– Vingeklipper studenter

Kunnskapsdepartementet vil bremse for midlertidige ansettelser. Det gjør karriere innen akademia vanskelig, hevder Studentparlamentet.

Publisert Sist oppdatert
-- GI OSS MER LÅN: Masterstudent Marius Fossøy Mohaugen skriver masteroppgave i litteraturvitenskap. Han er for fire innleveringer i året, eller at masterstudenter får lån og stipend også i juni og juli.

– Det er urovekkende at Djupedal så tydelig overkjører universitetenes ønsker, sier undervisnings- og studieansvarlig i Studentparlamentet, Kristian Meisingset

Regjeringen ønsker å fjerne bestemmelsen som åpner for midlertidig ansettelse i inntil tolv år i prosjektstillinger ved universiteter og høgskoler. Meisingset mener dette er dumt, fordi det vil forhindre at studenter får de lettest tilgjengelige stillingene: korte ansettelser som stipendiat, post.doc og timelærere. Formann i Den Konservative Studentforening, Øystein Sundelin, er enig:

– Regjeringen vingeklipper studentene. Lovendringsforslaget setter stopp for studenter som ønsker karriere i akademia.

Styrker stillingsvern

Selv mener regjeringen forslaget vil styrke stillingsvernet ved institusjonene.

– Adgangen til midlertidig ansettelse på åremål i prosjektstillinger har ført til utrygghet for de arbeidstakerne det gjelder. Dette forslaget om endring er i tråd med regjeringserklæringen fra Soria Moria, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Forskerforbundets leder Live Skrindo er veldig fornøyd med avgjørelsen. Hun mener Tjenestemannsloven, som er en lov for statlig ansatte, dekker opp behovet for midlertidig ansatte. Tjenestemannsloven tillater midlertidige ansettelser under visse omstendigheter.

Skeptisk likevel

Men Universitetet i Oslo er likevel skeptiske. I høringsnotatet poengterer de at åremål ikke kan sammenliknes med hva som står i Tjenestemannsloven, og at oppsigelsesvern etter fire år skaper problemer, fordi behovet for ansatte varierer med antall studenter.

– UiOs mantra er fleksibilitet og handlingsrom, og de sier rutinemessig ja til alt som kan gi dem det. De argumenterer med at man aldri vet hvor mange studenter som kommer, og dermed ikke hvor mange ansatte som trengs. Men slike fluktuasjoner er det overalt i arbeidsmarkedet, sier Skrindo.

Powered by Labrador CMS