Frustrasjon: Feilstilte klokker fører til at studenter kommer for sent til forelesning, mener Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt på UiO.

Klokkekaos på Blindern

Over halvparten av klokkene i Eilert Sundts hus på Blindern går feil. UiOs Eiendomsavdeling mangler løsning.

Publisert

Har du vært i forelesning eller på lesesal i Eilert Sundts hus ved Universitetet i Oslo (UiO), har du kanskje lagt merke til at klokka på veggen ikke stemmer. 12 av 19 analoge klokker på huset er feilstilt.

Mesteparten av klokkene finner man i lesesalene på Eilert Sundts hus. Mange av klokkene går 5-10 minutter forsinket. Andre er feilstilt med flere timer.

– Problemet med klokkene er at de er upålitelige, mener Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk Institutt på UiO.

Ifølge Mehlum har feilstilte klokker i auditoriene vært et problem i en årrekke.

Uro i forelesning

Som foreleser er professoren kjempefrustrert over problemet. Mehlum forteller at feilstilte klokker fører til tapt undervisningstid ettersom det skaper forvirring og uro blant studentene. En kraftig rastløshet brer seg i forelesningssalen og studenter tyr til mobilen når det nærmer seg pause.

– Når mobilen viser noe annet enn klokka på veggen blir det uklart når det er pause. Jeg må ofte presisere at vi møtes om 15 minutter etter den spesifikke klokka, sier han og peker på en av veggklokkene.

Han forteller videre at han stadig opplever studenter som kommer for sent til forelesning på grunn av klokkene.

– De kommer slengende inn for sent til forelesning, med god grunn. De har sett på feil klokke, sier han.

Andreårsstudent i samfunnsøkonomi August Ihle (21) har flere forelesninger på Eilert Sundts hus. Han har imidlertid ikke opplevd stor motgang som følge av klokkene.

– Jeg bruker for det meste mobilen til å sjekke klokka før forelesning, sier han.

Tidsklemme

Likevel mener Ihle det er forståelig at forelesere reagerer. Han trekker frem at flere forelesere bruker de analoge klokkene aktivt i forelesning. I tillegg peker han på at analoge klokker spilte en viktig rolle i undervisningen før i tiden.

– Ofte tilpasser foreleserne undervisningen ut fra hvor lang tid de har igjen til pause, forteller han og legger til: 

– Jeg kan se for meg at det var forvirrende da klokkene sluttet å fungere.

Flere studenter kan se på klokkene og tenke at ja, det er sant, her på Blindern er standarden slitt og ting fikses ikke

August Ihle (21), UiO-student

Men det er ikke bare foreleserne som får problemer. Ihle forklarer at også studenter kan bli negativt påvirket av de feilstilte klokkene dersom forelesere forhaster seg i undervisningen. Økonomiprofessor Mehlum stemmer i.

– Hvis 30.000 studenter er preget av feilstilte klokker hver eneste dag, så kan resultatet bli at mange årsverk skusles vekk, hevder Mehlum, som også stiller spørsmål om hvem som egentlig har ansvaret.

– Drukner i byråkratiet

Mehlum har konfrontert både Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Eiendomsavdelingen ved UiO med klokkekaoset som råder. Han mener problemet ligger i hvordan ansvaret er fordelt.

– Jeg tror at problemet er et resultat av at fakultetet er en bruker og at Eiendomsavdelingen er en leverandør av tjenestene. Hvis vi som faktisk bruker huset hadde hatt ansvar for klokkene, ville problemet blitt ryddet opp i for lengst. Men i og med at ansvaret ligger et annet sted, så drukner problemet i byråkratiet.

Universitas har vært i kontakt med Eiendomsavdelingen til UiO. De hadde ikke tid til å stille til intervju om saken, men svarer via e-post.

«Vi er kjent med at noen av disse klokkene går et par minutter feil», skriver de.

De forklarer videre hvorfor klokkene på Eilert Sundts hus går feil:

«Klokkene har gamle sentraler som går på de nedlagte FM-signalene.»

Eiendomsavdelingen svarer ikke på spørsmål om de vil prioritere å oppgradere de gamle sentralene.

Bekrefter negativt omdømme

Klokkekaoset møtes av hoderystende studenter. Ihle mener de feilstilte klokkene kan være med på å bekrefte et allerede negativt omdømme av Blinderns vedlikehold på campus.

– Flere studenter kan se på klokkene og tenke at ja, det er sant, her på Blindern er standarden slitt og ting fikses ikke, sier han.

Celia Durubala (20) går andre året statsvitenskap på UiO. Hun har hatt mange forelesninger på Eilert Sundts hus og tilbringer lange timer på husets lesesal. Hun omtaler situasjonen som useriøs.

– Klokkene er et problem som fort kan fikses. At de ikke fungerer er et tegn på at man ikke bryr seg så mye, sier hun.

Mehlum er heller ikke imponert over Eiendomsavdelingens håndtering av saken. Han foreslår en mulig løsning på problemet: En vaktmester som kan stilles til ansvar dersom noe på huset trenger reparasjon.

– Slik det er nå, tar jeg rollen som en slags vaktmester, sier Mehlum som også føler seg handlingslammet:

– Jeg ser hvilke klokker som er feilstilt, men jeg er ute av stand til å gjøre noe med det, sier han.

Universitas har forelagt studentenes kritikk til UiOs eiendomsavdeling. De vil ikke kommentere saken ytterligere.

Powered by Labrador CMS