Den andre siden av håpet: I fredstid er kjelleren i Vilhelm Bjerknes’ hus ved UiO en pub. Innen 72 timer etter beredskapsvarsel er sendt til universitetet skal det være klargjort som tilfluktsrom.

Tilfluktsrom uten beredskapsplaner

UiO og Oslomet er ansvarlige for sine tilfluktsrom, ifølge Sivilforsvaret. Likevel inngår ikke disse i universitetenes overordnede beredskapsplaner.

Publisert

Krig på det europeiske kontinentet har generert flere saker om status for tilfluktsrommene i Norge. NRK har tidligere i år meldt om både manglende kapasitet og oversikt over landets tilfluktsrom. Så hvordan står det til med UiO og Oslomets bomberom?

Ikke plass til alle studentene ved UiO

Totalt har tilfluktsrommene ved Universitetet i Oslo en kapasitet på rundt 9000 personer. I 2021 hadde UiO nesten 26.000 studenter, ifølge deres hjemmesider. Tilfluktsrommene til utdanningsinstitusjoner er stort sett private, i motsetning til offentlige tilfluktsrom.

Disse skal beskytte dem som til vanlig oppholder seg i byggene ved en eventuell krigssituasjon, ifølge Forskrift om tilfluktsrom § 2.

Imidlertid er det ikke bygget nye tilfluktsrom i Norge siden 1998, ifølge NRK. Da fjernet myndighetene det formelle kravet om at alle større nybygg skulle ha tilhørende tilfluktsrom. Derfor er ikke tilfluktsrommene laget for hele studentmassen, opplyser Universitetsdirektør ved UiO Arne Benjaminsen på telefon til Universitas.

– Nei, de er dimensjonert for å tilfredsstille de kravene som myndighetene har satt på de tidspunktene som bygningene ble oppført og de reglene som da gjaldt, sier Benjaminsen og utdyper:

– Bygg som ble oppført i typisk etterkrigstid hadde nok større krav til omfang av tilfluktsrom enn en del av byggene som ble oppført etter det, sier Benjaminsen.

UiOs 24 «operative tilfluktsrom»

Dersom rommene har annen bruk i fredstid, skal de kunne klargjøres innen 72 timer dersom det blir nødvendig, ifølge forskriftens § 36. Enten det er SiO Athletica på Blindern eller en studentpub i Vilhelm Bjerknes’ hus, som er blant UiOs 24 «operative tilfluktsrom».

UiO har ikke overordnede beredskapsplaner for rommene, men kun ryddeplaner som iverksettes hvis det går ut varsel til UiO om klargjøring av tilfluktsrom gjennom Sivilt beredskapssystem, ifølge opplysninger fra Eiendomsavdelingen.

– Vi har et planverk for våre tilfluktsrom som gjør at de tilfredsstiller sivilforsvarets krav. Det vil si at dersom det oppstår en krisesituasjon, så kan våre rom frigjøres og gjøres klare som tilfluktsrom og gjøres klare innenfor de tidskravene myndighetene stiller, sier Benjaminsen.

Videre påpeker han at det ved en krigssituasjon vil være sivilforsvaret eller andre myndighetsorganer som ber UiO om å klargjøre rommene, og at det i et slikt tilfelle vil være Eiendomsavdelingens ansvar å gjennomføre.

UiO: – Hatt ekstern gjennomgang

Det er ikke bare klargjøringen av tilfluktsrommene forskriften dekker. Den sier også at eier av tilfluktsrommet skal holde det vedlike og at dette skal skje gjennom regelmessige inspeksjoner.

På spørsmål om det derfor bør være en plan for hvor regelmessig universitetet gjør inspeksjoner, svarer Benjaminsen følgende: – TP Miljøteknikk kommer en gang i året, noe de har gjort siden tidlig på 2000-tallet. Dette har vi historikk på i form av servicerapporter. Dersom det avdekkes avvik, så utbedrer EA Drift umiddelbart etter at vi har mottatt rapport.

Etter høstens inspeksjon er 24 av 26 tilfluktsrom godkjente.

Uniforum meldte tidligere i år om et av de ikke godkjente rommene som til daglig er «fylt til randen av sjeldne dyr på sprit», noe som gjorde det vanskelig for UiO å tilfredsstille kravet om rydding innen 72 timer i en beredskapssituasjon.

Svarer ikke på kapasitet

Tilfluktsrommene ved Oslomet er ikke en del av universitetets overordnede beredskapsplanverk. Private tilfluktsrom bygget for å beskytte de som normalt oppholder seg på den enkelte eiendom.

Likevel mener seksjonssjef ved Oslomet Marianne Fugløy Lidstrøm i en e-post til Universitas at det ikke har vært «naturlig å ha dette i våre generelle beredskapsplaner.».

Dette fordi Oslomet leier lokalene sine. Imidlertid varsler hun en gjennomgang av alle tilfluktsrommene på nyåret i samråd med gårdeier. Ifølge Oslomets nettsider har de nær 22.000 studenter.

Fordelt på studiestedene i Oslo og på Kjeller har de 13 tilfluktsrom, men Lidstrøm svarer ikke på hvor stor kapasiteten er.

Likevel understreker hun at universitetet har «en godt utarbeidet overordnet beredskapsplan», til tross for at tilfluktsrommene ikke er en del av denne.

Sivilforsvaret: Eiere har ansvaret

Det er i utgangspunktet eiere av bygg som har ansvar for sine tilfluktsrom. Det opplyser Sivilforsvarsinspektør Tom Labråten og sivilforsvarsadjutant Rune Larsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Universitas.

– Er det bekymringsverdig dersom eier ikke har egne planer skriftliggjort for og drift og vedlikehold?

– Det er naturlig å legge drift og vedlikehold av tilfluktsrommet inn i byggets ordinære drift- og vedlikeholdsplaner, sier Labråten og fortsetter: – Alle tilfluktsrom skal i utgangspunktet ha en drift- og klargjøringsinstruks i selve rommet.

Powered by Labrador CMS