Grå himmel: Tall fra avisa Khrono viser en betydelig økning i antall varslingssaker i akademia.

Flere varsler om seksuell trakassering ved universitetene

Rundt 50 ganger ble det varslet om seksuell trakassering ved norske universiteter og høgskoler i 2022. Det er høyere enn snittet for de tre foregående årene.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en undersøkelse gjennomført av avisa Khrono. I undersøkelsen er det samlet inn tall fra 19 av totalt 21 statlige universiteter og høgskoler.

Sakene inkludert i undersøkelsen gjelder både ansatte og studenter, men Khrono opplyser om at ikke alle institusjoner har inkludert saker som gjelder studenter. Det faktiske totaltallet kan derfor være noe høyere.

Khronos tall viser at det har vært det vært en økning i antall varslingsaker i 2022 sammenlignet med snittet fra de tre foregående årene.

Mens undersøkelsen for 2022 viser omtrent 50 varsler om seksuell trakassering, ble det i en tilsvarende kartlegging for årene 2019, 2020 og 2021 meldt om rundt 100 varsler fordelt på tre år.

Økningen i antall varsler er derfor betydelig.

Samtidig skriver Khrono at man i den forrige undersøkelsen også inkludert private høgskoler, og at tallene derfor ikke er helt sammenlignbare med de tallene som er lagt fram nå.

Metoo må komme til akademia

Maktstrukturer: Akademias hierarkiske oppbygning kan føre til at mange studenter kvier seg mot å varsle mot sine overordnede, sier Oline Sæther til NRK.

– Jeg vil si at metoo ikke har kommet til akademia.

Det sier leder for studentparlamentet ved UiO Oline Sæther til NRK.

De 50 varslingssakene det meldes om i Khronos undersøkelse er hentet fra en sektor med over 350.000 studenter og ansatte. Sæther hinter derfor om at mørketallene i undersøkelsen er store.

– 1/3 av studenter i en fersk undersøkelse svarte at de har blitt seksuelt trakassert. Samtidig mangler mange studenter insentiv og opplæring for å varsle, sier hun til NRK.

Hun mener at akademias hierarkiske oppbygning kan få mange til å vegre seg for å varsle. Det at de som underviser har makt til å påvirke studentenes fremtid kan gjøre det vanskelig å si i fra om uønskede opplevelser.

– Hverken under metoo eller senere har det vært et oppgjør med maktstrukturene i akademia og hvordan hierarkiet gjør at studentene har få grunner til å varsle mot de over seg på rangstigen, sier hun til NRK.

Powered by Labrador CMS