Nikab: En fersk undersøkelse viser at et knapt flertall av studentene vil forby det ansiktsdekkende plagget. Illustrasjonsfoto: arkiv.

Fire av ti studenter vil forby nikab

Et ørlite flertall av norske studenter mener nikab ikke bør være tillatt ved høyere utdanningsinstitusjoner. Likevel er NSO, HiOA og UiO mot et nikab-forbud.

Publisert Sist oppdatert

En fersk undersøkelse, utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon, viser at 41 prosent av norske studenter mener nikab burde forbys ved universiteter og høyskoler. 39 prosent mener det bør være lov å bruke det heldekkende plagget.

UiO er tydelige: Nei til nikab-forbud

Studentparlamentet også: Meningsløst niqab-forbud

– Endrer ikke mening

I 2017 foreslo regjeringen å innføre et forbud mot heldekkende ansiktsplagg i høyere utdanning. Norsk Studentorganisasjon er imidlertid uenige med forslaget, og flertallet av studentmassen.

– Et slikt knapt flertall endrer ikke NSOs innstilling, sier Mats Beldo, leder i NSO.

– Det vil kunne være saker hvor NSO mener noe annet enn en spørreundersøkelse viser, men vi må forholde oss til det organisasjonsdemokratiet vi har. NSOs politikk blir ikke vedtatt som følge av undersøkelser i studentmassen, sier han.

Harald Tom Nesvik: – Alle vet at Frp er imot niqab

– Nikab skaper frykt

Professor ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Anne Birgitta Nilsen, har forsket på flerspråklig kommunikasjon. Hun synes ikke det er overraskende at flertallet av studentene ønsker nikab-forbud.

– Nikab skaper frykt. Jeg kan tenke meg at det kommer av at det er uvant. En del mennesker forbinder dessuten nikab med terrorisme, sier Nilsen.

Likevel synes hun det er rart at det er blitt en sak av noe hun anser for ikke å være et problem.

– Jeg har ikke selv sett noen nikab-kledde ved høyskolen, og jeg tror ikke det er så mange ved Universitetet heller, sier Nilsen. Nettopp dette fraværet av kvinner i nikab kan være noe av grunnen til at studentene ønsker dem vekk.

Ifølge Nilsen vil de som er vant til å omgås mennesker med nikab ikke oppleve den samme frykten.

Kristian Gundersen: – Hvis de vil gå rundt som spøkelseskladden og drive misjonering for islam eller hva de nå gjør, må de få lov til det

Hovedargumentet for et nikab-forbud innen akademia er at det heldekkende plagget er kommunikasjonshemmende i undervisningen. Nilsen sier seg hverken enig eller uenig i dette, men at basert på tilgjengelig forskning er det hovedsakelig folks oppfatninger og følelser som vanskeliggjør kommunikasjonen.

Peter Singer er for akademisk doping, men hva mener han om nikab?

Etterlyser mer forskning

Fordi det er svært få kvinner i høyere utdanning i dag som bruker heldekkende hodeplagg mener lederen for NSO, Mats Beldo, at det er få som har erfaring med å kommunisere med dem. I et høringsnotat fra september 2017 skriver NSO at et bedre kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å gjennomføre et eventuelt forbud mot nikab.

– Vi tror det er mulig å finne løsninger i de enkelte tilfellene og at dialog er en bedre innfallsvinkel enn forbud, sier Beldo.

Selv om han opplever lite konflikt rundt dette temaet innad i organisasjonen, utelukker han ikke at det kan revurderes på det kommende landsmøtet.

– Da er det mulig for landsmøtets representanter å endre standpunkt i denne saken, som i alle andre.

Hijab-forhandleren om forbudet: – Det kommer til å skape avstand

Uproblematisk

Etter at regjeringens forslag kom på høring sa Universitetet i Oslo klart nei til dette til et forbud. HiOA har heller ikke valgt å innføre et totalforbud mot nikab.

Curt Rice, rektor ved HiOA, mener det er helt uproblematisk at det er uenighet mellom ledelsen og studentmassen i denne saken.

– En av de viktigste tingene som skjer i høyere utdanning er at man blir konfrontert med holdninger man ikke selv har. Det er noe jeg vil unne mine studenter å oppleve, sier han.

Rice mener videre at evnen til å ta et skritt tilbake, høre på noen som er uenig med en selv og se en sak fra et annet ståsted er selve kjernen i utdanning og utvikling.

Nettopp dette fraværet av kvinner i nikab kan være noe av grunnen til at studentene ønsker dem vekk

Anne Birgitta Nilsen, professor ved HiOA

– Jeg er fornøyd med at studentene, og meg selv i mitt møte med studenter, får lov til å tenke nytt, avslutter han.

Prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Mo, argumenterer for at universitetets standpunkt er på linje flertallet av landets høyere utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjoner.

– På tross av en svært polarisert debatt om nikab og lovforslaget om forbud mot heldekkende ansiktsplagg ved utdanningsinstitusjoner, har ikke studenter blitt noe mer skeptisk til bruk av plagget enn før. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra 2014, har andelen studenter som mener nikab bør tillates i høyere utdanning økt, mens andelen som mener det ikke bør tillates stått på stedet hvil, sier hun.

Powered by Labrador CMS