FÅR MER: Oslo Kristelige Studentlag vil blant annet kjøpe inn nye sofaer etter at de likevel mottar støtte fra Kulturstyret. Fra venstre: leder Synnøve Aandstad, kontaktperson Øystein Nedrebø, Astrid Sandnes og Johannes Rolin.

Kulturstyret ombestemmer seg

Oslo Kristelige Studentlag får likevel driftsstøtte fra Kulturstyret – på grunn av en tilfeldighet.

Publisert Sist oppdatert

Kulturstyret

  • Kulturstyret støtter studentaktiviteter drevet av og for studenter ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiO.
  • Kulturstyret er et styre i SiO, og består av ti medlemmer: ni studenter som velges av Velferdstinget, og ett som oppnevnes av Universitetet i Oslo (UiO).
  • Hvert år behandler Kulturstyret mellom 250 og 300 søknader, og fordeler omlag 1,8 millioner kroner.
  • Kulturstyret bevilger midler til kulturelle og sosiale tiltak.
  • Midlene som fordeles kommer fra semesteravgiften.
  • Kilde:www.sio.no

– Det var ingen som hadde skiftet oppfatning. Det var forfall på én person på begge møtene, og den siste gangen kom det til OKSLs fordel, forteller Kulturstyrets leder Tor Ivar Hansen, som nå anser saken som ferdigbehandlet fra Kulturstyrets side.

15. august fikk Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) avslag om driftsstøtte fra Kulturstyret. Styret mente OKSL ikke ville samarbeide med Studentprestene etter at de ansatte den homofile presten Nils Jøran Riedl. Fire mot tre medlemmer i styret mente derfor at OKSL ikke overholdt Kulturstyrets diskrimineringsparagraf. OKSL klaget inn denne avgjørelsen.

– 4.oktober fikk vi svar på at vi får medhold i klagen, og dermed mottar støtte fra Kulturstyret, sier en fornøyd Øystein Nedrebø, kontaktperson i OKSL, som mener helomvendingen bekrefter at foreningen ikke diskriminerer homofile.

– Uprofesjonelt

Tidligere i høst uttalte leder for Velferdstinget Øyvind Gjengaar til Universitas at han forventet at Kulturstyret ville legge seg på en stram søknadslinje etter at de valgte å frata OKSL støtten.

– Dette er for barnslig. Kulturstyret framtrer som direkte uprofesjonelt når de skifter mening på denne måten, sier Gjengaar, som legger til at det likevel ikke er Kulturstyrets feil, siden diskrimineringsparagrafen juridisk sett er uklar.

Kan endres

– I dag er det opp til Kulturstyret å bestemme hvordan paragrafen skal forstås, og i denne tolkningen blir deres politiske ståsted en avgjørende faktor, sier han.

Gjengaar forteller at redigering av diskrimineringsparagrafen vil bli tatt opp på neste møte i Velferdstinget, og håper en endring vil gjøre at Kulturstyret fremover opptrer mer profesjonelt.

– Foreninger drevet på frivillig basis på Universitetet i Oslo skal ha noe stabilt å forholde seg til. Kulturstyret skal være en ressurs for disse foreningene, ikke virke forvirrende, sier Gjengaar.

Powered by Labrador CMS