Marika Marie Godal Dam på NSO sitt landsmøte april 2023.
Landsmøte: – Vi løper ingen sprint, men et maraton, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam kampen de kjemper for studentene.

Dette er NSO sitt landsmøte

Tønsberg (Universitas): – Vi kan ikke ta noen ting for gitt, sier studentlederen Maika Marie Godal Dam om det studentpolitiske året som har gått. Denne helgen møtes studenttillitsvalgte fra hele landet for å diskutere nasjonal studentpolitikk.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres.

Norsk studentorganisasjon

# Nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.

# Studentdemokratiene representerer om lag 260.000 studenter.

# NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, samt å representere sine medlemslag.

# NSO er partipolitisk uavhengig.

# Finansieres gjennom statsstøtte og semesteravgiften til studenter.

– Vi legge grunnlaget for veien videre og skal vedta den politikken som skal dirre i kontorene til Borten Moe og hans kollegaer i regjering, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam fra talerstolen foran en stappfull sal av studentpolitikere og -tillitsvalgte fra hele landet.

Denne helgen samles 181 delegater fra Norsk studentorganisasjon (NSO) sine 32 medlemslag i Tønsberg for å debattere, votere og vedta norsk studentpolitikk på deres 13. landsmøte. Den vedtar de på vegne av 260 000 studenter.

Dyrtid og studiestøtte

Det har vært et år preget av sterk prisvekst i samfunnet. Dyrtiden har truffet studentene hardt, og det på flere områder, ifølge NSO-lederen. Hun trekker derfor frem at NSO har måttet jobbe med et bredt spenn av saker, som husleielov, strøm, globale utfordringer og utleiemarkedet i året som har gått.

Godal Dam mener NSO har jobbet hardt i året som har gått, men at det har vært flere kjepper i hjulene for studentbevegelsen.

– Vi løper ingen sprint, men et maraton.

– Vi har lært at vi ikke kan ta noen ting for gitt, sier hun og viser til gratisprisnippet, som ble rokket ved da regjeringen innførte skolepenger for internasjonale studenter.

NSO sitt landsmøte 2023. Maika marie godal dam fra talerstolen.
Åpner møtet: Leder av NSO Maika Marie Godal Dam åpner NSO sitt 13. landsmøte fredag.

– Lik rett til utdanning

Likevel er det noen lyspunkter, som da studiestøtten ble øket i statsbudjsettet i fjor. Men Godal Dam har ingen planer om å juble, og sier at studiestøtten ennå ikke strekker til.

I år betyr landsmøtet like muligheter til utdanning for alle, melder Godal Dam.

– Vi skal jobbe for å sikre at studiestøtta økes og justeres i takt med prisene i samfunnet, og at studenter får stipend fremfor lån, så økonomi ikke er noen barriere.

Hun trekker frem forslaget til det nye oppstakssystemet, og at like muligheter handler om at det må finnes mange veier inn i høyere utdanning. Hvor man bor eller hvilken bakgrunn foreldrene har, skal ikke være til hinder.

Hun gir også refs til politikerne, og mener de må se lengre enn kortsiktige seire.

– Det kan se ut til at regjeringen og partiene på stortinget som nå stemmer for en innføring av skolepenger for internasjonale studenter, har glemt sitt kart og kompass. Men det har ikke vi, sier hun til applaus fra salen.

– Vi må se studentsaken i sammenheng med det som foregår rundt oss. Inflasjon, strømkrise, fastlegemangel, pandemi, krig og klimaendringer. Dette påvirker oss, og derfor er det vår business. Vi kan og skal blande oss i disse debattene.

Statsråden uteblir

Et av høydepunktene på landsmøtet, er besøk og spørretime med forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), også kjent som studentenes statsråd.

Men landsmøtet måtte nøye seg med en hilsen, da Borten Moe ikke kunne møte grunnet uforutsette hendelser.

Uteblir: Da forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte fjorårets landsmøte, kunne han ikke love studentene økt studiestøtte. I år uteblir han fra møtet. Arkivfoto: Hanne Jones Solfjeld.
Uteblir: Da forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte fjorårets landsmøte, kunne han ikke love studentene økt studiestøtte. I år uteblir han fra møtet. Arkivfoto: Hanne Jones Solfjeld.

I en takketale, lagt frem av Godal Dam, sier han at han gjerne skulle vært med. Han beskriver landsmøtet som "en viktig begivenhet og en kraftsamling".

– Deres engasjement er verdifullt for meg som statsråd, for alle studenter og det norske samfunnet. Jeg vil takke for et engasjert samarbeid og meningsbrytning. Lykke til med landsmøte, hilser han.

Godal Dam synes det er leit at det ikke ble en dialog mellom landsmøtet og Borten Moe.

– Så du hadde ingen tydelig beskjed til Borten Moe du gi dersom han var her i dag?

– Ikke jeg personlig, men jeg tror landsmøtet hadde hatt en tydelig beskjed. Jeg tror den hadde samsvart godt med våre studentpolitiske prioriteringer.

Skal velge ny leder

Lørdag velger delegatene den nye NSO-lederen, en posisjon som ofte omtales "Norges mektigste student".

De to kandidatene som stiller til valg er Oline Sæther (26), som er leder av Studentparlamentet ved UiO, og Karl Magnus Nyeng (36), som er leder av Studentparlamentet ved Oslomet.

Tirsdag la valgkomitéen frem sin innstilling, og foreslår Sæther som ny leder av NSO. Nyeng har imidlertid opprettholdt sitt kandidatur, og lørdag er det duket for en lederduell.

Du kan lese mer om hvorfor de stiller som leder i denne saken.

Det skal også velges nytt arbeidsutvalg og nytt sentralstyre.

Disse er innstilt til arbeidsutvalget:

 • Leder - Oline Sæther
 • Nestleder - Ole-Markus Simonsen
 • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig - ingen innstilling
 • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig - Elida Linnea Slettum
 • Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig - ingen innstilling
 • Internasjonalt ansvarlig - Jens Bartnes

Valgkomitéens innstilling til sentralstyret er som følger:

 • Carl William Wright Nordby
 • Tina Tufte Holtsdalen
 • Maiken Køien Andersen
 • Vilma Himberg
 • Oscar dos Santos Kvalsvik
 • Erica Marie Kunz-Skrede
 • Thomas Helland-Hansen
 • Andrea Nesvik Voss
 • Astrid Hilling
 • Marte Bråteng
 • Harald Bolstad Evensen
 • Vår Eline Nilsen
 • Robert Granlund
Powered by Labrador CMS