Fikk drømmejobben

Lett å få jobb

Stadig flere akademikere går rett ut i jobb etter endt utdanning. Også etterspørselen etter BI-studenter er på vei opp.

Publisert Sist oppdatert

BIs Arbeidsmarkedsundersøkelse for 2006 og ferske tall fra Aetat viser at stadig flere studenter går ut i relevant jobb. Hele 91 prosent av kullet som ble uteksaminert ved BI sommeren 2005 var i jobb da undersøkelsen ble utført i januar. Samtidig viser tallene fra Aetat at kun 1,9 prosent av landets akademikere var helt uten jobb i juli, en nedgang på 20 prosent fra samme måned i fjor. Arbeidsledigheten for alle yrkesgrupper totalt var i juli på 2,8 prosent.

– Det er ingen tvil om at pilen går i riktig retning når det gjelder sysselsettingen for alle studentgrupper, sier leder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo (UiO), Gisle Hellsten.

Norges skyld

Hovedgrunnen til at arbeidsledigheten blant akademikere går ned er ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) at landet de siste tre årene har hatt oppsving i økonomien. Dette har ført til en økt etterspørsel av arbeidskraft blant annet hos offentlige arbeidsgivere, som er typisk arbeidsgiver for akademikere. Samtidig knytter private bedrifter i stadig større grad til seg samfunnsvitere og humanister.

– En viktig grunn er at arbeidsgivere og studenter ser litt utover linjene man så tidligere. Arbeidsgiverne har oppdaget at akademikere sitter inne med mye nyttig kompetanse. Samtidig er studentene flinkere til å se etter jobb i bransjer hvor man tidligere ikke har hatt så mange med akademisk bakgrunn, sier Hellsten.

Ifølge NAV vil arbeidsledigheten gå ytterligere ned frem mot 2007, men etter det er utsiktene noe mer usikre. Likevel forventer NAV et relativt bra arbeidsmarked for akademikere i årene fremover, med en fortsatt lav arbeidsledighet.

– Gjør research!

Universitas skrev i mai i år at mange humanister og statsvitere sliter med å finne seg relevant jobb etter endt studie. Hellsten understreker at studenter som utdanner seg innenfor områder der det vanligvis har vært vanskelig å få jobb må bli flinkere til å lete etter steder med bruk for deres kompetanse.

– Noen studenter vil oppleve at de ikke får napp med en gang, og da er det viktig å bruke flere søkerkanaler. Et godt råd er å benytte seg av åpne søknader hos bedrifter man kanskje ikke har hørt om tidligere, men som man finner gjennom research, sier lederen ved Karrieresenteret.

Kjetil Strømme er ikke ferdig med hovedfagsoppgaven sin i litteraturvitenskap, men har allerede fått jobb som forlagsredaktør i Barn- og ungdomsavdelingen hos Aschehoug forlag. Han anbefaler studenter å skaffe seg relevant erfaring allerede i studietiden.

– Hovedgrunnen til at jeg fikk jobben i Aschehoug er nok at jeg jobbet mye med bøker ved siden av studiene. Jeg var blant annet redaktør i Bokcaféen på Chateau Neuf, i tillegg til at jeg skrev om litteratur både i Universitas og i Bøygen. Senere fikk jeg jobb som forlagskonsulent i flere forlag før jeg ble tilbudt jobb i Aschehoug i fjor, forteller Strømme.

Powered by Labrador CMS