Øyner håp: Maika Marie Godal Dam mener det fortsatt er håp om at regjeringen stanser innføringen av skolepenger for utenlandske studenter.

Siste sjanse for å stanse skolepenger

Utdanningskomiteen på Stortinget har utsatt behandlingen av skolepenger til 6. juni. NSO-lederen håper på en snuoperasjon i revidert budsjett.

Publisert

– Vi har én forventning til revidert nasjonalbudsjett og det er at regjeringspartiene og SV skjønner alvoret i det de er i ferd med å gjennomføre, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Tidligere i mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett Der ble det klart at forslaget om å innføre skolepenger for studenter fra områder utenfor EU/EØS og Sveits, som har møtt stor motstand i sektoren, er beholdt.

For å kunne innføre skolepenger kreves det imidlertid en endring i universitets- og høyskoleloven. Lovforslaget skulle etter planen behandles av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget forrige uke. Dette er nå utsatt til 6. juni.

– Med utsettelsen har man nå gitt en liten luke for å få det forhandlet ut i revidert nasjonalbudsjett, sier Godal Dam.

Revidert nasjonalbudsjett innebærer at regjeringen kan justere for endringer som har skjedd etter at statsbudsjettet ble lagt frem i høst, for eksempel endringer i økonomien. NSO-lederen håper nå at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemmer mot en endring av loven, basert på tilbakemeldingene de har fått.

– Alle som har svart på høringen de har hatt på Stortinget har vært negative til innføringen av skolepenger. Det bør man ta i betraktning, sier Godal Dam.

Sees i sammenheng med forhandlingene

Leder i utdannings- og forskningskomiteen Hege Bae Nyholt (Rødt) sier hun ikke kan kommentere hvorfor behandlingen av forslaget er utsatt eller hva diskusjonene internt i komiteen går ut på fordi det er under behandling. Hun sier at utsettelsen kun innebærer at de kommer til å avgi saken litt senere, fordi de har behov for mer tid.

Grete Wold, komitémedlem og utdanningspolitisk talsperson i SV, vil heller ikke kommentere behandlingen av skolepengesaken.

«Det var naturlig at behandlingen av lovendringen ble utsatt, slik at den kan sees i sammenheng med revidert nasjonalbudsjett. Forhandlingene er nå i gang, og så lenge det pågår kommer vi ikke til å si noe om konkrete prioriteringer», skriver hun i en e-post til Universitas.

Bør lytte til sektoren

Rødt har hele tiden vært imot forslaget, og Nyholt er enig med NSO i at de folkevalgte bør lytte til sektoren.

– Jeg mener man skal lytte til UH-sektoren, de har vært ganske tydelige i sine høringssvar, sier hun. Ifølge Nyholt er det flere grunnet til at Rødt har vært imot forslaget.

– Vi mener det uthuler gratisprinsippet i høyere utdanning. Det er også et usolidarisk forslag fordi vi stenger porten fra folk som ikke kommer fra EU/EØSland og Sveits. Det tredje er at vi har en kompetansekrise i Norge og da er det fryktelig rart å si at vi vil ha disse studentene, men ikke disse, sier Nyholt.

Mener Norge har råd

Godal Dam mener regjeringen nå med sitt reviderte budsjett har vist at de kan finne penger andre steder, og dermed ikke trenger å innføre skolepenger av økonomiske grunner.

– Hvis de kan finne så mange ekstra milliarder til et revidert nasjonalbudsjett, så er jeg også helt sikker på at de kan finne en mulighet for å ikke spare penger på å felle prinsipper, sier hun.

Nyholt fra Rødt mener også at Norge har råd til å opprettholde gratisprinsippet.

– Vi mener at Norge er et rikt land som har råd til å ha gratis undervisning, som er et viktig prinsipp. Begynner vi ett sted, sklir det fort ut til noe som vi ikke vil ha, sier hun.

Fortsatt håp

Nyholt mener at det fortsatt er håp for å unngå at skolepenger blir innført.

– Det er faktisk ikke snakk om store summer, og i tillegg så forventer man at ganske mye vil gå i administrasjon. Jeg har både håp og tro om at det skal være mulig å snu dette, sier hun.

På spørsmål om dette er siste sjanse for å unngå innføring av skolepenger, svarer Nyholt at ingenting er siste sjanse i politikken.

– Det er jo det som er bra med politikk. Det er alltid mulig å gjøre om på, det er alltid et håp for å gjøre verden bedre, men det er utrolig viktig at man legger bredsiden til og presser på nå for å unngå at det blir innført, sier hun.

Powered by Labrador CMS