Klar stemme: Kun 27 prosent av studenter mener at cannabis bør bli legalisert.

Studenter sier nei til cannabis-legalisering

Selv om bare 27 prosent av studenter vil legalisere cannabis, gir ikke forkjemperne opp hasj-kampen.

Publisert Sist oppdatert

For og mot legalisering:

 • Argumenter for
 • Løfte omsetningen ut av den sorte ukontrollerte økonomien og inn i den regulerte.
 • Nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter.
 • Nedgang i kriminalitet
 • Fjerne stigma
 • Muligheter for videre forskning og bruk av medisinsk cannabis
 • Argumenter mot
 • Legalisering gir økt bruk
 • Legalisering påvirker holdninger som kan føre til økt bruk
 • Legalisering løser ikke salg til mindreårige
 • Legalisering løser ikke illegalt salg
 • Forebygging, ikke tilrettelegging
 • Kilde: Normal og Actis

Flere delstater i USA har åpnet opp for regulert salg av cannabis og i Norge er det flere og flere som tar til orde for å legalisere cannabis.

Det siste året har skribenter i Dagbladet, Morgenbladet, Klassekampen og Natt og Dag tatt til ordet for å reformere den norske ruspolitikken.

Til og med helseminister Bent Høie vil avkriminalisere bruk av narkotiske stoffer.

Likevel viser norske studenter en sterk motstand til legalisering av cannabis. Dette kommer frem av en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Universitas.

Den viser at kun 27 prosent mener at cannabis bør bli legalisert. Hva er sannsynligheten for at cannabis kan bli legalisert, når så mange studenter sier nei?

Liten cannabisstøtte

– Det er ikke noe stort ønske blant politikere og folk flest om å legalisere cannabis. Tidligere undersøkelser på befolkningsnivå viser at så mange som 77 prosent er imot legalisering. Universitas sin undersøkelse er et interessant innspill i debatten fordi den viser stor motstand også blant studenter, sier Mina Gerhardsen.

Hun er generalsekretær i rusfeltets samarbeidsorgan, Actis, og har ledet en utrettelig kamp mot legaliseringstilhengere de siste årene.

Om undersøkelsen

 • Undersøkelsen er utført av Sentio for Universitas.
 • Totalt 1008 studenter har deltatt i undersøkelsen.
 • Studentene ble stilt spørsmålet «bør cannabis legaliseres?»
 • 27 prosent svarte ja, 53 prosent svarte nei og 20 prosent svarte vet ikke.

Hun mener at mediene er med på å skape et inntrykk av at cannabis er en del av hverdagen til nordmenn, men at dette ikke er tilfellet. Gerhardsen peker på tall som viser at under to prosent av befolkningen har brukt cannabis de siste fire ukene og at cannabisbruken også er lav blant ungdom. – Jeg tror mange studenter er klar over risikoen forbundet med cannabisbruk, sier Gerhardsen.

– Flere studenter sier ja

Gerhardsen syn på tallene deles imidlertid ikke av Ester Nafstad. Hun er leder av Normal, en organisasjon som støtter cannabislegalisering. Nafstad mener at tallene viser en positiv vekst i cannabisstøtten blant studenter og hun tror at prosentandelen er høyere enn den har vært tidligere.

– Jeg synes at 27 prosent er et ganske høyt tall og prosentandelen studenter som støtter legalisering er høyere enn ellers i befolkningen. Jeg tror tallet kommer til å øke og om fem-seks år håper jeg at 50 prosent av befolkningen vil være for en legalisering.

Nafstad synes tallene viser at stadig flere stiller spørsmål ved kriminalisering av ungdom som bruker cannabis.

– Flere og flere skjønner at frykten man har hatt for cannabis kanskje ikke stemmer så godt overens med virkeligheten.

Selv om Nafstad tror at cannabislegalisering kan bli en realitet i fremtiden, mener hun legaliseringsdebatten avdekker et demokratisk problem.

– Cannabisbrukere er et mindretall og det er et etisk demokratisk problem hvor flertallet kan kriminalisere cannabisbrukerne. Det blir et slags flertallstyranni hvor flertallet kan kriminalisere cannabis fordi de synes det er moralsk riktig.

– Langt vei å gå

Nafstad syn på undersøkelsen får støtte fra sosiologiprofessor Willy Pedersen ved Universitet i Oslo. Han har engasjert seg sterkt i legaliseringsdebatten og deler Nafstad tro på at cannabis sannsynligvis blir legalisert i fremtiden. Tallene fra Universitas sin undersøkelse gjør han ikke mindre optimistisk. Pedersen viser i likhet med Nafstad til at prosentandelen studenter som støtter cannabis er høyere enn hos resten av befolkningen.

Hvor stor støtte i befolkningen trenger man for å legalisere cannabis?

– I USA er det 50 prosent, og det er vel rimelig å legge lista samme sted hos oss, i rådgivende folkeavstemninger. Men det er opplagt langt fram dit, partiene må jo endre oppfatning.

Pedersen forteller USA i sterk grad har formet narkotikapolitikken i Norge. Når USA har åpnet opp for regulert salg, er det ikke så rart at mange ser i denne retningen.

– Vi får bare følge med og være åpne, men kritiske. Det er ikke sikkert at det er opplagt at vi vil ende der, men jeg tror det er det mest sannsynlige.

Tallenes uklare tale

Både Nafstad og Pedersen mener at resultatet ville blitt annerledes dersom spørsmålet til studentene ble stilt annerledes.

– Legalisering er et ord som er litt negativt ladet. Hvis man heller hadde spurt om hvem som skal ha kontroll over markedet, kunne man fått en høyere prosentandel som støtter legalisering, sier Nafstad.

– Mange er nok bekymret for at «legalisering» er det samme som at alle kan få tak i dette uten noe særlig kontroll, og at det er de samme produktene en nå kan få tak i illegalt som vil bli solgt, sier professor Pedersen.

Powered by Labrador CMS