Regjeringen: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statsminister Erna Solberg. Her sammen på Kontaktkonferansen i januar. Foto: Siri Øverland Eriksen

Regjeringen avtalte å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet

Solberg-regjeringen vil etablere et kompetansebehovsutvalg som skal gi bedre kunnskap om hvilken kompetanse vi vil trenge framover.

Publisert Sist oppdatert

Strategipartene er blant annet enige om å:

  • styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og universiteter, høyskoler og fagskoler for å lage nye tilbud om videreutdanning for de som allerede er i jobb.
  • gjøre det enklere å få dokumentert kompetanse ervervet i arbeidslivet.
  • benytte opplærings- og kompetansetiltak mer aktivt i arbeidsmarkeds- og integreringspolitikken, og benytte arbeidslivet aktivt som læringsarena.
  • etablere et kompetansebehovsutvalg som skal gi bedre kunnskap om hvilken kompetanse vi vil trenge framover.
  • sørge for tilgang til karriereveiledning og et helhetlig system for karriereveiledning.
  • utvikle karrieremulighetene i yrkesfaglige utdanninger og yrker.

– Den største verdien vi har, er kompetansen som sitter i hodene og hendene til folk. Nå har vi et forpliktende samarbeid for å utvikle denne kompetansen, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Strategien skal gjelde for perioden 2017-2021, og partnerne forplikter seg til å jobbe for å nå de overordnede målene (se faktaboks).

– Dette er bare begynnelsen, og det er nå jobben for å nå målene begynner. Vi må ha strategien med oss i det daglige arbeidet. Det skal regjeringen ha, og det vet jeg at de andre strategipartene også vil, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren: Vil at lærestedene skal konkurrere mer

Samarbeidet

Samarbeidsavtalen ble i dag signert av statsminister Erna Solberg, representanter fra arbeidslivets hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet. I Nasjonal kompetansepolitisk strategi er partene enige om å:

  • Bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg
  • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet
  • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet

Savner konkrete tiltak

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker avtalen velkommen, men kritiserer mangelen på konkrete tiltak.

– Å sikre fremtidens kompetanse er viktig, men den kan ikke kun være bygget på hvordan vi tror fremtidens arbeidsmarked vil se ut. For å møte fremtiden er vi som samfunn avhengig konkrete tiltak som opprettholder bredden av kompetanse, sier NSO-leder Marianne Andenæs.

Professor: Realfag er oppskrytt

NSO-leder: Marianne Andenæs. Foto: Angelique Culvin

I strategien understrekes viktigheten av helheten av karriereveiledning, men Andenæs mener at dette ikke følges opp med konkrete tiltak.

– NSO mener at alle veiledere helt fra grunnskolen skal ha egen utdanning innenfor karriereveiledning, og det er ingen tvil om at det også trengs flere karriereveiledere. Karriereveiledere må ha kjennskap til hva slags kompetanse som kreves i arbeidslivet, hvordan denne kan brukes og ikke minst kunnskap om utdanningstilbud og karrieremuligheter, sier Andenæs.

Avtalen fokuserer blant annet på å utnytte innvandreres medbrakte kompetanse. Det mener NSO er et steg i riktig retning.

– Vi trenger bedre systemer som tilrettelegger for godkjenning av utenlandsk utdanning for å sikre at innvandrere kommer seg raskt inn i utdanning og arbeidsliv, sier hun.

Mest etterspurt: Yrkesfag danker ut akademia

Les om den ferske Kvalitetsmeldingen: Slik blir fremtidens utdanning

Powered by Labrador CMS