Dyrere: SiO har økt prisen for en vanlig undersøkelse med 100 kroner.

Studentøkonomien går på tannhelsa løs

Feho Burzic (21) kvier seg for neste besøk hos tannlegen. Det tror han kommer til å bli dyrt.

Publisert Sist oppdatert

Prisene stiger og det blir trangere tider. Det merkes også blant studenter hva gjelder tannlegebesøk. Det har Feho Burzic (21) erfart.

Han har ikke vært hos tannlegen på rundt to og et halvt år. Siden den gang har tannhelsen blitt et tiltagende problem.

– Det har gått litt dårlig med tennene siden sist jeg var hos tannlegen. Jeg brukte litt for lang tid før jeg gadd å sjekke det ut, og da skjønte jeg at det er en del som må fikses, forteller litteraturstudenten når Universitas møter ham på Universitetet i Oslo (UiO). Hvis det ikke hadde vært for prisen, ville Burzic sjekket og fikset tennene tidligere: – Da hadde jeg tatt mer initiativ til å bare få gjort det så fort som mulig, istedenfor å utsette det, sier han.

Ny ordning for unge

Allikevel er Burzic på en måte heldig. Fra og med 1. januar i år har regjeringen nemlig bestemt at unge i alderen 21-22 år får 50 prosent rabatt på tannbehandlingen. Det merker seksjonsleder i tannlege i Studentsamskipnaden SiO Maryam Pervaiz.

«Det er en økning i den gruppen fordi de får tannbehandling til sterkt rabatterte priser. Hos de øvrige studentene ser vi svak nedgang», skriver hun i en e-post til Universitas.

Studenter eldre enn 22 år må derimot ut med en større sum. En av dem er Lars Tennbakk Bockmann (27). Universitas treffer samfunnsøkonomistudenten i kantina på Eilert Sundts hus på UiO. I likhet med Burzic synes han at det er dyrt med tannlegebesøk. Han tror prisen hindrer ham og andre studenter i å dra til tannlegen så ofte som man bør.

– Jeg synes det er såpass dyrt at det er vanskelig å prioritere. Likevel sier Bockmann at han selv ikke er i en verre økonomisk situasjon nå enn i studentøkonomiens lysere tider. – For meg personlig har jeg det ikke noe verre enn jeg hadde det før.

– Men kan du tenke deg at det blir generelt dyrere for studenter?

– Ja, jeg merker jo de høyere strømprisene og sånn.

– Hvor lenge siden er det du var hos tannlegen?

– Det er et par år siden nå. Men på onsdag skal jeg faktisk til tannlegen igjen. Så jeg drar ikke så ofte som det som er rådet, som vel ihvertfall er en gang i året.

Prisøkning hos SiO

Trangere økonomiske tider og prisvekst har også medført dyrere undersøkelser. Blant annet SiO helse har økt tannlegeprisene. Pervaiz opplyser til Universitas at prisen på en vanlig undersøkelse har økt fra 690 kroner til 790 kroner. Prisen ble justert 15. oktober.

På spørsmål om hvordan SiO begrunner prisøkningen, svarer Pervaiz: «Vi er rimelig på behandling, det merker vi daglig. Det er mange studenter som har vært hos andre tannleger og fått kostnadsoverslag som ender opp med å ta behandlingen hos oss».

Har utsatt tannlegetimen: Feho Burzic (21) vil trolig gå på en økonomisk smell neste gang han besøker tannlegen.

Hun understreker også at de fleste studenter tar seg råd til den generelle sjekken på 790 kroner, mens de i større grad viker tilbake for mer omfattende behandlinger. Men det finnes håp: «Vi har en egen refusjonsordning hvor studenter som betaler mer enn 4550 kroner for en behandling hos oss kan søke om refusjon og i noen tilfeller få penger tilbake.»

Undersøkelse til 270 kroner

Universitas har snakket med Nydalen Tannlegesenter, St. Olavs Plass Tannklinikk og Colosseum Tannlege.

Samtlige opplever flere avbestillinger, og begrunner dette både med økonomi og forkjølelsessesongen. Professor i kariologi og gerodontologi ved UiO Alix Young Vik forteller at manglende kunnskap, kulturell påvirkning og dårlig økonomi tas med i forskning på tannhelse.

– Det er definitivt en sosioøkonomisk komponent som tas med. Det er ikke bare studenter som avlyser, det er en generell problemstilling blant de som har dårlig råd. Ole Morten Kulbraaten er universitetslektor i kariologi og gerodontologi ved Odontologisk fakultet ved UiO. Han ser også en sammenheng mellom spesifikt studentøkonomi og tannhelse.

Mange avbestillinger: Flere tannklinikker opplever mange avbestillinger. Det begrunner de blant annet med dårlig økonomi.

– Det er ikke tvil om at studenter har fått dårligere råd med tanke på inflasjon og strøm. Det finnes derimot billigere tilbud for de som fortviler over prisen. På odontologisk fakultet ved UiO kan man få behandling fra tannlege- og tannpleiestudenter for en billigere penge.

Prisen er om lag halvparten av fylkeskommunal pris, og en undersøkelse med røntgen kan komme på 270 kroner for UiO-studenter som har betalt semesteravgift, ifølge Kulbraaten.

SV vil gi en milliard

Til tross for at studenter mellom 21 og 22 år nå får 50 prosent avslag på tannhelsetjenester, var det originale forslaget at studenter opp til 25 år skulle få redusert pris, noe som kommer frem av Hurdalsplattformen.

Men det er usikkert om budsjettforhandlinger mellom SV, Ap og Sp fører til billigere tannlege. Kulbraaten mener det er for tidlig å si noe om budsjettforhandlingene i etterkant av statsbudsjettet, men han har håp:

– Vi får bare håpe på gode økonomiske bidrag til studentenes tannhelse, sier han.

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti (SV) og medlem av Helse- og omsorgskomiteen Marian Hussein, sier at SV vil i budsjettforhandlingene jobbe for mer velferd for de fattigste.

Tydelig sammenheng: – Det er ikke tvil om at studenter har fått dårligere råd med tanke på inflasjon og strøm, mener universitetslektor i kariologi og gerodontologi ved Odontologisk fakultet ved UiO, Ole Morten Kulbraaten. Det finnes derimot billigere tilbud for de som fortviler over prisen.

I august satte regjeringen ned et utvalg som skal gjennomgå tannhelsetjenestene. Det gleder Hussein. Forslaget til tannhelsereform er forventet klar innen juni 2024. SV har lenge kjempet for at tannhelse skal innlemmes under egenandelen, altså at ingen skal betale mer enn tilsvarende egenandel i helsevesenet for tannhelsetjenester.

SV ønsker at ingen skal betale mer enn tilsvarende egenandel i helsevesenet for tannhelsetjenester. Nå går de inn i budsjettforhandlingene med regjeringen, hvor de har planer om å presse på for gratis tannhelse.

«Tennene er en del av kroppen, og det er ingen grunn til at det skal være dyrere å knekke en tann enn det er å brekke et bein.»

«Nå er vi i en situasjon der vi må presse gjennom bedre ordninger for de som trenger det mest. SV kommer til å fortsette å prioritere billigere tannhelse til unge voksne», skriver Hussein videre.

I sitt alternative statsbudsjett foreslår de derfor å gi 1 milliard kroner mer til det fylkeskommunale tannhelsesystemet, for å gi de som sliter økonomisk bedre tilbud, inkludert unge. Disse pengene skal komme fra økte skatte for de rikeste.

Helsedepartementet svarer

«Utvalget skal blant annet komme med forslag til modeller som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester.

Dette innebærer at de også ser på modeller for egenandelstak», skriver statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen på mail til Universitas.

På spørsmål om budsjettarbeidet vil følge opp forslaget om redusert pris opp til 25 år fra Hurdalsplattformen, skriver RønningArnesen: «I budsjettarbeidet må vi prioritere, og alle punkter i Hurdsalsplattformen kan ikke følges opp i det første budsjettet vår regjering legger frem».

Universitas har spurt Helsedepartementet hvordan de forsvarer dagens pris for tannhelse for studenter, om studenter vil prioriteres i tannhelseutvalget, og hvorfor prisen på tannlege for studenter mellom 23-25 år ikke er halvert, slik det ble foreslått i Hurdalsplattformen. De gir ingen kommentar til disse spørsmålene.

Powered by Labrador CMS