Konfrontasjonen: Julie Wasmuth overleverer signaturer fra studenter som ønsker at klinikken blir på PSI til Pål Kraft. – Aksjonen er et uttrykk for at vi krever å bli hørt, og at praktikum skal forbli slik det er, sier Wasmuth

Studenter demonstrerer mot ledelsen på Psykologisk institutt

Studenter ved profesjonsutdanningen for psykologi går i protest mot at den «viktigste delen av studiet» skal flyttes til Lovisenberg.

Publisert Sist oppdatert

Det å være tydelig i kommunikasjonen er ikke det samme som å være autoritær.»

Pål Kraft, instituttleder på PSI

Dette er saken

  • Studentene og toppledelsen på Psykologisk institutt (PSI) har en pågående strid om praktikum skal flyttes til Lovisenberg Diakonale Sykehus.
  • Praktikum er et emne som studentene gjennomfører i praktikum-klinikken.
  • På styremøtet ble det avgjort å utsette avgjørelsen om flyttingen av klinikken til oktober, opplyser Audun Holm Torgersen, studentrepresentant i instituttstyret.

– Praktikum på PSI. Det må bli. Det må bli.

Høye rop runger gjennom gangene på Psykologisk institutt (PSI) når 40 studenter masjerer for å demonstrere mot ledelsen mandag morgen. Den siste måneden har en bitter konflikt mellom studenter, ansatte og ledelsen preget instituttet.

Nå har studentene samlet seg og laget plakater for å vise at de mener alvor.

– Vi står her i dag for å bli hørt, og har samlet inn 350 underskrifter fra psykologistudenter, sier en av lederne for aksjonen, Julie Wasmuth.

Mer splid på PSI:Kaster ut studenter til fordel for kontorer

Stor motstand

Studentene frykter for at de mister den viktigste delen av den praktiske utdannelsen, fordi toppledelsen ønsker at praktikum skal flyttes til Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), for å få plass til en forskningsgruppe på instituttet. Praktikum er siste del av profesjonsstudiet og foregår over et og et halvt semester. Når studentene har praktikum arbeider de i praksis og har klienter.

– Vi er redde for hva som vil skje med klinikkene for psykoterapi her på instituttet. Det tar lang tid å bygge opp et godt fagmiljø, men det kan ta kort tid å rive det ned, forklarer Wasmuth.

Hun synes at det virker som om ledelsen forsøker å trumfe gjennom endringer som går i mot hva studentene og klinikerne selv mener i saken.

– Vi har liten tillit til ledelsen, som planlegger å skape avstand mellom studentene og vitenskapelige ansatte. De vil endre en klinikk som fungerer for pasientene, veilederne og studentene til fordel for noe vi ikke vet hva blir til, sier psykologistudent Lars Henrik Thorsen.

I tillegg er studentene bekymret for økningen i reisetid når de må pendle mellom PSI og Lovisenberg.

Psykolog:Derfor hater du studiet ditt

Romkapasitet

En av grunnene til at toppledelsen vil flytte praktikum er fordi at studenttallet ved profesjonsutdanningen kommer til å øke på sikt. Instituttleder på PSI, Pål Kraft, forklarer at dette fører til at romkapasiteten må økes.

– Mange sier at de ønsker mer plass. Studentene vil få større og lokaler på Lovisenberg og samtidig komme nærmere et fagmiljø på sykehuset. Dette gjør det i tillegg mulig for oss å ha praksisplasser der.

Kraft er bekymret for at instituttet vil få problemer om kort tid hvis det ikke skjer en flytting.

– Vi må tenke på arbeidsvilkårene til studentene om fem og 10 år. På et eller annet tidspunkt må vi finne en løsning. Klinikerne er et viktig miljø hos oss, men vi har jo mange miljøer å ta hensyn til. Det er utfordrende å finne plass til alle for instituttet har hatt en sterk vekst over mange år.

Har du lest? Slik har psykolog-professor Henning Bang det på kontoret

Facebook-diskusjon

Nylig var det en opphetet diskusjon mellom instituttlederen og noen studenter på Facebook-gruppe. Kraft skrev blant annet at en student burde trengt et kurs i retorikk.

– Jeg ble utsatt for et personangrep, og svarte i et ubetenksomt øyeblikk litt udiplomatisk. Det beklaget jeg senere to ganger og diskusjonen fortsatte inntil jeg ikke lenger hadde tid til å svare, forteller Kraft.

Flere studenter forteller at de opplever Kraft som en lite inkluderende leder. Kraft føler seg mer tydelig enn autoritær.

– Vi har hatt lange prosesser med å diskutere og vedta en strategi for instituttet. Å være klar på hva dette innebærer i praksis oppleves av mange som mer problematisk. Det å være tydelig i kommunikasjonen er ikke det samme som å være autoritær.

Tillitsvalgt for de ansatte ved instituttet vil avvente å uttale seg til media om saken.

Powered by Labrador CMS