MER UNDERVISNINGSTID: Studentrepresentant Anders Rindal i universitetsstyret mener en må anta at mer undervisningstid gir høyere utdanningskvalitet.
FOTO: Ketil Blom
MER UNDERVISNINGSTID: Studentrepresentant Anders Rindal i universitetsstyret mener en må anta at mer undervisningstid gir høyere utdanningskvalitet. FOTO: Ketil Blom

Ønsker bedre mål på utdanningskvalitet

Universitetsstyret er enige om at utdannings-kvalitet må måles. Men de vet ennå ikke hvordan.

Publisert Sist oppdatert

*UiO: Strategi 2010-2020:*

  • Strategisk plan skal være et verktøy for å videreutvikle Universitetet i Oslo som et internasjonalt toppuniversitet.
  • Planen inneholder målsettinger om at UiO skal være «Et grensesprengende universitet», «Læringsuniversitet», «Et samfunnsengasjert universitet», «Et handlekraftig unviersitet» og «Det gode universitetet».
  • Planen inneholder ingen kvantitative mål. Målbare indikatorer for å følge opp strategien skal utarbeides fram mot høsten 2010.
  • Fakultetene, museene og enhetene bes utarbeide egne strategier fram mot høsten 2010. Dette skal sikre at målene i universitetets strategiske plan nås.

Strategi 2010-2020

– Nå må vi finne gode måter å måle utdanningskvalitet på. Det er langt vanskeligere å måle dette enn for eksempel forskningskvalitet, sier studentrepresentant i Universitetsstyret, Anders Rindal.

Tirsdag ble universitetets strategiske plan endelig vedtatt. Strategisk plan legger de overordnede føringene for Universitetet i Oslo (UiO) fram til 2020. Men i utkastet til hvordan utdanningskvalitet skal måles er det foreløpig bare en indikator: «Studentgjennomstrømming». Verken studentrepresentanter eller andre styremedlemmer har ennå funnet ut hvordan utdanningskvalitet best kan måles.

– Det viktigste for oss er at indikatorene reflekterer kvalitet og ikke kvantitet. Det er i alle fall mangelfullt å kun måle gjennomstrømming. Da kan man jo bare senke kravene til studentene, sier Rindal.

LES OGSÅ: [Studentene bryr seg ikke om UiOs strategiske plan](1)

Måler gjennomstrømming

Forskningsdirektør Bjørn Haugstad understreker at utkastet nærmest bare er en illustrasjon av hva slags dokument man ønsker seg for å kunne følge opp strategisk plan.

– Indikatorene skal utvikles i nær dialog med fakultetene, slik at de blir mest mulig brukbare og praktiske for å måle kvaliteten på satsningsområdene ved det enkelte fakultet, sier Haugstad.

– Vil dere måle utdanningskvaliteten på flere måter enn å se på studentgjennomstrømmingen?

– Ja, vi må definitivt ha mer enn én indikator her. Men det er anerkjent at dette er et vanskelig område å måle kvantitativt, sier Haugstad.

LES OGSÅ: [Ottersen innrømmer svakt studentfokus](2)

– Vanskelig å måle kvalitet i utdanning

Det er omdiskutert hvordan man best mulig måte kan måle kvalitet i utdanningen. Kunnskapsdepartementet måler kvaliteten i gjennomstrømming og studiepoengproduksjon. Likevel blir flere indikatorer etterlyst.

– Det er vanskelig å si om mer undervisningstid høyner kvaliteten på utdanningen, men jeg mener det er naturlig å anta det, sier Rindal.

Hvorvidt høyt frafall betyr dårlig utdanningskvalitet er et annet tvilsspørsmål.

Styrerepresentant og biologiprofessor Dag O. Hessen har uttrykt at han har vært bekymret for hvordan utdanningskvalitet ivaretas i strategisk plan, men synes problemet er falt bort i og med at dette nå skal jobbes med fram mot høsten 2010.

– Man skal ikke ha overdreven tro på indikatorer, men det kan være et godt verktøy. Vi må uansett være forsiktige å se oss blinde på dem, sier Hessen.

LES OGSÅ: [– Lite studentvennlig fremtidsvisjon](3)

Powered by Labrador CMS