Viktig tiltak: UiO-rektor Svein Stølen sier universitetsledelsen har et ansvar for å ivareta utenlandsstudentene som kommer til Norge: – Dette er en rimelig og fornuftig investering i de internasjonale studentene, som vi skal ta imot på en god måte, som nasjon og som institusjon, sier han.
Viktig tiltak: UiO-rektor Svein Stølen sier universitetsledelsen har et ansvar for å ivareta utenlandsstudentene som kommer til Norge: – Dette er en rimelig og fornuftig investering i de internasjonale studentene, som vi skal ta imot på en god måte, som nasjon og som institusjon, sier han.

UiO har brukt én million på karantenehotell i 2021

Siden jul har UiO og Oslomet brukt store summer på å dekke opphold på karantenehotell for internasjonale studenter.

Publisert Sist oppdatert

Karantenehotell

  • 9. november 2020 innførte regjeringen ordningen om 10 dager karantenehotell ved innreise til Norge.
  • Nordmenn som kan dokumentere et egnet sted å gjennomføre ti dagers karantene, får fritak fra kravet om karantenehotell.
  • Oppholdet koster en fast egenandel på 500 kroner per dag.
  • 9. desember bestemte Kunnskapsdepartementet at universiteter og høyskoler skal betale for karantenehotell for nye utenlandske studenter.
  • Fra 29. januar må man være bosatt i Norge for å få reise inn i landet. Derfor venter noen få studenter fortsatt på å få reise til Norge og sjekke inn på karantenehotell.

I desember 2020 meldte Kunnskapsdepartementet at universiteter og høyskoler skal dekke kostnadene for nye internasjonale studenters opphold på karantenehotell. Siden jul har ordningen kostet Oslos universiteter 1,5 millioner kroner.

Universitetet i Oslo (UiO) har brukt omtrent én million kroner på karantenehotell, som har dekket opphold for 200 nye internasjonale studenter. Rektor Svein Stølen sier dette antallet er som ventet, og at de ikke forventer å bruke mye mer penger enn de allerede har gjort.

Stølen mener det å dekke karantenehotell er et viktig tiltak for de internasjonale studentene.

– Som universitetsledelse må vi ivareta mange grupper. Dette er en rimelig og fornuftig investering i de internasjonale studentene, som vi skal ta imot på en god måte, som nasjon og som institusjon, sier Stølen.

Han påpeker at UiO normalt bruker mye penger på internasjonale studenter. Et lavere antall utenlandsstudenter dette semesteret gjør det dermed uproblematisk for universitetet å dekke karantenehotell, ettersom disse midlene fordeles på færre hoder.

I tillegg går mye av pengene normalt til ulike arrangementer for studentene, som i år er flyttet til digitale arenaer.

Oslomet: Halv million

Oslomet har på sin side brukt 500.000 kroner på karantenehotell. Også her har universitetet klart å selv finansiere ordningen da pandemien har ført til innsparinger på andre områder. Prorektor Nina Waaler peker blant annet på færre utgifter knyttet til reiseaktivitet og eksamensordninger.

Waaler er positivt overrasket over hvor mange internasjonale studenter som har kommet til Oslo til tross for pandemien. Den 5. februar hadde Oslomet 113 registrerte internasjonale studenter, hvorav de fleste har kommet til Norge.

Utover regjeringens bestemmelser har Oslomet valgt å dekke kostnadene ved karantenehotell for utenlandsstudenter som reiste til sitt hjemland i juleferien.

– Vi er veldig glad for at vi landet på den ordningen, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger, sier Waaler.

Hun forteller at dette valget bunner i et ønske om å imøtekomme studentene og legge til rette for at flere internasjonale studenter skal ville studere ved Oslomet.

Hun viser videre til at mange masterstudenter allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon, da det blant annet er færre deltidsjobber i Oslo.

– Hvis studentene måtte ta kostnaden for karantenehotell på egen kappe, kunne man ha risikert en situasjon hvor kun studenter med styrket økonomisk bakgrunn kom, sier Waaler.

Les også: Studentar ved Høyskolen Kristiania betalar 50.000 i semesteret for digital under­vis­ning: –⁠ Latterleg dyrt

Powered by Labrador CMS