Audun Lysbakken: Krever 5000 nye studentboliger i året

Regjeringens boligpolitikk skaper et klasseskille mellom studenter, mener SV-ledereren.

Publisert Sist oppdatert

Jeg er innstilt på å gå til valg på at vi skal bygge litt under 5000 nye studentboliger.

Audun Lysbakken, leder i SV

Det bygges rekordmange studentboliger. Likevel stod det ved studiestart i år nesten 7000 studenter i kø for å få studentbolig. Mange tvinges derfor ut på det stadig dyrere private boligmarkedet.

Nå rykker partileder Audun Lysbakken (SV) knallhardt ut mot politikken til regjeringen.

– Boligmarkedet skaper ikke bare klasseskiller, det skaper et skille mellom studenter. Noen får hjelp hjemmefra og kommer inn tidlig på boligmarkedet, mens andre ikke har den muligheten, sier han.

Derfor vil SV nå gå til valg på å bygge 5000 nye studentboliger i året, altså mer enn det dobbelte av dagens rekordtall på 2200.

– Målet er at 20 prosent av studentene skal kunne bo i studentbolig. Det må 5000 nye studentboliger hvert år til for å klare dette.

Regjeringen:- Vil bygge 2200 studentboliger i året

Etterlyser toppolitikere

Lysbakken mener ungdom og lavtlønnede er de store taperne på dagens boligmarked. Spesielt studenter som studerer i mange år før de skal ut på arbeidsmarkedet vil slite med å finne bolig, forteller han.

– At nesten 7000 studenter var i boligkø er selvfølgelig ikke akseptabelt. Det er et symptom på at vi har et boligmarked som handler alt for mye om at noen skal tjene mye penger, og for lite om faktisk å skaffe alle et sted å bo. Vi er nødt til å ta kontroll over boligmarkedet.

Universitas kommenterer:- Boligdrømmen slår sprekker

Partilederen mener ledende topp-politikere som Torbjørn Røe Isaksen og Siv Jensen må bli mer synlige i debatten om studentboliger.

– De er lite tilstede i debatten. Jeg har prøvd å få Siv Jensen på banen når det gjelder tiltak for å bremse boligprisveksten. Jeg har prøvd å få henne i Stortinget og redegjøre for situasjonen i boligmarkedet. Men det har hun ikke vært villig til å gjøre.

Ifølge Lysbakken er boligmarkedet en av de store årsakene til økende sosiale forskjeller i Norge, og han mener politikken til Røe Isaksen, Jensen og regjeringen bare bidrar skape større skiller.

I tillegg til å bygge flere studentboliger vil han også bruke eiendomsskatt som redskap for å få ned prispresset i boligmarkedet.

– Ansvarsfraskrivelse

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, avfeier Lysbakkens kritikk. Han påpeker at det bygges dobbelt så mange studentboliger nå sammenlignet med da SV var i regjering sist.

– Vi har prioritert pressområdene, og nye boligprosjekter er under oppføring i alle de største byene, sier Haugstad.

Også Høyres boligpolitiske talsmann og stortingsrepresentant Mudassar Kapur er uenig med Lysbakken. Han slår i tillegg hardt tilbake mot SV-lederen.

– Nå vil Lysbakken skattlegge folks hjem over hele landet, hvor de oppdrar barna sine, for å dempe prisutviklingen i Oslo. Det er rett og slett politisk latskap og ansvarsfraskrivelse. Vi kan ikke skatte oss ut av en økende boligprisutvikling, vi må bygge oss ut av den. En utbygging vil i neste omgang komme studenter og unge til gode, sier Kapur.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner:- Regjeringen gjør boligdrømmen virkelig for flere

Tror ikke SV løser noe

Statssekretær Tore Vamraak i Finansdepartementet mener at regjeringens nåværende tiltak fungerer.

– I fjor fastsatte regjeringen en forskrift for å dempe risikoen ved boliglånsveksten. Forskriften gjelder frem til nyttår. Finanstilsynets analyser viser at det har virket, sier statssekretæren.

Han er skeptisk til SVs løsning på boligproblemet.

– SV har skatteskjerpelse som sitt standardsvar, også her. Men vi løser ikke utfordringene med at det er for dyrt å bo i Oslo, ved å påføre folk enda mer skatt.

universitas@universitas.no

Powered by Labrador CMS