Alle vinnere?: Til tross for prioriteringer, mener leder i VT Marius Torsvoll at fordelingen av penger til studentforeningene er god.

Studentmillionenes vinnere og tapere

Hvert år deler Velferdstinget ut flere millioner kroner til studentforeninger. Årets pengepott er på 17,5 millioner. Dette er årets tapere og vinnere.

Publisert

Det er Velferdstinget (VT) som deler ut potten til studentforeningene. Leder av VT Marius Torsvoll er fornøyd med årets tildelinger. Han forsikrer at gapet mellom tildelingene og søkte midler aldri har vært mindre.

«Velferdstinget har som i alle år måttet prioritere, men vi har inntrykket av at det i årets tildelinger ikke har vært noen tapere», skriver han i en e-post til Universitas.

Likevel er det flere foreninger som har fått over hundre tusen kroner mindre enn det de søkte om.

«Selv om mange opplever kutt, er det dessverre nødvendig da vi ikke har midlene til å fullfinansiere alle søknadene», skriver Torsvoll videre.

Tildelingsmidlene er finansiert gjennom semesteravgiften. Midlene blir fordelt av Velferdstinget mellom foreningene som som søker og en del går til Velferdstingets eget driftsbudsjett. I år har Velferdstinget gitt til sammen 3,7 millioner kroner til seg selv til drifts- og administrasjonskostnader.

På spørsmål om hva de tenker om at den største potten har gått til dem selv, svarer Torsvoll: «Den største bevilgningen gikk i år til Velferdstinget, fordi det er det vår drift koster, vi prøver alltid å gjøre mest mulig med minst mulig».

«Hvordan kommer de 3,7 millionene som går til drift- og administrasjonskostnader studentene til gode?».

«De 3,7 millionene som finansierer Velferdstinget finansierer studentenes eget studentpolitiske organ. Vi er med å sikre påvirkning mot SiO og kommunen og velferdstilbudene. Det politiske arbeidet som legges ned er mer verdt enn de midlene vi bruker på egen drift», avslutter Torsvoll og legger til at VT kjemper for studentenes beste hver dag.

Mer penger = mer silent disco

Det norske studentersamfunn (DNS)

 • Søkte om: 2 115 000
 • Flertallets innstilling og endelig vedtak: 1 970 000
 • Mindretallets innstilling: 1 940 000
 • Fjorårets bevilgning: 1 375 000

Det norske studentersamfund (DNS) har fått mindre enn de søkte om, men er fornøyd med tildelingen. DNS holder til på studenthuset Chateau Neuf og tilbyr ulike kulturelle aktiviteter for oslo-studenter.

– Vi er veldig fornøyde med at søknaden blir tatt på alvor. Det var forventet kutt noen steder, og vi får ikke dekket alle postene, men vi synes Velferdstinget har gjort en fornuftig tildeling. Den legger til rette for at våre behov blir oppfylt, sier Olav Rørstad, styreleder for DNS.

Studentorganisasjonen vil prioritere å gi midler til de frivillige og deres aktiviteter. De ulike utvalgene vil også få mer i støtte, slik at de kan gjennomføre større arrangementer som er åpne for alle studenter.

– De faste utgiftene våre er de samme, men arrangementskostnadene har økt. Drift av utvalgene og vakthold er store poster. Utvalgene får nå flere ressurser til å gjennomføre arrangementer som er åpen for alle. Et av arrangementene er Silent Disco, som er dyrt, men populært. Det vil vi fortsette å holde regelmessig, sier Rørstad.

BI Athletics

 • Søkte om: 700 000
 • Flertallets innstilling og endelig vedtak: 520 000
 • Mindretallets innstilling: 550 000
 • Fjorårets bevilgning: 425 000

Vil ha mer penger

BI-studentenes idrettsforening BI Athletics får bevilget 95 000 kroner mer i år enn i fjor, men det er likevel 180 000 kroner mindre enn organisasjonen søkte om.

– Vi skulle gjerne fått det vi søkte om, da det ville gjort det lettere å utvide tilbudet vårt. Likevel er vi veldig fornøyd med å ha fått en større bevilgning enn i fjor. Det gjør at vi kan gi mer til medlemmene våre og forbedre tilbudet, sier Kasper Krogset, daglig leder for BI Athletics.

Midlene fra Velferdstinget skal hovedsakelig brukes på å kjøpe inn mer utstyr, gjøre det billigere å være medlem og til booking av haller og baner. BI Athletics vil også utvide med andrelag, slik at flere kan bli medlem av idrettene, ifølge Krogset.

Argument

 • Søkte om: 383 000
 • Flertallets innstilling og endelig vedtak: 370 000
 • Fjorårets bevilgning: 320 000

Fornøyde tapere

Studentmagasinet Argument har fått tildelt 50 000 kroner mer enn i fjor, 13 000 kroner mindre enn de søkte om. Likevel er de fornøyd med tildelingen, som gjør at de kan opprettholde normal drift av virksomheten.

– Tildelingen gjør at vi kan fortsette å tilby Oslostudentene en plattform der de kan dele sin kunnskap og fremme sine meninger. Vi vil fortsette å være et tilbud til studenter og unge forskere som vil jobbe med tekst, forteller redaktør Åsta Dale.

Midlene skal gå til å arrangere åpne møter, drive redaksjonelt arbeid, trykking av magasinet og satsing på digital markedsføring.

Universitas

 • Søkte om: 3 250 000

 • Flertallets innstilling og endelig vedtak: 3 100 000
 • Fjorårets bevilgning: 3 250 000

Mindre penger, mindre journalistikk

Studentavisa Universitas er òg en av foreningene som fikk mindre støtte fra Velferdstinget enn det de søkte om. Universitas får 150 000 kroner mindre utbetalt.

– Vi har ikke vurdert ennå hvor det skal kuttes, men dette vil gjøre at det blir mindre journalistikk rett og slett, sier Svein Olav Sæter, som er styreleder i Universitas.

Budsjettkomiteen begrunner kuttet med prioriteringer, og at Universitas regner med økte annonseinntekter i forbindelse med ny nettside og skal ha økt fokus på finansiering fra flere aktører. De mener at Universitas økonomi vil tåle et kutt på 150 000 kroner. Det håper Sæther også, men sier at det er vanskelig å si på forhånd.

– 150 000 kroner er en god del. Når inflasjonen er på 7 prosent, så er heller ikke 3,1 millioner kroner verdt det samme nå som i fjor. Da burde potten vært økt i sin helhet, sier Sæter.

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)

 • Søkte om: 2 350 000

 • Flertallets innstilling og endelig vedtak: 2 190 000
 • Fjorårets bevilgning: 2 150 000

Må kutte i tilbud

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) fikk tildelt 160 000 kroner mindre fra Velferdstinget enn de søkte om. Det ble fremmet forslag om å kutte 150 000 kroner fra tre andre foreninger for å spe på potten til OSI, men dette forslaget fikk ikke flertall. Daglig leder i OSI Truls Vestnes sier at de er takknemlige og glade for støtten de har fått, men skulle samtidig ønske de fikk tildelt den fulle summen.

– Kuttet vi har fått, gjør at vi òg må kutte i tilbudet vi ønsket å ha for neste år, sier Vestnes.

Han sier de søkte om 100 000 kroner til utviklingsprosjekter som de kanskje ikke får gjennomført det kommende året.

– Hvis noen vil starte opp en ny gruppe, for eksempel i lacrosse, så har vi ikke penger til å kjøpe inn nytt utstyr for å starte opp dette. Den posten ble kuttet.

Vestnes legger til at støtten deres primært kommer fra Velferdstinget, og at de får støtte fra Norges Idrettsforbund etter medlemstall og innteker gjennom trenings- og medlemsavgifter.

– Vi har ikke laget ferdig budsjettet for 2023 ennå, men det vil bli en vurdering om man må sette opp medlemsavgiften eller justere på andre poster, sier Vestnes.

I dag er medlemsavgiften på 120 kroner per semester, og treningsavgiften variere og baseres på hvor høye utgifter hver undergruppe har.

Full pott for Nova

Radio Nova

 • Søkte om: 2 200 000

 • Flertallets innstilling og endelig vedtak: 2 200 000

 • Fjorårets bevilgning: 2 400 000

  Fact: Click to add text

Oslo-studentenes radiokanal Radio Nova er blant de heldige organisasjonene som har fått tildelt summen de søkte om. Til tross for det har de fått 200 000 kroner mindre enn i fjor.

– I fjor fikk vi midler til å oppdatere den tekniske parken vår, men i år hadde vi ikke behov for de samme investeringene.

– Nå fikk vi den summen vi søkte om, og det er vi veldig fornøyd med, sier Odd Thomassen, daglig leder for Radio Nova.

Thomassen sier summen sikrer at de kan holde den planlagte driften oppe. I 2023 planlegger radioen å nå ut til studentene gjennom flere livesendinger, blant annet i forbindelse med Semesterstartfestivalen. Midlene vil også brukes til en «mer spennende» radioproduksjon, billetter til kulturarrangementer og internopplæring for koronakullene.

Jussbuss

 • Søkte om: 375 000
 • Flertallets innstilling og endelig vedtak: 375 000
 • Fjorårets bevilgning: 350 000

– Et avgjørende bidrag

Også Ole Martin Juul Slyngstadli, daglig leder i Jussbuss, er veldig fornøyd med at de fikk innvilget full pott fra Velferdstinget. Jussbuss er drevet av jusstudenter, og gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.

– Vi setter stor pris på støtten fra Velferdstinget. Det er et avgjørende bidrag som gjør at vi kan drive med rettshjelp, også rettet mot studenter, sier Slyngstadli.

Videre forteller han at pengene gjør at de kan prioritere ansattes tid til å være synlig på universitetene. Pengene vil blant annet gå til å ha stands, arrangere debatter og utarbeide brosjyrer. I likhet med Iversen fra JURK trekker Slyngstadli frem at studenters rettigheter ofte brytes.

– Vi bistår studenter i saker om permitteringer, lønnstyveri, og hjelper mange internasjonale studenter med studierett, visum og oppholdstillatelse, sier Slyngstadli.

Powered by Labrador CMS