-- HELT GREIT: Farmasistudent Martin Kristoffersen synes det er greit å bli skikkethetsvurdert. -- Jeg tror at dette vil være mest relevant for 4. års farmasistudenter som skal ut i praksis, ellers virker intensjonene bak forslaget gode, sier han.

Flere og flere vurderes for skikkethet

Universitetet skal nå vurdere hvorvidt studenter på helsefag er skikket til yrket de utdannes til.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke lenger kun lærerstudenter som må gjennom en skikkethetsvurdering for å få gjennomført studiet og ta fatt på læreryrket. Nå har Kunnskapsdepartementet bestemt at dette skal utvides til å gjelde 19 helse- og sosialfagutdanninger, deriblant diverse helsefag ved Universitetet i Oslo (UiO) – som odontologi, farmasi, psykologi og medisin. På Farmasøytisk institutt har de etterlyst en slik mulighet lenge.

– Farmasistudenter utdanner seg til et yrke hvor de skal omgås syke personer og sterke medikamenter, og det er derfor viktig at de viser at de kan håndtere dette på en tilfredsstillende måte, sier professor Berit Smestad Paulsen, og viser til at en farmasøyt for eksempel skal tilberede metadon til narkomane og være ansvarlig for produksjon av andre ulike typer legemidler.

Kan utestenge

Styrene ved de berørte instituttene er blant annet pålagt å oppnevne en skikkethetsnemnd, som skal vurdere tilfeller hvor studenter framstår som uskikket for yrket og lage en innstilling til styret. I verste fall kan styret utestenge studenten fra studiet. Forskriften vil gjelde for studenter som startet utdanningen 1. august og senere.

– Det blir nå viktig at alle lærere følger godt med studentene. Skikkethet for de farmasøytiske yrker har heldigvis ikke vært et stort problem hos oss, men vi er glade vi har fått denne muligheten. Før hadde vi for eksempel ikke grunnlag for å ekskludere en narkoman fra studiet, sier Smestad Paulsen, og opplyser at instituttet ikke har iverksatt noen konkrete tiltak ennå.

Positive

- Vil ikke dette føre til en lett paranoid stemning blant studentene,

som vet at lærerne «ser dem»?

– Nei, det tror jeg ikke. Lærerne her er vandt til å håndtere studenter på en riktig måte, sier Smestad Paulsen.

Også leder for Norsk Studentunion, Jens A. Maseng, er positiv til forskriften.

– Vår generelle innstilling er at vi er positive til dette. I yrker hvor man skal ha nærkontakt med mennesker og dyr er det viktig at man har et etisk begrep om hva man driver med, sier han.

Medisin og odontologi deler Masengs syn, men her får ikke forskriften nevneverdige praktiske ringvirkninger, fordi studentene allerede blir skikkethetsvurdert under praksisperioden og sanksjonert gjennom karaktersystemet.

Powered by Labrador CMS