysninger, rangering og vurdering etter jobbintervju på avveie

Informasjon om lederkandidater på Norges idrettshøgskole ble gjort tilgjengelig for alle ansatte.

Publisert Sist oppdatert
Direktør ved NIH: Lise Sofie Woie. Pressebilde: NIH

Da Norges idrettshøgskole (NIH) skulle ansette en ny leder for fagseksjonen for fysisk prestasjonsevne ble personlig informasjon om de aktuelle kandidatene ved et uhell lagt ut på skolens intranett. For tre av dem ble arbeidserfaring, formell kompetanse, samt en rangering og vurdering basert på intervju gjort tilgjengelig for alle NIHs 250 ansatte.

NIH gjorde forskning på ski-landslaget: Astmaforskningen var ulovlig (5)

Merket LUKKET

Dokumentet var merket med «unntatt offentlighet» og i overskriften sto det LUKKET i store bokstaver. Likevel ble det publisert og NIH oppgir menneskelig feil som årsak. Saken lå ute i et døgn og to av kandidatene ble gjort oppmerksom på feilen av kolleger.

– Dette er informasjon som ikke skal havne i hendene på folk som ikke er ment å se det, sier Lise Sofie Woie, direktør ved NIH. Etter glippen blir det innstramminger på hvem som kan publisere saker på intranettet og hvilke saker de skal få oversendt. Heretter vil kun offentlige saker gjøres tilgjengelige for dem.

Direktør for helsetilsynet: Den største forsknings-skandalen på ti år

Gode rutiner, tross feil

NIH har også meldt saken som avvik til Datatilsynet.

Når en sak som dette blir meldt inn til Datatilsynet går en saksbehandler gjennom for å finne ut hva slags avvik det gjelder, hvor alvorlig det er og hva virksomheten har gjort for å hindre og rette opp i avviket.

– I dette tilfellet gjelder det ikke et alvorlig avvik. All informasjon på avveie er beklagelig, og i beste fall ubehagelig for de involverte. I dette tilfelle ser jeg derimot ikke mulighet for at informasjonen kan brukes til forfalskning eller ID-kriminalitet, sier Hallstein Husand, fagdirektør i Datatilsynet.

Han understreker at NIHs rutiner har vært gode, men at de nå blir enda bedre for å hindre lignende feil i fremtiden.

NIH-studentens treningsprogram: Kom i form på syv uker

Powered by Labrador CMS