LIKESTILLING: Dagens stipendordning diskriminerer gravide, hevder stipendiater.
LIKESTILLING: Dagens stipendordning diskriminerer gravide, hevder stipendiater.

– HF diskriminerer kvinnelige stipendiater

Stipendiater ved Humanistisk fakultet mener fakultetet tvinger dem til å velge mellom barn og forskning.

Publisert Sist oppdatert

Gjennomføringsstipend:

  • Siden årsskiftet 2004/2005 har Humanistisk fakultet gitt gjennomføringsstipend til alle doktorgradsstipendiater som leverer enten på normert tid eller normert tid pluss inntil seks måneder.
  • Gjennomføringsstipendet innebærer en forlengelse av stipendperioden på ett år eller seks måneder, med samme lønn som den stipendiatene hadde ved utløpet av den opprinnelige stipendperioden.
  • Ordningen er et prøveprosjekt.
  • «Gjennomføringsstipendet gis for 6 eller 12 måneder og det gis ikke forlengelser i denne perioden, verken for sykemeldinger eller permisjoner», heter det i retningslinje sju for doktorstipendiater.
  • Kilde: Vedtekter fra HF-styret

Dersom stipendiater ved Humanistisk fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo (UiO) blir syke eller får barn, har de per i dag ikke rett til å fortsette perioden for gjennomføringsstipend etter endt permisjon. Gjennomføringsstipend er en ekstra periode med full lønn for stipendiater som har levert på normert tid.

Kristian Mollestad, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO, sier til Universitas at forbundet har fått flere henvendelser fra stipendiater ved HF som mener dagens ording er problematisk. Han beskriver dagens ordning som «meget uheldig».

– Jeg mener hele den generelle ordningen for stipendiater ved HF er problematisk, og gjennomføringsstipendet er med på å bidra til dette. Vi har drøftet gjennomføringsstipendet med HF-ledelsen tidligere, og mener det er vanskelig slik det er nå.

Også stipendiatenes representant i Universitetsstyret, Klaus Magnus Håland Johansen, mener ordningen forskjellsbehandler kvinner.

Må gå sin gang

Trine Syvertsen, prodekan for forskning og forskerutdanning ved HF, mener at gjennomføringsstipendet, som et midlertidig engasjement, gjør det vanskelig for folk å komme tilbake etter en permisjon.

– Det stilles en rekke krav, blant annet i forhold til at stipendiater har undervisningsansvar. Men det er ikke et bestemt resultat som skal oppnås i denne perioden. Blir folk for eksempel syke, og må ha permisjon, så vil de få lønn under sykdom. Men er man borte over en lengre periode, så må prosjektet gå sin gang, sier Syvertsen.

Mollestad forstår argumentasjonen, men er ikke enig. Han mener prinsippet om like muligheter ikke overholdes, og at dette i første omgang rammer grupper som gravide og syke.

– Diskriminering

Universitas har vært i kontakt med flere HF-stipendiater som mener dagens ordning virker diskriminerende, først og fremst fordi det rammer stipendiater som må ta ut permisjon under denne perioden.

Å velge mellom barn og akademia er ytterste konsekvens av politikken som føres

– Permisjon ved fødsel har vært en viktig del av likestillingsarbeidet. At HF velger å se bort fra dette er kritikkverdig. Dette sender signaler om at det er lurt å vente med barn, om man skal få innpass i akademia. Å velge mellom barn og akademia er ytterste konsekvens av denne politikken, sier Christine Meklenborg Salvesen, en av initiativtakerne bak oppropet «Gi stipendiater lønn under sykdom!», som nylig ble avsluttet, der til sammen 1208 personer skrev under.

– For å si det sånn, du er gjerne klar over at barnet kommer et semester i forveien. Undervisning blir også planlagt et semester i forveien, så HFs argumenter om at dette er vanskelig å tilpasse, holder ikke, sier Salvesen.

Kritisk likestillingsombud

Lars Christensen, underdirektør ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, er også kritisk til praksisen.

– Denne ordningen kan virke urimelig. Det kan se ut til at den rammer nettopp de som kanskje har størst behov for ekstra tid, som gravide eller syke. Det er vanskelig å si om ordningen er i strid med likestillingsloven, men vi vil vurdere dette hvis det kommer inn en konkret klage fra stipendiater som føler seg diskriminert, sier Christensen.

Powered by Labrador CMS