PROREKTOR: Ragnhild Hennum bekrefter at etiske hensyn ligger bak avgjørelsen om å slutte med alderstesting. Arkivfoto: Helle Gannestad

Universitetet i Oslo avslutter kontroversielle alderstester av asylsøkere

Etter heftig kritikk avslutter Universitetet i Oslo en lukrativ avtale med UDI. Etiske hensyn har påvirket beslutningen, sier ledelsen.

Publisert Sist oppdatert

Alderstestene:

  • Tannundersøkelsene foretas ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo, og omfatter røntgen av tennene og en klinisk undersøkelse av tennene.
  • To tannleger vil deretter med utgangspunkt i undersøkelsen vurdere søkerens alder.
  • Røntgen av hånd utføres av Unilabs.
  • Unilabs vurderer søkerens alder på bakgrunn av skjelettmodning som sett på røntgenbildet.
  • Resultatet fra de to undersøkelsene sammenstilles så til en hovedkonklusjon. Dett ble frem til i fjor utført av selskapet Barnesak AS.
  • Kilde: Redd Barna- og NOAS-rapport fra 2016

Universitetet i Oslo har tjent store penger på de kontroversielle alderstestene for asylsøkere. Bare i 2016 ble de betalt nesten 14 millioner kroner av Utlendingsdirektoratet (UDI) for testene, ifølge dokumenter Universitas har fått innsyn i.

I 2015 og 2016 testet Det odontologiske fakultet alderen til sammen 3501 asylsøkere.

Nå avslutter universitetet samarbeidet, blant annet på grunn av etiske hensyn, bekrefter prorektor Ragnhild Hennum til Universitas.

Det odontologiske fakultet vil fullføre kontrakten med UDI, som løper ut i slutten av måneden, men vil ikke inngi anbud på oppdraget om nye tester.

De siste årene er det Barnesak AS som har sammenfattet resultatene fra røntgenundersøkelsene til Unilabs, og tannundersøkelsene til UiO. Barnesak trakk seg ut av avtalen med UDI i 2016 etter kritikk fra Rådet for legeetikk.

– Uetisk praksis

Tanntestenes store feilmargin gjør at mange eksperter er kritiske. I en rapport fra Redd Barna og NOAS fra i fjor står det at metoden har fått kritikk, ettersom den ikke presist kan fastsette alderen til de over omtrent 14 år, ettersom tennene da er ferdigutviklet.

Legeforeningens råd for legeetikk konkluderte i desember med at praksisen til Barnesak AS, som vurderte resultatene fra UiO, var i strid med etiske regler for leger. En rekke oppslag i VG om alderstestene skapte stor debatt i desember.

– Som fagperson mener jeg, i likhet med Legeforeningen, at det er svært kritikkverdig og uetisk å bruke metoder som er beheftet med så stor grad av metodesvakhet og så store standardavvik. Dette gjelder i høyeste grad når konsekvensene for de som blir underlagt disse undersøkelsene er så store som de er, sier barnelege Ellen Annexstad til Universitas.

Stilte spørsmål

Overlege ved Kvinneklinikken OUS-Ullevål, Patji Alnæs-Katjavivi, tok kontakt med UiO i desember. Han lurte på om universitetet kunne forsvare videre samarbeid med UDI. Svaret viste seg altså å være nei.

– UiO har fakturert for store summer i forbindelse med disse bildene, og de har vært grunnlag for en praksis som er dømt som uetisk. Så derfor må man stille spørsmål for å få folk til å tenke og ta dette på alvor og ikke gjøre det man har gjort de siste årene, sier han til Universitas.

Rettsmedisinsk institutt har nå en metodegjennomgang av testene, og anbefaler ikke at den kliniske tannundersøkelsen videreføres med alderstesting. Dette fordi de mangler vitenskapelig belegg.

Powered by Labrador CMS