Fortvilet: Embla Simonsen hevder at personer på oppdrag fra SiO har dukket opp i tide og utide for å utføre vedlikeholdsarbeid i leiligheten deres.
Fortvilet: Embla Simonsen hevder at personer på oppdrag fra SiO har dukket opp i tide og utide for å utføre vedlikeholdsarbeid i leiligheten deres.

SiO kommer på uvarslede besøk:

Bryter med husleieloven ifølge advokat

Embla (22) hevder uanmeldte og ubehagelige besøk fra ansatte i SiO-boligen. – Det er ikke greit, svarer SiO.

Publisert Sist oppdatert

– Da må vi ta en runde internt.

Gunn Kirsti Løkka, direktør i SiO Bolig

– Det er så uforberedt når det har skjedd, så jeg blir helt perpleks hver gang.

Embla Simonsen, student og SiO-beboer

Husleieloven

  • Regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger.
  • Ligger gratis tilgjengelig på lovdata.no.
  • Gjør seg gjeldende når det er gjort en avtale mellom leier og utleier om at leier skal få bruke en bolig mot å betale for bruken.
  • Den er ufravikelig. Dette innebærer blant annet at leier ikke kan gis dårligere rettigheter eller strengere plikter enn det som følger av husleieloven.
  • Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Plutselig kommer det en mann inn. Han banket ikke på, men hadde på skilt så vi så at han var offisiell. Han bare kom inn mens vi satt på kjøkkenet, for å se at brannalarmene funket.

Det er ikke første gang Embla Simonsen og kollektivet har blitt overrasket av at ukjente, på oppdrag fra SiO, låser seg inn i boligen på Kringsjå.

Flere uventede SiO-besøk

Simonsen studerer samfunnsgeografi på UiO og har bodd på i studentbyen på Kringsjå i halvannet år. Hun hevder at det ved minst fire anledninger har dukket opp en person på døra eller i leiligheten, uten at beboerne har fått beskjed på forhånd, det siste halvåret.

I tillegg til vedlikehold med brannalarmene, har kollektivet opplevd at personell har låst seg inn for å male tomme rom i deres boenhet, samt en renholdsarbeider som har låst seg inn for å hente vann.

Simonsen hevder også at det er en regelmessig brannvernssjekk en rekke mandager inne i deres boenhet. Hun beskriver opplevelsene som ukomfortable.

– Det er jo mitt kollektiv, min inngangsdør og min leilighet.

Hun savner hjem-følelsen i kollektivet, og opplever at den fratas idet det dukker opp uanmeldte personer på døra.

Samtlige ganger er det personer fra SiO, eller på oppdrag fra samskipnaden, som har dukket opp i boligen. Som utleier, har SiO det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av de ulike studentboligene i Oslo.

Les også: Dette ble for drøyt for SiO Athletica

Ikke et engangstilfelle

Utover de fire uanmeldte besøkene forteller Simonsen om flere besøk som kollektivet har fått beskjed om fra SiO, men som likevel har kommet brått på.

8. februar hadde kollektivet på Kringsjå fått beskjed om at SiO skulle dukke opp på døra en gang mellom 08:00 og 16:00. Simonsen forteller om romkameraten som ble tatt på senga av vedlikeholdspersonell.

– Hun lå helt uten klær i senga. Hennes seng er sånn at man ser den rett fra inngangen. Denne gangen kom de helt inn, og pratet med henne mens hun lå i sengen. Dette er mulig fordi ansatte og vedlikeholdspersonell har tilgang på en universalnøkkel til leilighet, soverom og bad, ifølge Simonsen.

Selv om besøket var varslet, fikk romkameraten ikke tid til å kle seg før hun plutselig hadde besøk på rommet.

– De banker på litt, venter i kanskje to sekunder, også går de inn hvis det ikke er noen som svarer.

– Veldig ubehagelig

Simonsen understreker at det ikke er mangel på høflighet fra de ansatte som er problemet. Det er heller den ubehagelige og plutselige situasjonen som hun opplever har satt henne og kollektivet ute av spill til å si ifra.

– Jeg synes det er veldig ubehagelig, sier hun og legger til:

– Det er så uforberedt når det har skjedd, så jeg blir helt perpleks hver gang. Vi føler ikke at vi har noe vi skulle ha sagt.

Simonsen ønsker at situasjonene håndteres på en bedre måte.

– Det er fullt mulig å banke ordentlig på, stikke hodet inn, og si at de kommer fra SiO og at det kan være lurt å ta på klær. Så kan de jo heller sjekke de som ikke er hjemme først, også komme tilbake og høre om man har rukket å kle på seg.

Les også: Kronisk syk student kan bli kastet ut av SiO

Advokat: Strider med loven

Tom Risa, advokat i Leieboerforeningen, mener Simonsens opplevelse er et tydelig brudd på husleieloven (se faktaboks). Leieboerforeningen er en medlems- og interesseorganisasjon som skal hjelpe leietaker å trygge og sikre leieforholdet.

– Leieren skal ha melding. Det er ikke en bør-regel, det er en skal-regel, sier han over telefon til Universitas.

Han er dermed ikke i tvil om at de fire uanmeldte tilfellene av SiO-besøk ikke er i tråd med regelverket.

– Uanmeldt er å ikke gi melding til rimelig tid. Ferdig. Det er brudd på husleielovens kapittel 5 paragraf 6, fastslår advokaten.

Paragrafen Risa viser til omhandler partenes plikter i leietiden, og sier blant annet at: «Leier skal ha melding i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider».

– Hva legger man i «rimelig tid»?

– Jeg vil si at hvis man har en frist kortere enn åtte dager så er man ikke i rimelig tid. Jeg vil si at det vanligvis forutsetter fjorten dager, svarer Risa.

Simonsens opplevelse er derfor i strid med husleieloven når det ikke er varslet, og heller ikke er nødvendig i akutt henseende, fastslår advokaten.

Akutt henseende nevner han at kan være knuste vinduer, vannlekkasjer og liknende. Å sjekke brannalarm, slik Simonsen beskriver i dette tilfellet, går derimot ikke innunder denne betegnelsen, ifølge Risa.

Skal få mer presist tidspunkt

Risa er også kritisk til at SiO ikke kan gi en mer konkret beskjed enn et slingringsmonn på åtte timer.

– Man kan ikke bare si at «Vi kommer et eller annet tidspunkt på den aktuelle dagen». Selv ikke Bring gjør det. På åtte til fjorten dager skal man kunne gi en tydeligere beskjed enn det Simonsen og kollektivet har opplevd.

– Man kan ikke bare si at «Vi kommer et eller annet tidspunkt på den aktuelle dagen”. Selv ikke Bring gjør det.

Tom Risa, advokat i Leieboerforeningen

Hvorvidt en utleier har respektert eller ikke respektert den private integritetsfæren er ikke regulert i husleieloven. Risa reagerer likevel på Simonsen sin beskrivelse av de plutselige besøkene.

– Jeg vil si at hvis du banker på døra og umiddelbart låser opp, og jeg ligger naken i senga der, så har ikke min personlige sfære blitt respektert.

SiO «tar en runde internt»

Direktør i SiO Bolig Gunn Kirsti Løkka legger seg flat på spørsmål om dette er en forsvarlig måte å gå inn i SiO-boligene på.

– Det synes vi ikke er greit. Jeg skjønner kjempegodt at de opplever dette som ubehagelig. Da må vi ta en runde internt.

Løkka kan ikke kommentere enkelttilfeller og kjenner heller ikke til det konkrete tilfellet med SImonsen og hennes kollektiv. Men, hun understreker at de fører en streng tilgangsstyring, og bekrefter at de forholder seg til husleielovens paragraf 6 som bestemmer at innlåsninger skal varsles i rimelig tid.

Det er viktig for SiO Bolig-direktøren å understreke at de tilstreber å jobbe med dette.

– Vi ønsker også at boligen skal oppleves som et hjem av de som bor der, fortsetter hun.

Ikke er greit: – Det synes vi ikke er greit. Jeg skjønner kjempegodt at de opplever dette som ubehagelig. Da må vi ta en runde internt, sier boligdirektør i SiO Gunn Kirsti Løkka.
Ikke er greit: – Det synes vi ikke er greit. Jeg skjønner kjempegodt at de opplever dette som ubehagelig. Da må vi ta en runde internt, sier boligdirektør i SiO Gunn Kirsti Løkka.

Løkka kan ikke gi et svar på om SiO har brutt husleieloven i det konkrete tilfellet, men understreker imidlertid at hun er enig med advokaten om regelverket.

– Jeg må se på det konkrete tilfellet og hvordan det er behandlet, men vi er helt enige om reglene.

Løkka mener det er vanskelig å være helt eksakt på tidspunkt når det er snakk om såpass mange boliger som skal vedlikeholdes. Hun ser likevel at det kan være problematisk slik situasjonen er nå.

– Hvis man føler man har fått et upresist varsel, så går det an å kontakte oss for å høre om vi kan være mer presise.

– Tar gjerne tilbakemeldinger

Løkka avslutter med å fremheve at hun gjerne ønsker konstruktiv kritikk av Oslo-studenter rundt opplevelsen deres i SiO-boliger. Hun oppfordrer kollektivet og andre med lignende opplevelser å ta kontakt:

– Da må jeg be om at de kontakter oss for en én-til-én-dialog med kollektivet. Så kan vi finne ut av det.

– Hvis man går på SiOs hjemmeside, så finner man navnet mitt. Det er helt lov å ringe meg. Det hadde jeg faktisk blitt veldig glad for, avslutter boligdirektøren.

Les også: Youtuber kritiserte psykologtilbud: Nå legger SiO seg flate

Powered by Labrador CMS