Karius og Baktus: Viserektor for utdanning, Bjørn Stensaker, innrømmer hull i UiOs plagiatsystem

– Ingen systemer er feilsikre, sier viserektor for utdanning ved UiO.

UiO svarer ikke på om de har gjennomgått eget system for plagiatkontroll. Samtidig har Oslomet skaffet seg større tilgang til masteroppgaver ved andre universiteter.

Publisert Sist oppdatert

Omfattende tekstlikhet i masteroppgaven til nå avgåtte forskning og høyere utdanningsminister, Sandra Borch, førte til at hun trakk seg som statsråd.

Ikke lenge etter har helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave blitt gjenstand for offentlighetens søkelys. Til nå har det blitt avdekket totalt 77 tekstlikheter i oppgaven.

Kjerkol leverte oppgaven i 2021. I ettertid har det kommet frem at Nord universitet, hvor statsråden avla graden sin, ikke hadde tilgang til andre universiteters masteroppgaver da oppgaven ble kontrollert for plagiat.

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo, Bjørn Stensaker, vil ikke svare på om UiO har gjennomgått egne systemer i lys av Kjerkol-saken. 

– Alltid hull

Stensaker forteller at UiO har diskutert internt hvordan fakultetene behandler fuskesaker. I tillegg har de sett på egne nettsider for å sikre at regelverket kommuniseres tydelig til studentene. 

Selve plagiatsystemene virker imidlertid ikke å ha blitt plassert under lupen.

– I Kjerkol-saken har det blant annet kommet frem at Nord universitet ikke hadde tilgang på andre universiteters masteroppgaver før i 2022, mens Kjerkol leverte sin oppgave i 2021. Har dere ikke dobbeltsjekket nå, hva dere selv har tilgang på? 

– Mener du hva vi har teknisk tilgang på?

– Har dere gått gjennom egne plagiatsystemer for eventuelle hull?

– Jeg skjønner fremdeles ikke spørsmålet, det er jo alltid hull i plagiatkontrollen. Den kan aldri bli bedre enn det tekstgrunnlaget den sammenlikner med. Så har vi jo ikke det samme tekstgrunnlaget som kunstig intelligens og Chat GPT, sier Stensaker. 

Ikke full tilgang

Ifølge viserektoren vil systemet bli løpende oppdatert for hvert år som går, ettersom flere besvarelser legges inn i systemet ved hver nye plagiatkontroll. 

– Ingen systemer er feilsikre, sier Stensaker. 

Han forklarer at det ikke er alle eksamener som blir kontrollert for plagiat. Men i fjor ble tett opp mot hundre prosent av det totale antallet eksamener kontrollert ved UiO, ifølge Stensaker. 

Viserektoren vedgår derimot at UiO ikke har tilgang til alle andre universiteters besvarelser. Det avhenger av hvilke avtaler de har inngått med de ulike utdanningsinstitusjonene.

– Her er vi avhengig av samarbeid mellom lærestedene, sier Stensaker.

Oslomet har manglet tilgang 

Prorektor ved Oslomet, Silje Fekjær, skriver i en e-post til Universitas at de har sikret tilgang til andre læresteders masteroppgaver i kjølvannet av Kjerkol-saken. 

Master key: Ved Oslomet har de nettopp fått tilgang til andre læresteders masteroppgaver, forteller prorektor Silje Fekjær.

– Oslomet var allerede i gang med å gjennomgå våre egne regler for behandling av fusk, og vi har en ny versjon ute på høring nå. Vi har også sørget for at vi nå har en fellesdatabase med flere lærersteder slik at vi har tilgang til andre institusjoners masteroppgaver, og de til våre, skriver Fekjær

Fornyelse på trappene

Viserektor Bjørn Stensaker opplyser at dagens plagiatsystem skal skiftes ut på UiO. 

– Dagens avtale skal jo ut på anbud, og det betyr at vi får et nytt system som sikkert vil gi nye muligheter for å avdekke plagiering, sier Stensaker. 

Har er derimot forsiktig optimist. 

– Det vil sikkert være begrensinger på disse også, så jeg tenker jo at det aller viktigste er at vi blir enda bedre til å hjelpe studentene til å forstå og beherske hvordan man oppgir kilder og refererer til dem, avslutter Stensaker.

Powered by Labrador CMS