STUDENTHUSET: Det Norske Studentersamfund har i åresvis vært preget av økonomiske problemer.

Chateau Neuf: Mistanke om alvorlige økonomiske feil

En rekke utbetalinger gjort med DNS bedriftskort mangler kvitteringer. Nå må formann Markus Knutsen svare for seg.

Publisert Sist oppdatert

Da den nye daglige lederen av Det Norske Studentersamfund (DNS) gjennomgikk økonomien til foreningen, fant hun en rekke økonomiske uregelmessigheter.

Hun oppdaget blant annet at omtrent 70 åpne poster manglet kvittering helt tilbake til mai måned. I tillegg virker ikke utbetalingen av styrehonorarer å følge budsjettets utbetalingsplan.

Bakgrunnen for gjennomgangen var at Linn Cecilie Andresen tok over som daglig leder i august. Da hun fant de økonomiske uregelmessighetene meldte hun fra til Chateau Neufs kontrollkomite.

Etter å ha etterlyst kvitteringer fra styre uten hell krever kontrollkomiteen nå at styret avklarer den økonomiske situasjonen til foreningen på lørdagens medlemsmøte.

Mistenker alvorlige feil

Universitas skrev først at gjennomgangen avdekte «alvorlige økonomiske feil». Kontrollkomiteen til DNS mener derimot at det foreløpig kun er en mistanke om at alvorlige feil er begått.

– Det er mistanken om alvorlige feil som fører til innkalling av medlemsmøte. Siden det ikke er sikkert at alvorlige økonomiske feil har skjedd da styret ikke har uttalt seg, er det dumt å anta at alvorlige feil faktisk har skjedd, skriver leder Ada Moe Fause til Universitas.

Grunnlaget for å skrive «alvorlige feil» var kontrollkomiteens innkalling til medlemsmøtet, som skrev:

«I forbindelse med ansettelsen av Linn Cecilie Andresen som ny daglig leder i Det Norske Studentersamfund og Chateau Neuf AS, gjennomgikk hun økonomien i både foreningen og dens heleide datterselskap. I den forbindelse har det dukket opp uregelmessigheter rundt foreningens økonomi. Administrasjonen valgte derfor å gi beskjed til Desisjonen, som etter Lovene skal informeres om det foreligger alvorlige feil av økonomisk art.»

Mangel på informasjon

Leder for sekretariatet Magnar Grønvik Muller ønsker ikke å besvare Universitas' spørsmål om de økonomiske feilene.

– Jeg ønsker ikke kommentere saken fordi dette dreier seg om en enkeltperson, sier han.

Hvem denne enkeltpersonen er og hva denne beskyldes for å ha gjort er ikke kjent.

I sakspapirene til medlemsmøtet kommer det imidlertid frem at kontrollkomiteen har prøvd å få oversikt over foreningens økonomi, men har slitt med å gjennomføre oppgaven sin på grunn av manglende informasjon fra styre.

Heller ikke daglig leder ønsker å kommentere de økonomiske uregelmessighetene.

– Spørsmålene som stilles vil bli gjennomgått på lørdagens møte. Jeg har derfor ikke anledning til å svare på disse spørsmålene nå da vi er midt inne i en prosess, skriver Andresen i en e-post til Universitas.

Lest denne? Ukultur truer nytt studenthus

Ønsker innsikt

Formann ved DNS Markus Knutsen vil representere styret på medlemsmøtet og svare spørsmålene fra medlemmene.

– Jeg forventer at det går fint for seg. Vi skal gi svar på spørsmålene, og gjennomgå de åpne postene som mangler kvittering, sier Knutsen.

Mer vil han ikke informere om.

– Det er unaturlig å svare medier før vi svarer medlemmene våre på medlemsmøtet, sier han.

Underskudd og konkursfare

DNS har lenge vært i økonomisk trøbbel. Chateau Neuf har lenge vært preget av store underskudd og konkursfare. Tidligere har Markus Knutsen sagt at problemene oppstod grunnet en komplisert organisasjonsstruktur. Ifølge Knutsen, skal organiseringen ha gjort det vanskelig å identifisere og ta tak i problemer, slik som overbemanning og manglende kostnadskontroll. Formannen skal ha løst problemene ved å kutte to millioner i lønninger, og mente at DNS hadde lagt problemene bak seg.

Powered by Labrador CMS