Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H), forklarer at de er i dialog med SiO for å undersøke om Hagegata 30 kan gjøres om til studentboliger.

100 dager med Høyre-byråd

Flere planer ble lagt for studentbyen Oslo både før og etter valgseieren til Høyre. Noe er gjennomført, men på flere spørsmål avstår byrådet fra å svare.

Publisert Sist oppdatert

På 90-tallet kunne en statsråd gi seg selv en såkalt fredningstid på hundre dager før det ble kalt inn til pressekonferanse hvor planer ble lagt frem for offentligheten. I dag er det andre boller. 

Kort tid etter at Høyre vant valget i Oslo kommune og gikk sammen med Venstre for å danne byråd, ble det lagt store planer for studentene. Byrådsplattformen, som fikk navnet Hammersborgerklæringen, hadde et eget delkapittel med en rekke punkter om studentbyen Oslo. 

– Min drøm er jo at Oslo skal være den beste studentbyen i Norden, sa finansbyråd Hallstein Bjercke til Universitas rett etter valget. 

Flere sykkelveier, billigere kollektivtransport og 10.000 nye studentboliger var blant Høyres planer for studentene i Oslo. Byrådet er i gang, men hundre dager inn i perioden er det fremdeles mye arbeid som gjenstår.

Ingen bor på Tøyen 

Midt på Tøyen torg har Hagegata 30 stått tomt siden 2014. Året etter ble det lansert planer om å bygge studentboliger i blokka, men salget ble for dyrt for studentsamskipnadens økonomiske rammer. Planene om studentboliger ble skrotet til fordel for en tredje boligsektor. Tredje boligsektor vil si boliger som ligger mellom det kommunale og det kommersielle tilbudet, eksempelvis boliger med leie-til-eie-ordninger. I valgkampen kunne likevel Høyre meddele at de ville gjøre et nytt forsøk på å bygge studentboliger i den forlatte blokka, flere år etter at SiO sist takket nei. 

«Byrådet er i dialog med SiO for å se om de kan overta Hagegata, og omgjøre dette til studentboliger, så vi håper at dette kan la seg gjøre», skriver byråd for  kultur og næring, Anita Leirvik North (H), i en e-post til Universitas. 

Administrerende direktør i SiO Anders Eskelund kan imidlertid avsløre at det ikke har kommet noen konkret henvendelse angående salget enda. Prosjektet har en usikker framtid i møte, og studenter i boligkø må nok vente noen år før det er sikkert om de får et nytt hjem i Hagegata.

Nytt studenthus? 

Et annet byggeprosjekt som har vært på blokka til byrådet, er St. Olavs gate 23. Bygget ble kjøpt av SiO og Velferdstinget for 290 millioner kroner i 2021. Siden da har de jobbet med å sikre finansiering i håp om å gjøre det til byens nye studenthus. 

Tidligere i vinter kom nyheten om at prosjektet i St. Olavs gate nedskaleres grunnet økonomiske begrensninger. 

I Hammersborgerklæringen heter det at byrådet vil «støtte SiOs arbeid med et felles samlingssted for studenter og invitere staten til å finansiere deler av prosjektet». 

Byråden for byutvikling James Stove Lorentzen, skriver til Universitas at Oslo kommune bidro i 2022 med 5 millioner til studenthuset, men at eventuelle ytterligere bidrag må vurderes som del av budsjettprosessen. I tillegg opplyser han at det har vært avholdt møte med studentorganisasjonene i Oslo, der byrådet har signalisert at de er positive til å være med på å støtte et studenthus for Oslo-studentene. 

Hvorvidt byrådet har undersøkt mulighetene for statlig støtte til studenthuset har imidlertid ikke Lorentzen svart på. 

Det er ikke bare studenthuset som kunne trengt mer støtte. I høst viste en rapport fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse at hele 1 av 3 studenter kan ha en psykisk lidelse. I budsjettet for 2024 har byrådet laget en fast post av det som tidligere år var en midlertidig bevilgning til SiOs arbeid med psykisk helsehjelp. Tross øremerkingen er ikke Eskelund i SiO fornøyd med at selve beløpet har blitt mindre. 

Likevel er det flere gode nyheter å spore for studenter i tiden fremover. Byrådet er nemlig i gang med å senke kollektivprisene og skal lansere en studentmelding, det vil si en helhetlig strategi med tiltak for å sikre de lokale studentenes velferd og videreutvikling av byen som studentby. Frem til meldingen er på plass, får studenter i Oslo bare krysse fingrene for at innholdet lever opp til forventningene.

Dette gjelder deg som student

Punkt i Hammerborgerklæringen: Byrådet vil åpne for at ubrukte kommunale eiendommer selges eller leies ut til studentsamskipnaden og begrense kostnaden knyttet til rekkefølgekrav ved bygging av studentboliger.

Ansvarlig byråd: Byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H)

Status: Påbegynt. Ifølge byråden har Eiendoms- og byfornyelsesetaten fått i oppdrag å se på hvordan det kan realiseres. Han har også dialog med SiO knyttet til ledige bygg som vurderes for salg.

Punkt i Hammerborgerklæringen: Byrådet vil legge til rette for flere studentboliger,

og jobbe aktivt med studentenes behov i byplanleggingen.

Ansvarlig byråd: Byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H)

Status: Påbegynt. Ifølge Lorentzen er studentboliger allerede prioritert i saksbehandling, og byrådet ser på flere tiltak for å øke takten på reguleringer.

Punkt i Hammerborgerklæringen: Byrådet vil tilby salg av Hagegata 30 til SiO for utvikling av studentboliger.

Ansvarlig byråd: Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H)

Status: Ikke gjort. Ikke gjort. I en e-post til Universitas hevder North at det allerede er opprettet dialog med SiO om salg av Hagegata 30. Administrerende direktør i SiO, Andreas Eskelund, kan likevel avsløre at de ikke har mottatt noen konkret henvendelse enda. 

Punkt i Hammerborgerklæringen: Byrådet vil kraftig redusere prisen på månedskortet og jobbe for at prisen for voksne blir 499 kroner i løpet av perioden.

Ansvarlig byråd: Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V)

Status: Påbegynt. Billigere kollektivpriser er allerede på vei. Byråden kan meddele at studentene vil få billigere månedskort i løpet av neste semester. 1. september er det nemlig planlagt et priskutt på 150 kroner i månedskortet. 

Punkt i Hammerborgerklæringen: Byrådet vil støtte SiOs tilbud om psykisk helsehjelp til studenter.

Ansvarlig byråd: Byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc (H)

Status: Påbegynt/gjort. I budsjettet for 2024 har kommunens bidrag til dette arbeidet blitt satt som en fast årlig tildeling. Det er i motsetning til den midlertidige tildelingen SiO har fått tidligere.

Administrerende direktør i SiO, Anders Eskelund, er likevel ikke helt fornøyd. Beløpet i det nye budsjettet er nemlig lavere enn det SiO har mottatt de siste årene. 

Punkt i Hammerborgerklæringen: Byrådet vil legge frem en studentmelding med en helhetlig strategi for å videreutvikle Oslo som en attraktiv og internasjonal studentby.

Ansvarlig byråd: Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H)

Status: Påbegynt. Meldingen er ikke klar, men byråden kan meddele at det ligger en stillingsutlysning ute etter en prosjektleder for arbeidet med Studentmeldingen. Hun håper at studentmeldingen er klar allerede ved årsskiftet. 

Punkt i Hammerborgerklæringen: Byrådet vil iverksette tiltak som gjør det attraktivt for studenter å melde flytting til Oslo.

Ansvarlig byråd: Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H)

Status: Ukjent. Byrådet har satt seg som mål at flere studenter skal ønske å melde flytting til hovedstaden. Da ville for eksempel kommunen mottatt en del av studentenes inntektsskatt. Byråden har ikke svart spørsmål fra Universitas om status på disse tiltakene. 

Punkt i Hammerborgerklæringen: Byrådet vil støtte SiOs arbeid med et felles samlingssted for studenter og invitere staten til å finansiere deler av prosjektet som Samfundet i Trondheim 

Ansvarlig byråd: Byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H)

Status: Ukjent. Tidligere denne måneden måtte Velferdstinget meddele at det ble besluttet å nedskalere prosjektet om studenthus grunnet økonomiske begrensninger. 

Byråden skriver til Universitas at Oslo kommune bidro i 2022 med 5 millioner til studenthuset, men at eventuelle ytterligere bidrag må vurderes som del av budsjettprosessen. I tillegg opplyser han at det har vært avholdt møte med studentorganisasjonene i Oslo, der byrådet har signalisert at de er positive til å være med på å støtte et studenthus for Oslo-studentene. 

Hvorvidt byrådet har undersøkt mulighetene for statlig støtte til studenthuset har imidlertid ikke Lorentzen svart på. 

Powered by Labrador CMS