Stasjonert: For praktikant Marit Michelsen var praktikantopphold på den norske mandassenden i Helsingfors mer nyttig enn utveksling, men det godkjente ikke UiO.

UiO gir ikke studiepoeng for praktikantopphold

UiO godkjenner ikke Marit Michelsens praktikantopphold i utlandet som en del av graden hennes.

Publisert

– Det er veldig relevant for utdanningsløpet mitt å være praktikant i utlandet. Man lærer like mye, om ikke mer, på en utenriksstasjon som på utveksling.

Det sier Marit Michelsen (22). Hun tar en bachelor i internasjonale studier ved Universitetet i Oslo (UiO). Dette semesteret er hun imidlertid i Helsinki i Finland som praktikant ved den norske ambassaden.

Det valgte hun heller enn utveksling, slik studieløpet hennes legger opp til, for å få relevant erfaring for studiet. Internasjonale studier legger nemlig ikke opp til praksis i studieløpet. Forrige helg vedtok Venstres landsmøte å integrere praksis i alle studieløp.

– For mange vil det passe bedre i et utdanningsløp. Jeg tror praktisk erfaring er veldig verdifullt, sier Michelsen. Arbeidsoppgavene for en praktikant på en utenriksstasjon varierer mellom informasjons- og kulturarbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, og å bistå i økonomiske og politiske analyser, ifølge regjeringen.

Den type arbeidsoppgaver får Michelsen derimot ikke godkjent som en del av graden som praksis. Nå ønsker hun endring.

Godkjenner ikke relevant praksis

Som student ved UiO kan man få praksisopphold støttet av Erasmus+, og dermed godkjent et semester med praksis som en del av graden. Vertsorganisasjoner for praksis kan være alt fra bedrifter, opplæringssentre og forskningssentre, ifølge UiOs nettsider.

Michelsen undersøkte om det var mulig å få praksis på norske utenriksstasjoner, men etter kontakt med det samfunnsvitenskapelige fakultetets (SV) rådgivere, fant hun ut at det ikke lot seg gjøre.

Internasjonale studier har ikke praksisopphold innlemmet i graden sin. Michelsen foreslo selv å dokumentere praktikantoppholdet sitt ved ambassaden for UiO, få bekreftelser på arbeidsoppgavene og hva hun skulle jobbe med der.

Hun tok også kontakt med ambassaden i forkant for å avklare en praksisavtale, noe ambassaden ifølge henne kunne bistå med. Hun får derimot ikke studiepoeng for halvåret, og fikk beskjed av UiO om at det ikke var mulig.

– Naturligvis er det universitetets og ikke ambassadens oppgave å stå for å gi studiepoeng, sier Michelsen. Hun erfarer at andre praktikanter på europeiske ambassader får studiepoeng, og at deres opphold som oftest blir en del av graden deres ved at praktikantene skriver rapporter om oppholdet sitt.

Michelsen skulle sett at UiO la opp til en ordning som gjør det mulig å avlegge studiepoeng. Hun mener praktikantoppholdet er svært relevant for bacheloren hun tar. Hun tok kontakt med UiO for å høre om en endring av systemet var på dagsordenen.

Det var det ikke.

– Jeg tenker UiO burde kommunisere med programrådet og fakultetet for å finne en ordning som gjør det mulig for studenter å ha praktisk erfaring i utlandet som en del av graden, sier Michelsen.

Ikke en del av utdanningstilbudet

«På våre bachelorprogram har vi per i dag ikke praksisemne som gir uttelling i form av studiepoeng», skriver professor Bjørn Høyland ved institutt for statsvitenskap ved SV-fakultetet til Universitas.

Det er altså ingen mulighet for å få praksisoppholdet godkjent i graden, fordi studieløpet ikke tilbyr praksisemne, selv om studieløpet legger til rette for gode utvekslingsmuligheter. Han skriver videre at studenter kan søke seg til permisjon i inntil to semestre som kan gi rom for et praksisopphold, men at det ikke blir en del av graden.

«Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre studietilbud, inkludert praksis. Men per i dag er ikke dette en del av utdanningstilbudet vårt på bachelornivå», skriver Høyland.

Avdelingsdirektør for avdeling for studieadministrasjon Hanna Ekeli ved UiO bekrefter at at et praksisopphold kun vil bli godkjent som en del av graden hvis det er tydelige rammer i form av en avtale med praksisstedet.

For eksempel krav til hva studentene skal gjøre, hvordan de skal følges opp og blir vurdert. «Hvorvidt en student kan få støtte gjennom Erasmus+ og få det godkjent som en del av sin grad, er avhengig av hvordan programmet er bygget opp», skriver hun i en e-post til Universitas.

«Det er Universitetsstyret som vedtar opprettelse av et studieprogram, og dermed er det fakultetene som fastsetter programog emnebeskrivelser», skriver Ekeli.

Samme praksis ved HF

De samme reglene gjelder ved humanistisk fakultet (HF). I en e-post til Universitas skriver Seniorrådgiver Torunn Nyland ved det humanistiske fakultetet (HF) at alle bachelorstudenter på HF kan kombinere praksis- og utvekslingsopphold i ett semester ved Washington Semester Program.

Her kan studentene jobbe som praktikanter i blant annet nyhetsredaksjoner og bedrifter, i tillegg til undervisning. Utover dette er det derimot ikke mulighet å få avlagt studiepoeng ved å være praktikant i stedet for utveksling. Om praktikantoppholdet ikke kan knyttes til noen praksisemne på eget program, vil det heller ikke gi uttelling for noen studiepoeng.

Powered by Labrador CMS