Vennskapelig: Selv om Hans Petter Graver og Svein Stølen konkurrerer om samme stilling, foregår valget mellom de to bautaene i norsk akademia i vennskapelige former. Tirsdag møttes de til sin andre rektordebatt.
Vennskapelig: Selv om Hans Petter Graver og Svein Stølen konkurrerer om samme stilling, foregår valget mellom de to bautaene i norsk akademia i vennskapelige former. Tirsdag møttes de til sin andre rektordebatt.

Rektorduellen runde to: Endelig var kandidatene (litt) uenige

Professor Johan Storm slo i gongongen før runde to av rektorduellen. Hverken Graver eller Stølen fikk inn den avgjørende fulltrefferen selv om vi for første gang så noen uenigheter mellom dem.

Publisert Sist oppdatert

Stemningen er overraskende uformell i forkant av den andre rektordebatten, til tross for ansamlingen akademikerpamper som har møtt opp i Auditorium 2 i Georg Sverdrups hus på Blindern tirsdag ettermiddag.

Forrige uke erklærte Johan Storm til Universitas at han ønsket [«tydelige svar fra Graver og Stølen».](1) Vil dagens ordstyrer lykkes med sitt prosjekt, eller vil viktige spørsmål forbli ubesvart?

Dette sier kollegaene om Hans Petter Graver: - Utadvendt og beskjeden på samme tid

Ridderlig duell

– Vi kan ta hverandre pent i hendene i dag også, sier rektorkandidat Svein Stølen til Hans Petter Gravers prorektorkandidat Inger Sandlie rett før ordstyrer Johan Storm ønsker velkommen.

Og det er nettopp Stølen som er mest frempå i debatten. Han smiler, ler og har et lyttende blikk når det stilles spørsmål fra salen. Stølens åpningsinnlegg er i grunn ganske beskrivende for deler av debatten:

– Jeg tar av meg jakka, for her skal vi ha det morsomt!

Det er vanskelig å uttale seg om graden av ironi i uttalelsen, men salen humrer mens Graver faktisk graver seg ned i notatene sine.

Dette sier kollegaene om Svein Stølen: - Energisk, interessert og dyktig

Ledelsesstruktur

Det blir tidlig åpenbart at dette er en debatt for og av akademisk ansatte. Det snakkes om organisasjonsstruktur, utdanningsledelse, konkurranse om forskningsmidler, samt forholdet mellom fakultet, institutt og øverste ledelsesorgan. Det er alle viktige saker, men teamene fremstår rimelig enige. Om det er ulikheter, er det nyanser som undertegnede ikke forstod. Men hva vet vel jeg, en over gjennomsnittlig valginteressert blindernstudent med stemmerett i det kommende valget?

Selvopptatt?

Det er selvsagt forståelig at universitetsansatte helst vil snakke om hvordan deres hverdag vil påvirkes av valget, men det virket som at debattens deltakere glemte at Universitetet i Oslo er en utdanningsinstitusjon primært for studenter, en meget viktig gruppe som ble helt borte i den omfattende diskusjonene om lederstruktur. Er UiO-ansatte bare opptatte av seg selv?

Automatisk begrunnelse

Ordstyrer Johan Storm skal ha både ris og ros. Han klarte å få frem noen viktige forskjeller man ikke fikk i forrige debatt. Ett av de viktigste var en interessant diskusjon om automatisk begrunnelse på eksamen.

Neste tema!

Store deler av forsamlingen

Dekaner, professorer, forskere og universitetslektorer er en demografisk gruppe som ikke er veldig begeistret for å få mer pliktarbeid. Likevel stod Hans Petter Graver godt i stormen fra spørsmålsstillerne, og begrunnet hvorfor studenter fortjener automatisk begrunnelse. Stølen argumenterte også tidvis godt for hvorfor man heller skal bruke midlene på andre områder, blant annet vil han ha mer jevnlig tilbakemelding gjennom hele semesteret.

– Neste tema!

– Kanskje møteleder selv vil stille i rektorvalget? spør en tilhører oppgitt etter et langt og omstendelig resonnement fra ordstyrer Storm. Ulikhetene mellom han og forrige debatts ordstyrer, Morgenbladets Aslak Bonde, er slående: mens Bonde var meget tilbaketrukket, brukte Storm, som forsåvidt har visse likheter med Harald Heide Steen Jr. i både lynne og stemmebruk, fem stotrende minutter på å angripe Stølens viserektorkandidat Per Morten Sandset. På et tidspunkt i dette angrepet ble han verbalt nedstemt av en frustrert samling universitetspamper.

– Neste tema, ropes det nesten unisont.

Bottom-up

Og neste tema er et litt underlig et: hvem kan overbevise UiOs ansatte om hvem som skal lede minst?

– De store endringsprosessene jeg gjennomførte på mitt fakultet var veldig bottom-up, forsikrer Stølen forsamlingen om.

– En rektors oppgave er å tilrettelegge ordentlige prosesser, sier Graver.

Det virker som at begge team tenker at egenrådige akademikere ikke vil la seg lede. Og en valgkamp handler tross alt om å sanke stemmer.

Uavgjort

Det er vanskelig å kåre en vinner av debatten. Begge rektorteam kom seg helskinnet gjennom seansen og svarte i all hovedsak godt på spørsmål fra ordstyrer Storm og publikum.

Det hersker ingen tvil om at denne debatten var for ansatte ved UiO, men studenter har også stemmerett i valget. Det blir derfor meget interessant når rektorteamene skal debattere på studentenes premisser på Chateau Neuf 4. april. Der loves det høy temperatur, men det gjenstår å se om løftet innfris. Foreløpig har det vært lunkent.

Powered by Labrador CMS