Skuffet: ANSA-leder Anna Handal Hellesnes er skuffet over regjeringens budsjettforslag.
Skuffet: ANSA-leder Anna Handal Hellesnes er skuffet over regjeringens budsjettforslag.

ANSA-leder: – Følges ikke opp med midler og en reell satsing

Regjeringen foreslår å innføre en stipendordning for internasjonale studenter fra utviklingsland med virkning fra studieåret 2024/2025. Men hvor mye penger som er satt av til ordningen uteblir fra statsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

I fjorårets statsbudsjett ble det klart: Internasjonale studenter som kommer til Norge utenfor EU og EØS måtte betale skolepenger for å gå på norske universiteter. I kjølvannet av nyheten etterspurte sektoren stipendordninger. Regjeringen har varslet at en slik ordning kommer neste studieår. 

Tallenes tale lar imidlertid vente på seg, selv med dagens forslag til nytt statsbudsjett fra regjeringen.

– Det er en trist dag for alle som bryr seg om globalt samarbeid i akademia, sier leder for Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Selma Matsdotter Bratberg.

Bratberg er glad for at det kommer en stipendordning, men er bekymret for at regjeringen mangler konkrete tall.

– Vi forventer at det så fort som mulig kommer et konkret forslag til en sterk stipendordning, som kan bøte på den skaden man har gjort ved å innføre skolepenger.

– Under utarbeidelse

Stipendordningen kommer etter at nedgangen i antall søkere fra denne kategorien har sunket med 80 prosent fra 2022 til 2023, ifølge Khrono.

Stipendordningen skal tilbys 200 studenter hvert år og er et samarbeid mellom høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). 

Utviklingsministeren har uttalt at det er for tidlig å si hvordan stipendet skal deles ut i praksis. Hun er likevel tydelig på at ordningen skal gjelde fra neste høst.

Det er imidlertid uklart hvor mye penger som følger med stipendordningen. 

På spørsmål om stipendordningen for internasjonale studenter som kommer utenfor EU/EØS viser statssekretæren til Utenriksdepartementets del av budsjettet. 

Der heter det at det «etableres fra studieåret 2024/25 en ny stipendordning for internasjonale studenter fra utviklingsland». Årets forslag til statsbudsjett inneholder ikke konkrete tall på hvor mye penger som er satt av til ordningen. Statssekretær Hoel sier likevel at pengene kommer: 

– Regjeringen har sagt offentlig at ordningen i første omgang vil omfatte opptil 200 masterstudenter per år. Målet er å etablere ordningen fra og med studieåret 24/25. 

Når det gjelder nøyaktige kostnader for ordningen sier Hoel at ordningen må utredes ytterligere før tallene er klare.

Politisk rådgiver til utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, Syver Zachariassen (Sp), sier at regjeringen anslår en prislapp på rundt 35 millioner i 2024. 

– Grunnen til at det ikke står noen tall i budsjettforslaget er rett og slett at stipendordningen er under utarbeidelse. 

ANSA-leder bekymret

– Norge har store ambisjoner for internasjonalisering. Dette følges ikke opp med midler og en reell satsing, sier leder i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Anna Handal Hellesnes. 

Hun er tydelig skuffet over regjeringens budsjettforslag og bekymret over den synkende andelen internasjonale studenter som kommer til Norge.

– Det er veldig mange færre internasjonale som kommer til Norge etter innføringen av skolepenger. Vi er bekymret for den trenden.

Powered by Labrador CMS