Store visjoner: Tegningen Lyche viser tegninger av studentboligene som er ment å ligge foran Vippetangen (i bakgrunnen)

Vil bygge studentbolig på vann:

– Et paradigmeskifte

Eynstein Lyche ønsker å lage en bydel på vann. – AquaDemia klinger godt, mener han.

Publisert Sist oppdatert

– Vi kommer jo alltid til å være på sjøen, og vi bygger for en akademisk fremtid, så vi tenker at AquaDemica klinger godt.

Det sier Eynstein Lyche når Universitas møter ham på Aker Brygge. Han er COO, Chief Operating Officer, i AquaDemica, som er navnet på konseptet han har utviklet sammen med Erik Lystad, Peter Johansson og Ingvar Straume. Han forklarer nærmere:

– Vi ønsker å løse problemene rundt studentboliger i Oslo og alle de store byene i Norge.

Og hva er løsningen? Studentboliger på vann, rett ved Vippetangen.

– Vi ønsker å skape noe som er litt konseptuelt morsomt: “Hvor skal du? Nei, jeg skal bort på AquaDemica på Vippa! Åh jeg blir med!”

Eynstein Lyche er COO, Chief Operating Officer, i AquaDemica.

Per 15.august i år stod 3400 studenter fortsatt på venteliste for bolig hos SiO i Oslo. Tall fra Norsk studentorganisasjon sin studentboligundersøkelse viser en nedgang i antall boliger sammen med en økning på ca 60 000 flere studenter de siste ti årene. Mangelen på boliger for studenter er et av de største problemene dagens studenter møter i høst.

– Vi vil gjøre et paradigmeskifte innen hvordan man tenker utnyttelse av sentrumsnær eiendom.

Lyche forklarer mangelen på studentboliger som et prekært problem med behov for raske løsninger. Han tror og håper at verden etter pandemien er mer åpen for å tenke nytt, og finne nye måter å utnytte de mulighetene som finnes.

– Vi ønsker å ligge ved den bryggen der som ikke benyttes til særlig annet enn cruisetrafikk. Politisk er det ganske god stemning rundt dette fordi Vippetangen i dag i prinsippet er en død bydel, hevder han.

Starstruck på AquaDemica?

Illustrasjonen er ment å symbolisere at boligene ikke bare skal være et sted å bo, men et sted å være.

AquaDemica skal være noe mer enn bare studentboliger, forklarer Lyche. Han peker mot arealet foran siloen på Vippetangen, og ramser opp frisører, matbutikker, kiosker og treningssentre som mulige utsalgssteder, som igjen vil skape mulige arbeidsplasser for studentene. Studentfasiliteter, som lesesaler, er også med i plantegningene.

– Vi ønsker å skape et levende bymiljø. Derav har vi fire tusen kvadratmeter næringslokale i tillegg til friarealer, som er rene forretningslokaler. Vi har kalt det “Starstruck” i presentasjonen, sier en engasjert Lyche som forteller at de har hentet navneinspirasjon fra kaffekonsernet Starbucks.

Ser over havet: Tegningene viser visjonene for studentboligene som har hentet inspirasjon fra blant annet den amrikanske kafékjeden Starbucks

– Vi ønsker å skape noe som er litt konseptuelt morsomt: “Hvor skal du? Nei, jeg skal bort på AquaDemica på Vippa! Åh jeg blir med!”, sier han.

Slik vil de lage en ny bydel, og ikke bare en “homogen greie som visner bort i et hjørne”.

Raske boliger

Eynstein Rognan trekker særlig frem tidsaspektet som en viktig fordel med studentboligene på vann.

– Det tar 24 måneder å bygge boligene. Dette er ingen månelanding. Vi benytter teknologi i dag som er tilstede. Det bygges innenfor både vind og kulde og storm som er en universell standard, sier Rognan.

Prisestimatet vil ligge mellom 9500-10500 kr for én boenhet på tjuefire kvadratmeter, hvor 60 prosent av leilighetene får en terrasse på seks kvadratmeter. Å lage billige boliger for studenter er derfor én av utfordringene.

– Dette er ingen månelanding. Vi benytter teknologi i dag som er tilstede.

Eynstein Lyche er COO, Chief Operating Officer, i AquaDemica

– Vi blir ikke billigst, men vi blir ikke dyrest heller, mener han.

Grønt forbilde?

Lyche peker på grønn teknologi som et sentralt element i konseptet deres.

– Vi kommer til å benytte oss av solcelleteknologi hvor vi _coater_ bygget med det, så vi vil være et mer eller mindre energinøytralt bygg.

Videre ramser han opp solskjerming i glasset for bedre kjøling inne, benyttelse av fjordvarme, oppsamling av regnvann til bruk i eksempelvis toaletter.

– Vi vil bli et fyrtårn innenfor hvordan man ser på grønn teknologi videre.

Selve produksjonen av materialene, som foregår i Kina, er det likevel vanskelig å gjøre kortreist. Lyche erkjenner fraktveien som en utfordring, men mener samtidig at den blir forsvinnende liten sammenliknet med hva den tilsvarende byggekostnaden hadde blitt i Norge.

Eksklusiv plassering: Bydelen Lyche vil ikke bygge en bydel som skal "visne bort i et hjørne".

– Regnskapsmessig blir det fornuftig, og nettopp derfor kan vi tilby boliger til studenter innenfor en markedspris.

Han påpeker også at alt bygges innenfor en ISO-standard, som er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen blant annet for miljøstyring.

Lyche tror de vil klarer å lande en lokasjon for studentboligene på vann, enten i Norge, Sverige eller et annet sted i Europa innenfor ett år fra idag.

– Dette er en langsiktig interessant investering fordi vi er samfunnsnyttige, fremtidsrettet, miljømessige og vi bygger effektivt.

Powered by Labrador CMS