Reiser lavvoen: Aksjonister setter opp lavvoer langs Karl Johan.

Mener Fosen-dommen respekteres 

Flere jurister og professorer har stilt seg bak Fosen-aksjonene, men en professor i rettsvitenskap ved UiO stiller seg sterkt imot. Han mener aksjonistene har misforstått.

Publisert Sist oppdatert

Støtten til aksjonene og jusstudentenes opprop har vært stor. Likevel er det ikke alle som er enige med dem. 

– Jeg har aldri ment at kvaliteten av et argument øker bare fordi det er mange som hevder det. At mange sier det samme betyr ikke i seg selv at det er riktig.

Det sier professor i rettsvitenskap ved UiO, Eivind Smith om jusstudentenes opprop mot regjeringens håndtering av Fosen-dommen. Oppropet fikk 995 underskrifter. Smith er imidlertid kritisk. 

– Utviklingen etter Fosen-dommen skaper ikke noe problem for rettsstaten, og maktfordelingsprinsippet er ikke brutt. 

Han bestrider ikke dommen fra Høyesterett, men mener problemet ligger i at mange misforstår hva den betyr. 

– Mange, sikkert også disse studentene, mener at dommen sier mer enn den faktisk sier.

– De tar feil

– Flere, som professor Øyvind Ravna ved UiT, hevder at også straffeloven har blitt brutt i Fosen-saken. Hvordan stiller du deg til det?

– Disse vindparkene er oppført på grunnlag av offentlige tillatelser. Så lenge tillatelsene ikke er omgjort, kan det ikke være straffbart. Det er staten som har ansvaret for at tillatelsene var ugyldige, og da er det også den som må finne ut av hva den skal gjøre. Inntil det har skjedd, så er det ikke noe poeng å stoppe møllene eller straffe de som driver dem. Det kommer man ingen vei med. 

På spørsmål om sivil ulydighet forklarer Smith at virkemiddelet følger med seg to forventninger. Både at bruken av virkemiddelet må skje i full åpenhet, og at de som tyr til det må være innstilt på konsekvensene. 

 – Så langt jeg kan se, følger også aksjonistene i Fosen-saken disse enkle prinsippene, sier Smith.

– Er du ikke enig at det er staten som har begått et lovbrudd?

– Som Høyesterett har sagt i Fosen-dommen, begikk staten et lovbrudd da den for mange år siden innvilget tillatelsene. Men Høyesterett har ikke sagt at vindparkene automatisk må vekk.

Ifølge Smith er det ikke noe brudd på maktfordelingsprinsippet, tvert imot opptrer staten i samsvar med loven. Etter at de gamle vedtakene har blitt bestemt ugyldige, er det nettopp statens oppgave å gjenoppta arbeidet med å treffe nye vedtak, mener han. 

Det som derimot er et stort og økende problem, er at utredningsprosessen og avklaringene om hva som skal komme i stedet, tar så lang tid, påpeker Smith.

– Det er flere som mener at rettsstaten tar skade, og jeg har sett noen jurister som støtter aksjonene. Men her mener jeg ganske enkelt at de tar feil. Dette er ikke en enten-eller-sak, slik vi så ofte får inntrykk av, avslutter professoren.

Powered by Labrador CMS