Klaget: Øystein Kvalø (25) opplevde å bli kastet ut av utesteder med 23-årsgrense da han var 22. Han mente han ble forskjellsbehandlet og klaget til diskrimineringsnemnda.
Klaget: Øystein Kvalø (25) opplevde å bli kastet ut av utesteder med 23-årsgrense da han var 22. Han mente han ble forskjellsbehandlet og klaget til diskrimineringsnemnda.

Klaget utesteder inn til Diskrimineringsnemnda:

Dom: Aldersgrenser er ulovlig

Øystein Kvalø (25) klaget inn Oslo-barer med 23- og 25-års aldersgrenser for aldersdiskriminering, og vant. Utestedene mener det er de som blir diskriminert.

Publisert Sist oppdatert

«Ulovlig forskjellsbehandling».

Slik lød diskrimineringsnemndas konklusjon i sakene der jusstudent Kvalø klaget to utesteder inn for aldersdiskriminering. Til Universitas forteller han om hendelsene som han, og nå også Diskrimineringsnemnda, mener er ulovlige.

Første klage sendte han inn på bursdagen sin for to år siden. Han og kjæresten ble kastet ut av baren Torggata Botaniske i Oslo sentrum.

– Vi fikk beskjed om å gå da drinkene våre var drukket opp, fordi stedet hadde 23-årsgrense, sier han.

Halvannet år senere opplever han å bli stoppet i døren på Andre til høyre på Youngstorget, av samme grunn. Som 22-åring var han ikke gammel nok til å slippe inn.

– Det er mange som opplever verre diskriminering, og det var ikke det at dette var noe spesielt dramatiske hendelser, men man føler seg ikke veldig velkommen. Jeg håper at avgjørelsene til diskrimineringsnemnda kan bli retningsgivende for fremtiden, sier Kvalø.

Det var Rett24.no som først omtalte saken.

Ble forbudt i 2017

For den som har testet utelivet i Oslo sentrum, er det en kjensgjerning at svært mange av stedene operer med 23- og 25-årsgrenser. Det skulle man tro det ble en slutt på i 2017.

Da vedtok nemlig Stortinget en endring i likestillings- og diskrimineringsloven, som innebar et generelt forbud mot aldersdiskriminering. Da kom «alder» inn som diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 6. Fra før var det kun i arbeidsforhold at aldersdiskriminering var ulovlig. Nå gjelder forbudet også ellers i samfunnet – også på barer og utesteder.

Lovendringen gir utestedene rett til å ha aldersgrenser på 18 år, og maksimalt 20 år dersom stedet serverer sprit, bestemmer alkoholloven.

I unntakstilfeller kan de også ha høyere grenser, men vilkårene for «lovlig forskjellsbehandling», som det heter, er såpass strenge at lovendringen i realiteten forbyr nesten alle typer aldersgrenser over tjue år, viser de nye avgjørelsene fra Diskrimineringsnemnda, med forbehold om tolkningen.

Det var med denne juridiske nøtteknekkeren i bagasjen at jusstudent Kvalø bestemte seg for å klage inn utestedene i henholdsvis 2019 og 2020 for det som Diskrimineringsnemnda senere skulle kalle «ulovlig aldersdiskriminering».

– Burde ikke utesteder i Oslo få lov til å velge sitt klientell ved å sette nedre aldersgrenser?

– Jeg mener at de burde bruke et annet parameter enn alder for å velge hvem som skal få slippe inn. Det er mye annet man kan vurdere gjestene sine på, for eksempel hvor mye de har drukket den kvelden, eller hvordan de oppfører seg, svarer Kvalø.

Les også: 1 av 3 studenter vil stemme på SV eller Rødt

Baserer avgjørelser på loven

Direktør for Diskrimineringsnemnda Ashan Nishanth informerer om at avgjørelsene deres baserer seg på reglene Stortinget har fastsatt.

Han peker på at alder er eksplisitt trukket frem som et diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og diskrimineringsloven, og at man dermed står fritt til å klage om man har opplevd aldersdiskriminering.

– Som den klare hovedregel legges til grunn at et utesteds aldersgrense må korrespondere med alkoholregelverkets aldersgrenser. Dette med mindre det konkret kan godtgjøres at en avvikende aldersgrense er saklig, nødvendig og ikke uforholdsmessig.

Nishanth påpeker at nemnda baserer sine vurderinger på relevante lover, forarbeider og andre rettskilder.

Barsjefer oppgitt over reglene

En av eierne av Torggata Botaniske Stian Vaagland forteller at de har endret aldersgrensen fra 23 til 20 år etter avgjørelsen fra nemnda om at grensen var ulovlig.

Men han mener at både avgjørelsen og reglene om diskriminering bommer. De kan tvert imot føre til mer diskriminering.

– Hos mange vil det å sette 20 års grense føre til andre, mer alvorlige former for diskriminering: Utseende, opphav, seksualitet og trynefaktor, kan for eksempel tenkes å bli avgjørende, sier Vaagland. Han understreker at Torggata Botaniske ikke selv diskriminerer på denne måten, og at de slipper inn alle som er over 20 og oppfører seg fint.

Vaagland trekker frem at Torggata Botaniske er en cocktailbar som er ute etter en bestemt «atmosfære» eller klientell.

– Vi anså 23-årsgrense som et effektivt middel for å oppnå det.

Eksklusivt klientell: Stian Vaagland fra Torggata Botaniske, mener lovendringen er uheldig.
Eksklusivt klientell: Stian Vaagland fra Torggata Botaniske, mener lovendringen er uheldig.

Vil ha 23-årsgrense

Selv om de nå har satt ned grensen til 20 år, savner han at lovverket åpner for en viss fleksibilitet og skjønn hos utestedene også når det gjelder å sette egen aldersgrense.

– Men hvorfor ønsker dere i utgangspunktet aldersgrense på 23 år?

– Vi mener på prinsipielt grunnlag at utesteder burde kunne sette de aldersgrensene de vil, og at den nye lovendringen er et eksempel på dårlig skjønn hos lovgiver.

Vaagland mener at de fleste steder i Oslo som før hadde 23- og 25-års grenser, fortsatt har dette, og at det er urettferdig og diskriminerende at det bare er noen som har måttet rette seg etter de nye reglene.

– Er det ikke rett og rimelig at dere setter ned aldersgrensen når lovendringen gjorde dette ulovlig?

– Jo, det synes vi, men husk at de fleste stedene i byen har fortsatt som før, med de aldersgrensene som passer stedet. At det bare er oss og et par andre utesteder som har blitt klaget inn og har måttet sette ned grensene, er diskriminerende i seg selv. Kanskje en sak for nemnda til og med, sier bar-driveren.

Direktør Nishanth understreker at utestedene også har mulighet til å sende inn klage dersom de skulle føle seg diskriminert.

– Hvis utestedene selv opplever seg diskriminert, kan de fremme en klage for diskrimineringsnemnda, så kan nemnda se på det.

Les også: Dette vil jusstudentene bli når de blir store: Kvinner og menn drømmer om ulike jobber

Pålagt aldersgrenser

Et annet av utestedene som ble felt av nemnda var cocktailbaren Andre til høyre. Daglig leder Jørgen Hansrud sier at han ikke har noe problem med avgjørelsen, men sier at problemet er hvor uklare reglene er, og at ulike instanser forteller dem forskjellige ting.

– Vår jobb er å skape et trygt og godt uteliv, og å gjøre det gøy å være på byen i Oslo. Retningslinjene for dette er det på en måte ikke vår jobb å sette.

Han mener Næringsetaten i Oslo kommune skal ha en del av skylden for at utestedene i byen ikke vet om de nye reglene, og fortsatt har høye aldersgrenser.

– Vi har fått beskjed fra Politiet og Næringsetaten om å bruke aldersgrense som et virkemiddel for å skape et trygt og bra uteliv, og da gjør vi det, og det er ikke for å diskriminere noen.

Til Universitas svarer Næringsetaten i Oslo at det er utestedene selv som velger aldersgrensene sine, og at det kun er ved tvil om lovverket at Næringsetaten kan gi råd og veiledning til utestedene. De sier at de selv ikke oppfordrer utestedene til å ha høyere grenser enn det loven tillater.

Ser det som en seier

– Jeg synes det er bra at diskrimineringsnemnda nå har valgt å håndheve forbudet mot aldersdiskriminering, som jo er tatt inn i loven av en grunn, sier Øystein Kvalø om avgjørelsen som han var involvert i.

Selv har han blitt 25 år, og kommer nå derfor inn på de fleste steder, men han tror at avgjørelsen kan føre til at de blir vanskeligere å bortvise folk med begrunnelse om at de er for unge.

– Jeg mener at så lenge man oppfører seg bra, og er over 18 eller 20, bør man få komme inn på alle utesteder i Oslo uten å måtte bekymre seg for ulovlig strenge aldersgrenser.

Les også: Jour­na­lis­tikk-studiet ved UiO blir lagt ned

Powered by Labrador CMS