LABARBEID: Florian Weber har forsket på og skrevet doktoravhandling om bruken av polyfener.

Et mulig skritt på veien i kampen mot antibiotikaresistens

Kjemiingeniør Florian Weber har forsket på alternative måter å forebygge og bekjempe infeksjoner på. Selv om mye ser lovende ut, spør forskerne seg likevel om det bare er tøv alt sammen.

Publisert Sist oppdatert

Det er liten tvil om at en fremtid uten antibiotika er en trussel mot moderne medisin, og at den viktigste årsaken til antibiotikaresistens er overforbruk av antibiotika hos mennesker og dyr. Heldigvis finnes det mennesker som forsker på alternative måter å forebygge og bekjempe infeksjoner på.

Et av disse er den tyske kjemiingeniøren Florian Weber, som i sommer forsvarte doktorgraden sin ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet hans gikk ut på å utvikle et belegg til å ha rundt tannimplantater med en overflate som reduserer bakteriell kolonisering.

Tannimplantater er en kunstige erstatninger av tenner du har mistet eller ikke har. Ofte oppstår det infeksjon i forbindelse med innsetting av disse, og et bakteriedrepende belegg rundt implantatet vil dermed kunne forebygge smertefulle øyeblikk med tannverk — og muligens redusere antibiotikaforbruk.

— Vi har sett på bruken av plantebaserte polyfenoler for å forhindre bakterielle infeksjoner og betennelse i vevet rundt tannimplantater, sier Weber over Zoom til Universitas.

Polyfenoler er en gruppe stoffer med både antioksiderende og antibakteriell effekt, som man finner i for eksempel te, sjokolade og vin. Weber avviser imidlertid at man kan spise seg frisk fra slike infeksjoner.

— Hvis du spiser så mye sjokolade vil du antagelig få karies, så jeg ville ikke anbefalt det, sier han.

Les også: "Min bestevenn influenseren"

Så vi vet ikke egentlig om det vil ha en effekt ved klinisk applikasjon, men dessverre: «ethics is a bitch sometimes»

Florian Weber, kjemiingeniør

Godt supplement

Forskeren forklarer at polyfenoler ikke klassifiseres som antibiotika, men at de dreper bakterier ved nærkontakt. Han sier at belegget først og fremst bør brukes som et supplement til antibiotika, særlig ved lokalt bruk. Videre sier han at belegget i utgangspunktet kan brukes på de fleste gjenstander som går gjennom huden, men at hans fokus har vært rettet mot de kjemiske forholdene i munnhulen.

– Med den økende forekomsten av antibiotikaresistente bakterier vil sannsynligvis dagens behandling av infeksjoner være mindre effektiv i fremtiden, sier Weber og legger til:

— Vi har ikke hatt hundre prosent suksess i å redusere bakteriell kolonisering på overflatene, men enkelte forskergrupper rapporterer at om du kombinerer disse og antibiotika, øker det effekten av antibiotikumet.

Kjemiingeniøren legger til at selv om beleggene ikke har vært like effektive som antibiotika alene, har forskergruppen sett at sår i munnhulen gror raskere og at den naturlige barrieren tannkjøttet har mot infeksjoner bygges opp mer effektivt ved bruk av slike polyfenol-belegg.

– Ethics is a bitch

Weber forklarer at det av flere grunner skal ha vært vanskelig å utføre enkelte av eksperimentene i prosjektet. Både det å få høy nok konsentrasjon av de aktive ingrediensene på de tynne beleggene, og å få til et eksperiment i laben som er sammenlignbart med hva som skjer i munnhulen i det virkelige liv, skal ha vært utfordrende.

– Så vi vet ikke egentlig om det vil ha en effekt ved klinisk applikasjon, men dessverre: «ethics is a bitch sometimes», sier han og korrigerer seg:

— Det er strengt, men det er også strengt av en grunn. Først måtte man ha gjennomført dyreforsøk. Også her spiller etikk en viktig rolle.

Forskeren sier det hadde vært fint med en liten klinisk studie, men at det ikke er aktuelt ennå, da det er flere grunnleggende problemstillinger å studere først. Han forteller at det blant annet skal ha vært en del komplikasjoner tilknyttet cellene forskergruppen brukte, da det viste seg at de var immune og ikke responderte på bakterier slik celler pleier.

— Nå er det blitt opprettet en postdoktorstilling hvor det undersøkes hva det var som gikk galt med cellene våre, sier Weber.

Han forteller at forskergruppen allerede har sett at forsøkene gikk bedre da de bestilte et nytt parti med celler.

— Det er noen aspekter som er lovende, men vi er også der hvor vi spør oss hvorvidt dette bare er tøv alt sammen, sier han.

Les også: "Mening gjennom skjermen"

Powered by Labrador CMS