Diskuterte klima: Mette Halskov Hansen (foran) var ordstyrer for et panel på fem i debattmøtet om UiOs tiltaksplan for klima og miljø
Diskuterte klima: Mette Halskov Hansen (foran) var ordstyrer for et panel på fem i debattmøtet om UiOs tiltaksplan for klima og miljø

UiO med ny tiltaksplan for klima og miljø:

Savner tydeligere mål

Grønn studentpolitiker er fortsatt ikke overbevist om at UiOs forslag til klimatiltak er gode nok til å halvere utslippene innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

UiOs klimastrategi

  • I 2021 ble forslag til en klimastrategi ved UiO lagt fram. Klimastrategien ble vedtatt 8. februar 2022.
  • Klimastrategien er delt i to deler: en overordnet strategi og en tiltaksplan.
  • Tiltaksplanen er ute på åpen høring med frist 8. april.

– Jeg forstår ikke hvordan dette skal være nok til å kutte alle UiOs utslipp med 50 prosent.

Det sa Adrian Leander Skagen, som er representant fra Grønn Liste i Studentparlamentet, under en panelsamtale om UiOs forslag til tiltak for å nå klimamålene.

UiOs klimastrategi ble vedtatt 8. februar i år. Ifølge UiOs nettsider skal strategien føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, og være en rollemodell for andre institusjoner.

– Så lenge dette ikke er tallfestet som utslippsreduksjoner, er jeg skeptisk til om dette er noe som virkelig vil gjennomføres eller kun en utopi.

Adrian Leander Skagen, Studentparlamentet (Grønn Liste)

Det er klimastrategiens tiltaksplan som nå står for tur og skal diskuteres. Planen tar for seg hvordan man konkret skal nå målene i klimastrategien.

Studentpolitikeren mener utslippskuttene innen energi, bygg og tjenestereiser ikke er drastiske nok, og at tiltaksplanen slik den er nå, fortsatt er for lite konkret.

– Så lenge dette ikke er tallfestet som utslippsreduksjoner, er jeg skeptisk til om dette er noe som virkelig vil gjennomføres eller kun en utopi, lik idéen om at vi skal nå 1,5 grader ved hjelp av teknologi som ikke finnes enda.

Uenige: UiOs tiltaksplan skal redusere utslipp med 50 prosent innen 2030. – Forstår ikke hvordan dette skal være nok, sier studentpolitiker Adrian Skagen. ARKIVFOTO: ISABEL SVENDSEN BERGE
Uenige: UiOs tiltaksplan skal redusere utslipp med 50 prosent innen 2030. – Forstår ikke hvordan dette skal være nok, sier studentpolitiker Adrian Skagen. ARKIVFOTO: ISABEL SVENDSEN BERGE

Les også: “Politikere reagerer på UiOs prioriteringer: – Et eksempel på neglisjering”

Postdoktor heller ikke overbevist

Det er det årlige klimaregnskapet som til slutt vil vise hvorvidt UiO klarer å nå sitt mål om kutt på 50 prosent i klimagassutslipp innen 2030. Dette krever en nedgang i utslipp på sju prosent i året. Henrik Andersen Sveinsson, postdoktor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, deltok også på panelsamtalen.

– Hva tenker du om tiltaksplanen slik den er nå, med tanke på målet om å kutte 50 prosent klimagassutslipp innen 2030?

– Flyreiser er nok det punktet jeg lurer på om ikke kommer til å holde. Det står at man skal «sikre en reiseavtale som gjør det mulig å bestille klimavennlige reiser», og det tenker jeg egentlig går løs på bare de 8 prosentene av flyutslipp som skjer innenlands.

Sveinsson forklarer at omtrent to tredeler av UiO sine tjenestereiser fordeler seg utenfor Europa. Dette er reiser som er vanskelig å gjennomføre på en annen, mer klimavennlig måte. Dermed er det kun innenlandsreisene, som står for 8 prosent av flyutslippene, som er realistisk å bytte ut med tog, eller andre miljøvennlige reiser.

– Jeg flyr selv ikke en centimeter kortere hvis det ikke kommer tiltak, fordi det føles nødvendig. Jeg føler jo ikke selv at jeg reiser unødvendig.

Etterlyser økonomiske pressmidler

Det som er ment å monne under kutt på tjenestereiser, mener Sveinsson må ligge under punktet: «Utarbeide enkel sjekkliste med forslag til hvordan utslipp fra reiser kan kuttes på enhetene».

– Det er en sjekkliste uten regler eller økonomiske pressmidler. Så jeg tror ikke vi kommer til 50 prosent kutt i reisene med de målene eller tiltakene.

– Det er ingen tvil om at dette er ganske ambisiøst.

Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet ved UiO

Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfalighet ved UiO, har ledet utarbeidelsen av tiltaksplanen siden høsten 2021. Hun erkjenner at strategien, som tiltaksplanen legges opp etter, er ambisiøs.

– Det er mulig det høres ut som at sju prosent kutt i reiser per år ikke er så mye, men det er ganske mye. Det kommer til å merkes hos de som flyr mye. Så det er ingen tvil om at dette er ganske ambisiøst, sier hun.

Viserektoren understreker at noen reiser også er helt nødvendige, for å kunne gjennomføre forskning på høyt internasjonalt nivå.

– Så vi kan ikke kutte ut alle reiser, men vi kan kutte utslipp sånn som det er vedtatt i strategien. Det kommer til å merkes.

Ambisiøs plan: Viserektor ved UiO Mette Halskov Hansen mener det ikke er noen tvil om at UiOs forslag til tiltaksplan er svært ambisiøs.
Ambisiøs plan: Viserektor ved UiO Mette Halskov Hansen mener det ikke er noen tvil om at UiOs forslag til tiltaksplan er svært ambisiøs.

Les også: “SiO fikk 13 millioner til studentansettelser: – Krevende å opprette nok stillinger”

Karbonfangst-anlegg løser mye

På spørsmål om klimaregnskapet henviser Mette Halskov Hansen til Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi og leder av arbeidsgruppen som leverte utkastet til den nye klima- og miljøstrategien. Han svarer på e-post at UiO får mye energi i form av fjernvarme. Bakken forklarer at man kan gjøre ulike tiltak for å få ned energibruken. Det er derimot vanskelig å påvirke utslippsfaktoren for denne fjernvarmen.

– I modellen ble det lagt inn en antakelse om at karbonfangst-anlegg skulle være på plass på Klemetsrud fra 2026 og dermed ta ned utslippsfaktoren for fjernvarmen vår signifikant, sier han og fortsetter:

– Det er derfor svært gledelig at denne biten nå ser ut til å være sikret. Dersom dette ikke hadde vært tilfelle, så måtte jo UiO funnet andre områder å kutte utslippene ytterligere for fortsatt å nå målet om 50 prosent reduksjon innen 2030.

Postdoktor Sveinsson stiller seg også mer positiv til denne nyheten, selv om det ikke påvirker utslipp fra flyreiser.

– Det er jo veldig gledelig. Fjernvarme er det aller største vi har av utslipp. Så hvis den faktisk blir helt CO2-fri så tror jeg det holder i seg selv, innenfor varme og energi.

Postdoktoren savner likevel et tydeligere anslag, som viser hva slags verdier de ulike tiltakene gir.

– Man kunne latt hvert tiltak få en prosentandel. Noen av tiltakene kunne fått tall på seg. At man ser hva som er de store og hva som er de små tingene.

Tiltaksplanen er nå ute på åpen høring, og har frist 8. april.

Les også: “Vil endre loven for å styrke den akademiske ytringsfriheten”

Tiltaksplanens klimamål

  • Tiltaksplanen knyttes til klimastrategien på områdene forskning, utdanning, samfunnskontakt og innovasjon, organisasjon, og klima og grønn campus.
  • Klima og grønn campus består av fem klimamål med tilhørende punkter. Disse skal redusere utslipp fra bygg, energi og tjenestereiser.
  • Klimamål 1: Redusere klimagassutslipp fra tjenestereiser med minst 50% innen 2030 i forhold til 2018. Det betyr en gjennomsnittlig nedgang i utslipp på 7% fra år til år.
  • Klimamål 2: Redusere energibruk i bygg med minst 30% innen 2030, og i større grad produsere egen energi.
  • Klimamål 3: Forbedre fasiliteter for digital undervisning, møter, konferanser og formidling.
  • Klimamål 4: Forvalte uteareal og bygningsmasse på måter som tar hensyn til miljø og biologisk mangfold.
  • Klimamål 5: Legge til rette for et redusert og bærekraftig forbruk på UiO og for miljøvennlige reiser til/fra UiO for både studenter og ansatte.
Powered by Labrador CMS