PÅ FLUKT: Hundretusener av innfødte saharawienere er blitt drevet på flukt av marokkanske myndigheter. Foto: Erik Hagen

Samarbeider med etikk-versting

Et av selskapene som profilerte seg under arbeidslivsdagene på Universitetet i Oslo, har utført oppdrag som bryter med FNs og Utenriksdepartementets føringer.

Publisert Sist oppdatert
UETISK: FNs juridiske kontor har erklært at utvinning av naturressurser i Vest-Sahara som ikke kommer lokalbefolkningen til gode er folkerettsstridig.
MENER UIO MÅ TA SAMFUNNSANSVAR: -- Universitetet bør ha visse etiske standarder for hvem som får profilere seg mot studenter, mener Ingeborg Laukvik i SAIH Blindern.

Vest-Sahara og oljeleting

  • Omtalt som «Afrikas siste koloni», fordi marokkanske myndigheter okkuperte landet idet Spania avsluttet sin kolonisering av området i 1975.
  • Marokko har imidlertid ikke suverenitet over territoriet, og har ikke gjort krav på havområdene rundt.
  • FNs juridiske kontor har uttalt at utvinning av naturressurser i Vest-Sahara som ikke kommer de innfødte saharawiene til gode, er et brudd på folkeretten.
  • Selskapet Fugro kartlegger nå oljeforekomster i de konsesjonsområdene Kerr-McGee trakk seg ut av i 2005 etter sterkt press. Blant annet utelukket Finansdepartementet Kerr-McGee fra oljefondinvesteringer. Kartleggingsvirksomheten ble betegnet som «et særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer» .
  • Kilder: Finansdepartementet, Støttegruppen for Vest-Sahara, Norwatch

– Dette skulle ikke skjedd. Vi mener det burde vært nedlagt etiske minstekrav for bedriftene som fikk profilere seg under arbeidslivsdagene, sier leder for Blindern-lokallaget i Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) Ingeborg Laukvik.

Folkerettsstridig virksomhet

15. oktober fikk selskapet Fugro profilere seg under UiOs arbeidslivsdager. Norwatch, som overvåker norske bedrifters virksomhet i utlandet, dokumenterte i april at selskapet har foretatt seismiske undersøkelser etter olje utenfor kysten av Vest-Sahara, på oppdrag fra marokkanske myndigheter.

Virksomheten strider mot anbefalinger fra både norske myndigheter og FNs juridiske kontor. Sistnevnte betegner naturressursutvinning som ikke kommer lokalbefolkningen i Vest-Sahara til gode som folkerettsstridig, ettersom Vest-Sahara er okkupert av Marokko.

– Fugro bidrar til folkerettsbrudd, gjennom å legitimere okkupasjonen, sier Laukvik.

SAIH mener at et eventuelt oljefunn utenfor kysten av Vest-Sahara vil være et meget sterkt økonomisk insentiv for at Marokko skal fortsette okkupasjonen.

Ingen etiske minstekrav

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), vil ikke kommentere denne saken spesielt, men sier universitetet selvsagt ønsker at selskapene som deltar på arbeidslivsdagene skal vise god forretningsskikk.

– Det er imidlertid utfordrende å sjekke dette i detalj, særlig når det gjelder internasjonale selskaper.

Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret som arrangerte Arbeidslivsdagene, sier at senteret gjør etiske vurderinger, men at de til nå ikke hatt noen formelle etiske minstekrav til selskapene de inviterer.

Ottersen peker på hvordan denne situasjonen kan være et gode for studentene.

– Arbeidslivsdagen er en god anledning for studenter til å gjøre research på arbeidsgivere for å finne ut av hvorvidt deres etiske profil sammenfaller med egne verdier.

– UiOs ansvar

Det er leder for Studentparlamentet ved UiO sterkt uenig i.

– Jeg er overrasket over at rektor sier studentene selv bør undersøke de etiske profilene i forkant av arrangementet. Når UiO velger ut selskaper å presentere studentene for, er det deres ansvar å sørge for at disse følger offisielle etiske retningslinjer, sier Mari Helen Varøy.

Laukvik på sin side sår tvil om hvor vanskelig det egentlig er å gjøre en etisk vurdering av selskapene.

– I dette tilfellet ville et Google-søk holdt for å finne ut at Fugro har blitt beskyldt for å drive med uetisk virksomhet. Dersom dette skulle vise seg vanskelig, stiller SAIH seg gjerne til disposisjon, sier Laukvik.

Hun kaller også rektors posisjon «feig».

– Universitetet bør være en kritisk institusjon, og være en pådriver for at bedrifter skal ta sitt samfunnsansvar.

Et slikt press har fungert i liknende tilfeller i fortiden, ifølge lokallagslederen.

– Da Kerr-McGee kartla oljeforekomster i de samme områdene som Fugro nå har gjort, trakk Finansdepartementet sine investeringer i selskapet. At Kerr-McGee dermed valgte å avslutte virksomheten, viser at press mot bedriftene i etiske spørsmål fungerer.

Ingen etikk-garanti for neste år

Gisle Hellsten kan ikke garantere at de vil fastlegge klare etiske minstekrav til hvem de inviterer neste år heller. Uholdbart, mener Varøy.

– Karrieresenteret hadde neppe invitert tobakks- eller våpenindustrien til arrangementet. Terskelen er veldig lav for å ta kontakt på et slikt arrangement, og dermed øker sjansen for at studentene som kommer ender opp i et av firmaene som er representert. Når en bedrift bryter folkeretten, bør den ikke være representert.

Tross gjentatte henvendelser, har det ikke lyktes Universitas å få en kommentar fra Fugro.

Powered by Labrador CMS