Innkjøpsstopp: Forslaget til Ingrid Lossius Falkum (t.h) om mulig økonomiske virkemidler mot Israel splitter universitetsstyret.

Vil kutte økonomiske forbindelser til Israel

Mens flere norske universiteter fryser sine utvekslingsavtaler, har Universitet i Oslo fremdeles ikke innført tiltak mot Israel i forbindelse med krigen i Gaza. Nå foreslås det økonomiske virkemidler, men styret er splittet i spørsmålet.

Publisert Sist oppdatert

Universitetsstyret ved UiO er splittet i spørsmålet om å legge begrensninger i innkjøp fra Israel. Det kommer frem gjennom en kartlegging Universitas har gjennomført. 

Bakgrunnen er forrige møte i styret. Der fremmet styremedlem og førsteamanuensis i filosofi Ingrid Lossius Falkum sak om vurdering av økonomiske virkemidler knyttet til konflikten i Gaza. Styremedlem og professor i biovitenskap Finn-Eirik Johansen er enig. 

– En akademisk boikott vil i realiteten innebære at UiO ikke endrer noe i forholdet til Israel, sier Johansen, og viser til at universitetet ikke har noen aktive avtaler med Israel på institusjonsnivå.

Ingen norske universiteter har så langt innført en full akademisk boikott. Nord universitet ble nylig det tredje til å stanse utvekslingsavtalene de har med institusjoner i Israel, etter Universitetet i Sørøst-Norge og Oslomet. UiO har ingen slike avtaler. Johansen sier de akademiske forbindelsene ellers er få.

For oss er det viktig at vi gjør mer enn å bare diskutere

Finn-Eirik Johansen professor i biovitenskap og medlem i universitetsstyret

Ifølge han er veien til å innføre en full akademisk boikott av Israel lang, og prinsippet om å bruke akademiske virkemidler er generelt veldig kontroversielt. Derfor støtter han at universitetet ser på andre alternativer.

– For oss er det viktig at vi gjør mer enn å bare diskutere. Universitet er en stor innkjøper, så vi må se hvilke økonomiske tiltak som kan innføres. 

– Vi må gjøre noe

Etter siste møtet i universitetsstyret, er det lite sannsynlig at Norges nest største utdanningsinstitusjon vil innføre noen akademisk boikott av Israel med det første. UiO viser til at dette går imot akademiske prinsipper. Likevel skal ledelsen nå samle en oversikt over hvilke økonomiske tilknytninger universitet har til Israel, og legge frem en sak om innkjøpspolitikk til neste styremøtet. 

– Vi må gjøre noe, og økonomiske tiltak kan være like kraftfulle, sier kollega Ingrid Lossius Falkum. 

Hun var den som foreslo at ledelsen kartlegger og ser på mulige økonomiske tiltak mot Israel. Både hun og Johansen føler at et flertall i styret vil gå videre med saken. Nå venter de på hva ledelsen vil komme tilbake med.

Før det siste styremøtet fikk rektor Svein Stølen overlevert over 500 underskrifter fra studenter og ansatte med krav om en akademisk boikott av Israel. Det innebærer blant annet å stoppe alle institusjonelle samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner. 

UiO-styret splittet

En kartlegging Universitas har gjennomført, tyder imidlertid på at styret er splittet også i spørsmålet om bruk av økonomiske virkemidler. 

Styret har totalt 11 faste representanter. Av dem sier fem at de er positive til et eventuelt forslag om å legge begrensinger på innkjøp fra Israel.

Styreleder og UiO-rektor Svein Stølen sier følgende i en telefon til Universitas. 

– Styret behandler saken i styret og ikke i mediene i forkant av møtet.

Ordknapp: Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen vil ikke uttale seg i forkant av møtet.

Styremedlem og leder for tankesmien Civita Kristin Clemet stemmer i. 

– Jeg tar ikke stilling til sakspapirer jeg ikke har fått. Det er ikke sendt ut noen sakspapirer til det møtet enda.

Sivert Arntzen (23) har permisjon fra statsvitenskapsstudiet og er en av to studenter som sitter i styret. Fra han har pipa en annen lyd enn Clemet og Stølen. 

– Jeg støtter fullt opp om forslaget fra Ingrid, og mener at UiO, som er en såpass stor innkjøpsmakt, bør gjøre alt i sin kraft for at våre finanser ikke bidrar til krigshandlinger og eventuelle brudd på folkeretten i Gaza, sier han og slår fast:

Jeg mener at UiO som er en såpass stor innkjøpsmakt bør gjøre alt i sin kraft for at våre finanser ikke bidrar til krigshandlinger

Sivert Artzen (23), student og styremedlem

 – Så jeg kommer til å støtte saken 100 prosent.

Også studentrepresentant Solveig Martha Tynkkynen sier hun ville stilt seg positiv, men understreker at hun vil se et konkret forslag før hun tar stilling.

Styremedlem og administrerende direktør i Nordkraft Eirik Frantzen vil også vente å se hva ledelsen kommer med til neste styremøte. 

– Det er en høy barriere for å gå til egne sanksjoner, men personlig tar jeg ikke stilling før vi har fullført diskusjonen i møtet. 

Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby støtter initiativet fra Falkum.

– Jeg var blant styremedlemmene som ønsket dette utredet. Jeg har ennå ikke fått saksdokumentene, så kan derfor ikke uttale meg om hvordan jeg stiller meg til et eventuelt forslag nå.

Administrasjonen har fått i oppgave å forberede en sak knyttet til ny innkjøpspolitikk til neste styremøte 12.mars. 

Analysedirektør og styremedlem i Norges Bank Qaisar Farooq Akram vil ikke uttale seg i saken. 

Det vil heller ikke styremedlem og postdoktor ved UiO Isabel Viola Kreis. 

Universitas har forsøkt å komme i kontakt med Maria Strömme, professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet, men lykkes ikke å komme i kontakt før publisering. 

Powered by Labrador CMS