Prisjustert pils: Prisstigningen i samfunnet har ført til dyrere halvlitere. På studenthuset Chateau Neuf på Majorstua, ønsker daglig leder André Titland å beholde koken oppe, og prisen nede.

Chateau Neuf forblir studentenes vannhull:

Verner om studentølen

Øl er studentmassens smøremiddel, ifølge Chateau Neufs daglige leder. Når prisveksten er høy, holder de prisen på studentølen lav.

Publisert

– Vi har valgt å verne prisøkningen på studentølen, så det ikke øker når de andre ølene øker.

Det sier daglig leder i Chateau Neuf André Titland på telefon til Universitas.

I dag opererer betongblokka og Oslos studenthus Chateau Neuf med tre typer kategorier for øl: student, intern og ordinær.

Som mange andre barer og utesteder, har også studenthuset måttet justere prisen på øl opp. Det skyldes prisstigning i samfunnet. Konsumprisindeksen er en indikator som viser prisveksten for varer og tjenester. Prisveksten er i dag uvanlig høy.

Derfor har Chateau Neuf justert opp prisen på pilsen. En halvliter med internøl og ordinær øl har henholdsvis økt i pris fra 52 til 58 kroner og 82 til 89. Altså har de økt med seks og syv kroner.

– Studentølen har vi derimot bare økt med en krone. Vi regnet oss frem til at det er hva vi kunne slippe unna med.

Økt kommersiell virksomhet

Titland er glad for at studenthuset klarer å holde prisen på studentenes øl lav, selv om prisene ellers øker.

– Mandatet til Chateau Neuf er å ha et så bredt og allsidig tilbud som mulig for alle oslostudenter, sier han.

Han medgir at det ikke nødvendigvis er øl som er den viktigste måten å tilby et godt studenttilbud. Men han tror det gjør godt for lommeboka til studentene.

Historisk sett dårlig omsetning: Tross en negativ trend med dårlig omsetning holder studenthuset prisen på halvlitere nede.

Siden studenthuset gjenåpnet etter pandemien, har de hatt en “kjempepågang” på huset av eksterne studentarrangementer.

– Det er veldig hyggelig, og vi vil være proaktive og møte dem.

Det merkes i omsetningen til driftsselskapet Chateau Neuf AS. De står for finansieringen av virksomheten på huset.

– Og historisk har det gått veldig dårlig, men de siste fem årene har det gått ganske bra.

Studenthuset ble i sin tid også bygget med tanke på å delvis finansiere seg selv ved hjelp av kommersiell virksomhet. Det er blant annet de kommersielle showteatetrene som leier lokalene på huset som gir dem cash.

Titland sier det er en viktig forutsetning for at de skal kunne ha annen studentaktivitet på huset.

Den inntekten tillater dem også å ha et pristak på pilsen. Likevel råkes studenthuset av prisstigningen i samfunnet som alle andre.

– Vi klarer oss, håper jeg, sier han om prisstigningen. – Konsumprisindeksen viser jo økt prisvekst, og den kommer til å øke mer. Det råker råvareprisene, og prisen på øl spesielt.

Han sier det går en del øl fra krana på studenthuset, og at de kommer til å måtte øke prisene noe mer utover høsten.

Om de må øke prisene mer, er de ennå ikke sikre på, ifølge Titland. Men han håper de slipper det.

– Men vi har ansattforpliktelser, ettersom de som jobber i baren er ansatte, og ikke frivillige, slik mange av studentpubene på fakultetene.

Derfor, opplyser han, at de ikke kan tape penger per øl de selger, fordi de må sørge for at helheten går rundt. De må altså rette seg etter prisveksten.

– Vi håper jo å slippe å justere opp prisen igjen, og vi prøver å holde studentølen på et stabilt nivå, sier Titland.

Han tviler på at pristaket på studentølen vil slå ut negativt.

– Det er jo derfor vi er her, så får de over 30 år og ikke er studenter heller ta den støyten. Det går opp i opp.

– Er ølen limet som holder studentmassen sammen?

– Nei, men det er et godt smøremiddel.

Powered by Labrador CMS