Ambassadenekt: SU-leder Nicholas Wilkinson foran den israelske ambassade. Han vil forby studiesteder å tilby praktikantopphold ved ambassader til land som er dømt for menneskerettighetsbrudd.

Raser mot høyskole for Israel-samarbeid

Sosialistisk Ungdom kaller det en skandale at Bjørknes Høyskole gir studenter studiepoeng for å arbeide på Israels ambassade.

Publisert Sist oppdatert

– Vi kan ikke lære opp norske studenter til at det er greit å jobbe for regimer som er dømt for å bryte menneskerettighetene, sier Nicholas Wilkinson, leder for Sosialistisk Ungdom (SU).

Privathøyskolen Bjørknes har nemlig studenter som jobber for Israels ambassade. Studentene følger studieprogrammet Freds- og konfliktstudier. Det er selskapet Anthon B Nielsen Utdanning, deleid av de kontroversielle brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold, som eier høyskolen.

– Israel har bygget opp en apartheidstat. Det er en skandale at Bjørknes gir studenter studiepoeng for å utføre arbeidsoppgaver for et slikt regime.

Wilkinson mener det bør være forbudt for norske læresteder å tilby studenter som arbeidskraft til land som er dømt for menneskerettighetsbrudd.

Irans ambassade neste?

Torstein Dale-Åkerlund er studieleder for Freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Han forteller at dette semesteret er første gang høyskolen har studenter plassert på Israels ambassade, men legger til at det er aktuelt senere også.

– Er det noen etiske vurderinger dere gjør dere når dere sender studenter ut i praksis?

– Som høyskole står vi inne for alle avtaler vi gjør med eksterne institusjoner. Det vil ikke si at vi står inne for politiske beslutninger og verdier som den eksterne parten måtte inneha, forteller studieleder Dale-Åkerlund.

– Er det også aktuelt å ha studenter på ambassader til andre land med broket forhold til menneskerettigheter og internasjonal lov? For eksempel de russiske, iranske, saudi-arabiske eller kinesiske ambassadene?

– Studentene står fritt til å søke praktikantstillinger. Andre lands ambassader er derfor også aktuelle.

Foreløpig har det kun vært studenter ved Israels ambassade, i tillegg til den palestinske representasjonen i Norge.

Ambassadenekt: SU-leder Nicholas Wilkinson foran den israelske ambassade. Han vil forby studiesteder å tilby praktikantopphold ved ambassader til land som er dømt for menneskerettighetsbrudd.

– Latterlig påstand

SU-leder Wilkinson synes ikke forklaringen til Bjørknes holder vann.

– Det er en latterlig påstand at det å sende arbeidskraft til et regime, ikke er å vise støtte, sier han.

Han mener Norge skal gå foran i kampen mot tortur, okkupasjon, og menneskerettighetsbrudd. At læresteder samarbeider med land som begår slike forbrytelser, mener han er uakseptabelt.

– Det handler om å vise en grunnleggende menneskelig anstendighet. Jeg er skuffet over at høyskolen ikke tar avstand fra brudd på menneskerettigheter, mener Wilkinson.

Gir studentene verktøy

– Vi tar naturligvis avstand fra alle brudd på menneskerettigheter, uavhengig av hvilken stat som begår disse, parerer studieleder Dale-Åkerlund.

Han presiserer at internasjonal lov og menneskerettigheter er egne fag og sentrale områder i studieprogrammet studentene går på.

– Hadde Wilkinson tatt seg tid til å sette seg inn i hva vi underviser og hvordan vi som utdanningsinstitusjon gir våre studenter verktøy for å analysere og forstå kompleksiteten i internasjonale forhold, så ville han ikke vært like rask til å dømme, sier Dale-Åkerlund.

Studiet har også undervisning i Midtøsten-politikk, og studentene har muligheten til å besøke både Israel og Vestbredden under studieløpet, forteller han.

– Vi er derfor trygge på at studentene, også de som skulle velge å gjennomføre praktikantopphold ved den israelske ambassaden, er i stand til å trekke sine egne konklusjoner, sier han.

UiO også?

Også ved Universitetet i Oslo er det emner der studenter er i praksis. Institutt for statsvitenskap tilbyr masteremnet PECOS4006 som består av et praktikantopphold.

Emneansvarlig Håvard Strand forteller at det er ingen studenter fra PECOS4006 ved Israels ambassade dette semesteret.

– Det er ingen der nå. Det kan ha vært tidligere, men det tror jeg ikke. Men det kan jo skje i fremtiden. Hvis vi har en student som mener at det å jobbe på den israelske ambassaden er en nyttig måte å utvikle sin kompetanse på, så vil vi vurdere det på samme måte som vi vurderer alle andre arbeidsplasser, sier han.

Han forklarer at det er to kriterier for mulige praksisplasser.

– UiO må følge norsk lov, og det faglige utbyttet må være bra. Vi gir ikke ti studiepoeng for at studenter skal koke kaffe.

Les mer: Arrangerte Israel-debatt uten å diskutere Palestina. Det ble det bråk av

Powered by Labrador CMS