NEUXIT: «To Neuf or not to Neuf» er det store spørsmålet medlemene i DNS må spørre seg. «Ja», mener styret.
NEUXIT: «To Neuf or not to Neuf» er det store spørsmålet medlemene i DNS må spørre seg. «Ja», mener styret.

Full forvirring før skjebnevalget ved DNS

For bare to år siden la Det Norske Studentersamfund (DNS) planer om å flytte fra Chateau Neuf. Nå gjør de helomvending og vil bli i betongkolossen.

Publisert Sist oppdatert

Chateau Neuf gjennom 64 år

 • 1953: Daværende DNS-leder Jan P. Syse nedsetter en huskomité for å planlegge et studenthus i Oslo.
 • 1960: Det bestemmes at det skal bygges på tomten i Slemdalsveien på Majorstua.
 • 1963: Tidligere stortingspresident C.J. Hambro legger grunnsteinen til Chateau Neuf.
 • 1970: Bygget blir ferdigstilt.
 • 1973: DNS flytter inn i det nye bygget.
 • 1998: DNS selger Chateau Neuf til UiO.
 • 2006: Omfattende oppussing til 2,5 millioner vedtas.
 • 2008: Thalia Teater flytter ut. Studentersamfundet disponerer nå hele bygningen.
 • 2014: En komité nedsettes for å se etter alternative lokaler for foreningen.
 • 2015: Generalforsamlingen vedtar at DNS ønsker å finne nye lokaler.
 • 2016: Huskomiteen nedsettes for å jobbe langsiktig med flytteprosjektet.
 • 2017: DNS´ hovedstyre foreslår å skrote flytteplanene før huskomiteen har ferdiggjort sitt arbeid.

I 1973 flyttet DNS inn på Chateau Neuf etter en omflakkende tilværelse siden grunnleggelsen i 1813. De siste årene har viljen til å finne et nytt sted vært stor, og mange trodde saken skulle få en endelig utgang da en huskomité ble nedsatt i 2014 for å utrede mulighetene for et nytt lokale.

Forrige uke innkalte derimot DNS-hovedstyret til medlemsmøte der de innstiller å skrote flytteplanene. Det kan bety kroken på døra for drømmen om et nytt studenthus. Avgjørelsen tas onsdag, 1. mars, klokken 18.13 i Lillesalen på Chateau Neuf. Studenter som har betalt semesteravgift til SiO kan stemme.

Bakgrunn: DNS snur: Vil ikke flytte fra Chateau Neuf likevel

Uenig med egen komité

DNS-formann Trygve Haaland mener løsningen huskomiteen presenterer ikke nødvendigvis er bedre enn Chateau Neuf.

– Det skjer mange spennende ting i området rund Chateau Neuf nå, og det vil komme mange nye studentboliger i området. Samtidig ligger vi på Majorstua, så det er ikke vanskelig for studenter ved andre læresteder å komme seg til oss, sier Haaland.

Huskomiteen har lagt ned mye arbeid i planene med å flytte til St. Olavsgate 32 på Tullinløkka, men studentlederen mener situasjonen har endret seg såpass at det beste alternativet nå er å bli i betongkolossen på Majorstua. Fornebubanen skal etter planen være klar i 2021, deretter kommer lokket over t-banen, som kan føre til et yrende liv i området rundt det nåværende studentersamfunnet.

– Hvorfor skjer dette nå? Hvorfor kan det ikke vente til huskomiteen er ferdig med sitt arbeid?

– Vi har brukt høsten til å se på bygget i St. Olav gate 32 og hvordan det passer som et nytt studenthus. Vi har konkludert med at det ikke kan tilpasses kulturhusdrift, slik vi ønsker. Bygget viser seg å være fredet på både innsiden og utsiden. Da er det bedre å avslutte prosjektet nå og heller fokusere på Chateau Neuf, sier Haaland.

Fredet

Har dere sett på muligheten om å få dispensasjon fra fredningen?

– Man kan jo prøve, men formålet med fredningen er jo å bevare. Grunnen til at vi trodde det skulle være mulig å gjøre store inngrep i bygget var at SiO Helse slo ned flere vegger i 2012 da de flyttet inn i samme bygg. Men fredningen kom først i 2014, og da går det ikke lenger an å gjøre noe. Bortimot alt, med unntak av møblene, er fredet. Vi kan flytte stoler, men ikke vegger, sier han og legger til:

– Jeg tror studentene forstår at vi ikke vil flytte til et kontorbygg.

DNS-leder om katastrofeåret: – Det går ganske greit

– Haster det å avklare situasjonen?

– Det er sunnest for organisasjonen som helhet at vi ikke har en dvelende usikkerhet hengende over oss, sier Haaland.

DNS-lederen anerkjenner at prosessen ikke har vært så knirkefri som den kanskje burde vært, men legger noe av skylden på huskomiteen. Han forteller at komiteen først ikke svarte på en møteinnkalling, og at det gjorde at man fikk dårlig tid å informere medlemmene før møtet.

– Veldig surt

Huskomité-leder Thomas Evensen synes det er leit at DNS nå jobber mot å avslutte deres arbeid prematurt.

– Dette er selvsagt opp til DNS å avgjøre, men vi synes det er rart at de tar saken opp til votering før vi har fullført arbeidet, sier han og legger til:

Det er veldig surt. Vi håper å fortsette arbeidet

Thomas Evensen, leder i huskomiteen

– Det er veldig surt. Vi håper å fortsette arbeidet.

Samtidig understreker han at det ikke er huskomiteens oppgave å mene noe om de politiske prosessene, men at det er overraskende at DNS vil bli på Chateau Neuf.

– Både Statsbygg og riksantikvaren har vurdert konseptskissen vår og anbefalt at bygget benyttes som studenthus i regi av DNS. Selv om bygget er fredet, har SiO allerede klart å legge helsetjenester dit. Det viser at det går an å bruke bygget på mange måter, sier Evensen.

Vil fortsette: Det er DNS som styrer det hele. Vi vil bare fortsette prosessen med å finne et nytt lokale for Studentersamfundet, sier Thomas Evensen, leder i huskomiteen.
Vil fortsette: Det er DNS som styrer det hele. Vi vil bare fortsette prosessen med å finne et nytt lokale for Studentersamfundet, sier Thomas Evensen, leder i huskomiteen.

Verken huskomiteen eller DNS er byggingeniører, understreker Evensen, og har derfor ikke den nødvendige kompetansen til å uttale seg om bruksmulighetene i det nye bygget.

– De med kompetanse har vurdert de foreløpige skissene dithen at det er realistisk å gå videre med dem. Da er det rart at man skal stoppe prosessen før den er ferdig.

Full forvirring

Den siste uken har det hersket full forvirring etter at DNS ikke lenger vil jobbe mot nye lokaler. Torsdag i forrige uke sendte ledelsen i Radio Nova, som er blant de største foreningene med lokaler på Chateau Neuf, en e-post til sine medlemmer der de oppfordrer alle til å møte opp og stemme for å bli på Majorstua. Dette begrunner de blant annet med at så lenge huskomiteens arbeid fortsetter, får de ikke midler til å vedlikeholde lokalene sine av universitetet. Per i dag leier DNS Chateau Neuf av UiO, som også har ansvaret for driften av bygget.

Daglig leder i Radio Nova, Eirik Thorsen, ser helst at de forblir på Chateau Neuf.

– Slik det ser ut i dag, er det ikke mulig for Radio Nova å flytte driften til St. Olavs gate 32, da bygget ikke møter våre krav. Vi ønsker heller fokusere på å finne løsninger som kan fungere enten det er på Chateau Neuf eller et bedre egnet lokale.

Radio Nova har i lengre tid slitt med et defekt air-condition-anlegg. De har også en vask på doen som ikke fungerer.

Thorsen sier at UiO har manglende insentiver til å vedlikeholde et bygg som man kanskje skal ut av snart uansett. Da er det bedre å avklare situasjonen nå, mener han. For Radio Nova er det viktig at de kan fortsette driften sin som før og Thorsen mener dette blir vanskelig om man flytter til St. Olavsgate 32.

– Det viktigste for oss er at vilkårene blir de samme der nede som på Chateau Neuf. I fjor leverte jeg en rapport til huskomiteen om at vi kommer til å sette ned foten om ikke alt ligger til rette for Radio Nova i en flytteprosess, sier han og legger til:

– Vi prøver å mobilisere medlemmene våre i morgen, lytte på det som blir sagt og stemme deretter.

Vedlikeholder bygget som før

Åke Appelqvist er drifts- og vedlikeholdsdirektør i UiOs eiendomsavdeling. Han avviser påstanden om at de ikke vedlikeholder bygget, slik Radio Nova hevder i sin interne e-post.

– Eiendomsavdelingen drifter og vedlikeholder Chateau Neuf for å opprettholde bygningens funksjonalitet og sikre at lovpålagte HMS-krav er ivaretatt, sier Appelqvist.

Vasken på doen vil selvsagt bli reparert, sier han, og legger til at de ble gjort oppmerksom på den i går via en gul lapp på døra.

– Er det lite vits å investere i Chateau Neuf så lenge situasjonen er uavklart?

– Å reparere en vask er ikke en oppgradering, men en del av daglig drift og vedlikehold.

Powered by Labrador CMS