Frustrert: Musikkstudentene Maja Barrat-Due (22) og Hannah Kristina Lund (22) føler seg tilsidesatt som kulturstudenter grunnet kutt i statsstøtte.

Må kutte timer og plasser

Regjeringen fjerner 25 millioner kroner i statsstøtte til NMH. Studentene frykter konsekvensene.

Publisert Sist oppdatert

– Det jeg er redd for med kutt i antall undervisningsuker, er først og fremst hva slag oppfølging man får. Det er der min hovedbekymring ligger.

Leder av studentutvalget ved Norges Musikkhøgskole (NMH) Idun Gabrielle Fougner-Økland er bekymret for kuttene som nå må gjøres. I kjølvannet av pandemien får NMH nemlig 25 millioner kroner mindre å rutte med i sitt årlige budsjett. 70 studieplasser skal fjernes, og nå foreslås det i tillegg å kutte ned på antall undervisningsuker. Forslaget vedtas eventuelt 9. mars.

Bekymret

Økt arbeidsgiveravgift, økte strømkostnader og generell prisøkning fører også til innstramming.

Det foreslås også å kutte 13,9 årsverk innen fag og veiledning, kutte ned på antall undervisningsuker og kutte jevnt over der det lar seg gjøre. Studieplasser innenfor musikkterapi, pedagogiske fag og kunstneriske fag skal fjernes.

Kuttene i studieplassene kommer som følge av bortfall av plassene regjeringen tildelte under koronapandemien for å stimulere til lavere arbeidsledighet. Disse fases nå ut.

Designlinjen på arkitektur og designskolen i Oslo (AHO) led samme skjebne, og må også fjerne studieplasser, til sterke reaksjoner.

Nå fryktes det også for konsekvensene.

Fougner-Økland er spesielt bekymret for hva en reduksjon av undervisningstimene vil bety for oppfølging av studenter, da musikkstudier krever mye en-tilen kontakt, en kontakt de ikke fikk under pandemien.

– At vi ikke har kunnet drive med kunst og ikke kunne jobbet sammen med andre mennesker på den måten musikere gjør, er ikke bra. Alt handler om et samspill mellom flere personer.

– Å ikke ha hatt muligheten har vært veldig demotiverende og vanskelig, sier Fougner-Økland.

Overflødige uker

Behovet og savnet etter kreativt samarbeid og samspill bekreftes av musikkstudentene Maja Barratt-Due og Hannah Kristina Lund. Begge går siste året i en bachelor i utøvende Cello i klassisk musikk på NMH.

– På grunn av korona føles det jo ut ikke ut som om vi har studert i fire år. Det har vært utrolig mye fellesundervisning som har gått tapt. Vi vil jo gjerne ha den tiden vi kan få, sier Lund.

De er bekymret over forslaget om en nedskalering i antall undervisningsuker som følge.

– Jeg tenker at det er en grunn til at vi har det antall undervisningsuker vi har. Om vi skal lære det samme, men på færre antall uker, blir jo tilbudet dårligere, sier Barratt-Due.

Rektor ved NMH Astrid Kvalbein mener derimot at et kutt i antall undervisningsuker kan ha både positive og negative sider, og tror ikke det vil påvirke kvaliteten dramatisk.

NMH-studentene har allerede mye undervisning sammenlignet med lignende utdanninger i Norge, sier hun.

– Om vi gir litt færre undervisningstimer, er det sikkert at noen vil savne det. Andre vil kanskje synes det er ok, og da får de mer tid til å jobbe selvstendig.

Fougner-Økland sier seg enig i at det kanskje ikke bare er negativt.

– Det kan for noen sikkert være deilig å få litt mer tid og rom til å drive med egentrening. Enkelte studieretninger har veldig høy arbeidsbelastning slik det er nå, og tilbringer mye tid på skolen.

Føler seg nedprioritert

Studentutvalgsleder Fougner-Økland sier at det er regjeringen som har gitt dem et vanskelig budsjett. Hun deler frustrasjonen til studentene, men har likevel forståelse for at dette ikke er noe ledelsen har valgt.

Fougner-Økland opplever at det er en sterk dugnadsånd blant elevene og lærerne om å sammen løse situasjonen på best mulig måte.

Likevel stusser hun over tidspunktet, og tror ikke studentene har kommet seg etter pandemien og mangelen på samspill og undervisningstid.

– At 70 studieplasser fjernes, oppleves som at studier innen kunst og kultur nedprioriteres i samfunnet, og at det ikke er et like stort behov for utdannede folk innenfor dette fagfeltet.

– Jeg er veldig bekymret for hvordan det norske kulturlivet vil se ut om ti år, når de som studerer nå har kjent på at samfunnet anser dem som overflødig hele studietiden.

Studentene Barratt-Due og Lund deler den samme opplevelsen.

– Det kan føles litt demotiverende å studere noe som blir så tilsidesatt. Det er jo absolutt et behov forat folk tar disse utdannelsene.

– Vi trenger jo kultur! Stemmer Lund i.

– Krevende tider

Kunnskapsdepartementet avviser at regjeringen tar lett på kunst- og kulturstudier.

­"Men det er krevende tider for alle, med inflasjon, stigende rente og krig i Europa. Disse forholdene påvirker også statsbudsjettet", skriver Kunnskapsdepartementet i en e-post til Universitas.

"Er dette riktig tid å kutte i budsjettet, da flere utdanningsinstitusjoner samt studenter allerede har lidd av tapt undervisningstilbud under pandemien?"

"Departementet forstår at smitteverntiltakene ved utdanningsinstitusjonene under pandemien har vært krevende for studentene både faglig og sosialt. Derfor har institusjonene fått ekstra midler til faglige og sosiale tiltak for studentene.", svarer Kunnskapsdepartementet.

De opplyser at NMH har fått totalt 655.000 kroner til dette i 2021 og 2022.

Powered by Labrador CMS