Fire forskere brukte UiOs penger på eget selskap

Fire forskere ved Universitetet i Oslo får refs etter at de brukte universitetets penger på innkjøp av utstyr fra eget selskap.

Publisert Sist oppdatert

Labrida

  • Labrida ble grunnlag i 2012
  • Selskapet utvikler produkter for vedlikehold av tannimplanter.
  • Postdoktor Caspar Wohlfahrt sitter i styret til Labrida og var med på å grunnlegge det sammen med Lyngstadaas.

Universitas korrigerer: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det i ingressen at forskerne fikk refs for å ha brukt «Flere hundre tusen kroner av universitetets penger på tjenester fra egne selskap.» Dette medfører ikke riktighet. Forskerne har tilsammen brukt 34.415 kroner av universitetets penger på innkjøp av varer fra eget selskap.I tillegg inngikk den ene forskeren en kontrakt mellom flere parter, på vegne av UiO, der utgiftene på flere hundre tusen kroner ikke ble belastet universitetet. Dette hadde han ikke budsjettdisponeringsmyndighet til å gjøre.

Tre professorer og en postdoktor ved Universitetet i Oslo (UiO) fikk i mai tjenstlige tilrettevisninger på grunn av flere tilfeller av inhhabilitet.

En tilrettevisning er en veiledning fra arbeidsgiver, som er mildere enn en skriftlig irettesettelse. Tilrettevisninger brukes for å vise arbeidstaker til rette, og benyttes i mindre alvorlige forseelser.

De fire holder til ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), og brukte i flere tilfeller UiOs ressurser på å kjøpe tjenester fra sine egne selskaper.

Corticalis

  • Corticalis ble i 2001 grunnlagt av professorene Jan Eirik Ellingsten og Ståle Petter Lyngstadaas,
  • Selskapet jobber med research og utviklingen av teknologi med beinregenerasjon og biomateriale.
  • Professor Håvard Jostein Hagen er sjef for research i Corticalis.

De fikk tilrettevisningene etter at for Avdeling for personalstøtte ved UiO gikk gjennom flere forhold knyttet til selskapene Corticalis AS og Labrida AS.

Kvartetten hadde ulike styreverv i selskapene.

«Åpenbare brudd»

Eivind Smith er jussprofessor ved Universitetet i Oslos Institutt for Offentlig rett.

– Slik saken er fremstilt for meg, ser det ut til å være tale om nokså åpenbare brudd på habilitetsreglene. Det er i så fall påfallende at de angjeldende ikke selv har forstått at de måtte holde seg unna, sier Smith.

Han sier samtidig at det virker som om saken er avklart, og at konsekvenser må vurderes i hvert enkelte tilfelle.

– I dette tilfellet ligger forholdene flere år tilbake i tid. Det later også til å være avklart at UiO ikke har tapt økonomisk på avtalene og at de heller ikke har gitt personlig vinning for de aktuelle personene, sier Smith.

Husker du? Geologisk museum gikk på millionsmell

Mikroskoper og analyse

Dette er hva professorene kjøpte av «seg selv»:

I desember 2013 byttet professor Ståle Petter Lyngstadaas inn et mikroskop fra UiO for at Corticalis skulle få en rabatt da de kjøpte et mikroskop. I tillegg kjøpte han i april 2013 inn varer fra Labrida på 15.040 kroner. Han var da styremedlem.

Det blir i granskningsrapporten, som Universitas har fått innsyn i, påpekt at fakultetet ikke er påført noe økonomisk tap og at det nye mikroskopet er plassert på UiO.

Postdoktor Johan Caspar Wohlfahrt ved Universitetet i Oslo (UiO) kjøpte i desember 2013

varer fra Labrida AS for 19.375 kroner. På dette tidspunktet var han styreleder for selskapet.

Professor Håvard Jostein Haugen signerte høsten 2013 en leasingavtale for UiO for et analyseapparat, som ble betalt av 375.000 kroner forskuddsleie fra et annet selskap, Corticalis. Haugen hadde styreverv i dette selskapet og ikke myndighet over budsjettdisponering for UiO. Han ga også en kontorplass ved UiO til en ansatt i Corticalis.

Professor Jan Eirik Ellingsen signerte i høsten 2013 en partnerskapsavtale mellom et universitet i Spania og UiO, en avtale Corticalis også var involvert i. Han var da styreleder for Corticalis. I 2013 signerte han et dokument for UiO i en avtale mellom Institutt for klinisk odontologi og Corticalis mens han var styreleder for Corticalis.

Forsker: Penisen er et vakkert verktøy

– Vi er uenige

De fire sendte et felles svar til Universitas.

Vi er uenige i de tjenstlige tilrettevisningene vi er ilagt.»

De fire forskerne.

– Vi er uenige i de tjenstlige tilrettevisningene vi er ilagt. Vi er samtidig overrasket over at disse er kommet fire år etter at de aktuelle hendelsene fant sted, og flere år etter at vi antok at sakene var avsluttet, står det i svaret.

De sier videre at de likevel har valgt å akseptere tilrettevisningene, ettersom det er understreket at de er kun ment som veiledning for videre virke og ikke reier seg om disiplinærsaker.

– Vi er tilfreds med at Universitetet i Oslo tydelig understreker akkurat dette, og med at universitetet samtidig er tydelig på at det ikke har foreligget tanke om økonomiske misligheter, skriver de fire.

Forskerne ønsker ikke å utdype hvorfor de er uenige i tilrettevisningene, eller kommentere saken ytterligere.

Saken er avsluttet fra UiOs side.

Powered by Labrador CMS