Tut og kjør: NSO-leder Maika Marie Godal Dam og Arild Hermstad ønsker billigere reiser for grønne transportmidler. Begge måtte kjøpe enkeltbillett på trikketuren i denne omgang.

NSO og MDG vil ha nasjonalt månedskort

Går drømmen deres i oppfyllelse, kan du reise hvor du vil i Norge med en billett.

Publisert

Se for deg at du kan reise hvor som helst i Norge med grønne transportmidler i en hel måned ved hjelp av bare én billett. Prislapp for deg: 499 kr i måneden. Prislapp for staten: 3-5 milliarder kr, anslår leder i Miljøpartiet de Grønne (MDG).

En liten seier

Utenfor Stortinget møter Universitas partileder i MDG Arild Hermstad og leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam. De ønsker å innføre et nasjonalt månedskort der du kan reise hvor som helst i landet på én billett.

I april skrev Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG, et skriflig spørsmål til samferdselsministeren. Bastholm etterlyste prosent 50% rabatt på alle typer kollektiv- og togbilletter for studenter. I dag tilbys studenter 40 prosent rabatt på månedskort, men ikke på andre billettyper.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ga nylig grønt lys for å utrede en rabattordning for studenter på enkeltbilletter, men kun for billetter utenfor rushtid. Rushtiden er fra klokka 7:00–9:00 og 15:00–18:00 hos Ruter. Hermstad fremholder at det er en liten seier for studentlommeboken.

– For de som ønsker å kombinere sykling, gåing og kollektivbuss, er dette en god start. Men vi er absolutt ikke i mål, sier Hermstad.

Godal Dam er enig i at det er en liten seier.

En slik ordning vil være en lettelse for studenters lommebok

Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon

– Alle monner drar. Studenters økonomi påvirkes av mange forhold, og utgifter til reise er med på å spise opp det studenter får utbetalt i studiestøtte.

Grønt og tilgjengelig

NSO vedtok en politisk uttalelse om nasjonalt, grønt månedskort på deres landsmøte i april. Skal man tro deres uttalelse og MDG sin valgpolitikk, er ikke Nygårds grønne lys i nærheten av godt nok. Studentlederen ønsker at alle grønne transportmidler skal inkluderes i månedsbilletten.

– Vi har kastet oss på ideen om å se forbi kommunale og fylkeskommunale grenser. For studenter som pendler blir reisene veldig dyre, sier Godal Dam.

I resolusjonen deres står det skrevet at «Transport burde ikke være luksus, men en nødvendighet!». Men reiser du med tog til Bergen neste uke, kan billettprisen komme opp mot 1000 kr. Til sammenligning kan du få en flybillett for halve prisen. Reisetiden med tog er imidlertid rundt 6 timer lenger enn med fly.

– Som student velger du det billigste. Det må kunne være mulig som student å ta grønne og bærekraftige valg, uten at det går på bekostning av den trange økonomien, sier Godal Dam.

Et nødvendig tiltak

MDG mener et nasjonalt månedskort er et klimatiltak som både er sosialt rettferdig og som bidrar til å redusere utslippene.

– De høye prisene vi opererer med i dag rammer særlig de med lave inntekter. Studenter tilhører den gruppen, der mange lever under fattigdomsgrensen. For å finansiere ordningen vil staten måtte ta en større del av regningen, som kan kreve kutt i andre områder. MDG vil blant annet kutte i midler til motorveier.

– For å kunne kutte utslippene våre med 55 prosent innen 2030 trenger vi alle tiltak. Dette er nødvendig for å nå målene. Ved å gjøre det billigere for studenter å reise kollektivt, vil det bidra til å skape grønnere reisevaner, mener Godal Dam.

– Du skal reise hele livet. En slik ordning vil fremme grønne reiseveier og være en lettelse for studenters lommebok.

Et nasjonalt månedskort kan virke som et usannsynlig høyt krav å stille?

– Nei, det krever ambisiøse mål for å løse de klimautfordringene vi står overfor, sier Godal Dam.

Ap ikke med på laget

Hermstad er klar i sin tale om at MDG ønsker nasjonal statlig støtte til kollektivtransport.

– Vi kan ikke overlate finansieringen av kollektivtilbudet til fylkeskommunene, det har de ikke mulighet eller råd til.

Men Arbeiderpartiet (Ap) vil heller gi økt støtte til fylkeskommunene, slik at de kan tilrettelegge for et godt kollektivtilbud.

«Fylkeskommunene kjenner sin region best». Det skriver stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomitéen Kirsti Leirtrø i en e-post til Universitas. Ap er imidlertid enige i at lavere kollektivpriser vil øke antall reisende, og at det vil hjelpe studenter og andre med vanskelig økonomi.

«Men i motsetning til MDG så mener vi at et nasjonalt månedskort til en beregnet kostnad på 5-6 milliarder er feil prioritering nå og ikke vil treffe godt nok», skriver Leirtrø.

Videre skriver hun at Ap vil prioritere andre løsninger som vil treffe bedre. Nasjonalt vil partiet heller bidra til et mer forutsigbart togtilbud.

«Det er store mangler med signalfeil, fremkommelighet, manglende togsett, krysningsspor, og vi har fortsatt 3 dieselstrekninger.»Powered by Labrador CMS