GODT FORNØYDE: Leder Lennart A. Lie-Havstein og nestleder Kai André Kristiansen i SBIO mener de blir hørt også oppover i etasjene i Nydalen.
GODT FORNØYDE: Leder Lennart A. Lie-Havstein og nestleder Kai André Kristiansen i SBIO mener de blir hørt også oppover i etasjene i Nydalen.

Takker for seg

Den avtroppende lederen for Studentforeningen ved BI mener å ha oppfylt sine mål for året, og er fornøyd med egen innsats til tross for massive kutt i støtten fra Velferdstinget.

Publisert Sist oppdatert

Kandidater 2009

    Kandidatene til ledervervene i SBIO offentliggjøres ikke før generalforsamlingen torsdag 20. november. Men etter det Universitas erfarer, er disse tre aktuelle kandidater:

  • Anita Sørby Røren har søkt stillingen som linjeansvarlig. Hun er for tiden leder i linjeforeningen for økonomi og administrasjon.
  • Christina Egeland har søkt stillingen som nestleder. Hun er informasjonsansvarlig i det avtroppende arbeidsutvalget ved Velferdstinget.
  • Magnus Finnset har søkt stillingen som prosjekt/utvalgsansvarlig. Han jobber fra før i studentmagasinet Idé og i SBIO-TV.

SBIO

  • Står for Studentforeningen ved BI i Oslo.
  • Har omtrent 650 aktive studenter.
  • Organisasjon har 19 linjeforeninger, rundt 20 interesseutvalg, fem større arrangementer, tre stabsfunksjoner, samt politiske og faglige arbeidsgrupper.
  • Står som eier av studentavisa Inside og BI-studentenes vikårbyrå, samt én tredjedel av aksjene i Studkonsult.

Torsdag velger generalforsamlingen ny ledelse for Studentforeningen ved BI (SBIO). Lennart A. Lie-Havstein går av etter et år som leder, og mener å ha oppfylt sine mål og å ha skapt et bedre samarbeidsklima i 2008.

– Skittkastingen mellom BI og Blindern, som tidligere var svært synlig i Universitas og Inside, er redusert betraktelig, sier avtroppende SBIO-leder Lennart A. Lie-Havstein.

Han mener at dette skyldes en god dialog med Heine Skipenes, lederen for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

– I tillegg har vi fokusert på å være tilgjengelige og imøtekommende for alle typer medier.

Ingen kranglefant

SBIO er tre og et halvt år, og det har tatt tid å bygge opp en stabil drift.

– Vi har gjort de rette tingene, vi har ryddet opp internt, satt SBIOs arbeid i system og sikret nye økonomiske rutiner, sier Lie-Havstein.

– Men dere fikk ikke det beløpet dere søkte Velferdstinget om?

Jeg mener Velferdstinget ikke fremmer studentvelferd på noen måte. Lennart A. Lie-Havstein, avtroppende leder av SBIO.

– Nei, og vi kunne sikkert vært tidligere ute med søknaden, uten at jeg tror det var avgjørende. Jeg mener Velferdstinget ikke fremmer studentvelferd på noen måte. Selv er jeg ikke fornøyd med måten midlene fordeles på, men det er min mening. Det er ingen logisk forklaring på fordelingen for 2009.

SBIO leverte søknaden om tilskudd fra semesteravgiften etter fristen. Velferdstinget kuttet tilskuddet til SBIO fra 588 223,75 kroner i 2008, til 450 000 kroner i 2009. SBIO ba om 600 000 kroner.

Sender BI-lobbyister til partier

I høst startet SBIO politisk arbeid. 13 aktive flyr på møter med ungdomspartier og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. De lobber for at BI-studenter skal få økt offentlig studiestøtte. Lie-Havstein er optimistisk, selv om dette er arbeid som neppe fullføres i hans tid som leder.

– Slik virksomhet gir ikke øyeblikkelige resultater, men vi er veldig godt i gang med den politiske aktiviteten, og det er vi stolte av, forteller han.

Også når det gjelder internasjonalisering er det litt som gjenstår for SBIO.

– Arbeidet er i startfasen. SBIO vil fortsette samarbeidet med Internasjonalt kontor ved BI, for å tilrettelegge for involvering og integrering. All informasjon som kommer fra SBIO skal oversettes til engelsk, sier Lie-Havstein.

Studentenes Hus-endring

Lie-Havstein mener oppslutningen om SBIO økte i 2008.

– Vi satte oss mål om å løfte SBIO som organisasjon og gjøre oss mer synlige. Dette har vi lykkes med. Vi ser en stadig større oppslutning om våre arrangementer, i tillegg til at søkerne til våre utvalg og arrangementsstyrer har økt.

SBIO bestemte seg nylig å flytte driften i Studentenes Hus over i mindre lokaler i samme bygg fra våren av. En undersøkelse gjort i vår, viste at få studenter trivdes i de store lokalene. Lie-Havstein sier at nyorganiseringen ved Studentenes Hus er det han er mest fornøyd med etter året i lederstolen.

Godt samarbeid

– Som studentens øverste leder, hender det du må stå på barrikadene og krangle med BI-ledelsen?

– Jeg mener man ikke alltid kommer fram til det beste resultatet ved å krangle. Vi har ført en annen linje, og den har fungert. Vi blir hørt, sier Lie-Havstein.

Han er fornøyd med samarbeidet.

Rektor Tom Colbjørnsen ved BI har ikke mye å utsette på arbeidet SBIO-ledelsen har gjort i år. Han har satt aller størst pris på arbeidet for endret studiefinansiering.

– Her ligger det en åpenbar felles interesse, både BIs situasjon og studentenes private økonomi kan påvirkes av dette arbeidet. Men politisk sett er det helt nødvendig at studentene gjør sin del av arbeidet, sier han.

– Er det noe du ikke er fornøyd med?

– Det er ingen store saker jeg ikke er fornøyd med. Det kan alltids være utfordringer knyttet til større arrangementer, men disse innebærer som regel enkeltstudenters oppførsel heller enn studentforeningens arbeid. SBIO er flinke til å ta tak i ting og rydde opp selv. Så lenge vi fører en god dialog, slipper vi de store utfordringene.

Powered by Labrador CMS