Fremtidsrettet: Viserektor ved UiO Bjørn Stensaker har troen på en fremtid med KI.

ChatGPT påvirker eksamen

I kjølvannet av UiOs GPT-lansering utforsker universitetet eksamensreglementet og nye muligheter.

Publisert

– Hei, er det lov å bruke deg under eksamen?

– Hei! Som en AI-assistent, er jeg her for å hjelpe og gi informasjon, men jeg kan ikke delta direkte i en eksamen. Det er opp til lærestedet eller eksamensreglene å avgjøre om bruk av AI-assistenter er tillatt under eksamen. Det anbefales alltid å sjekke med skolen eller eksamensadministrator for å få klarhet i reglene for eksamen, sier GPT.UiO til Universitas.

Med det kontakter avisa i stedet UiOs ledelse for å finne ut om kunstig intelligens er redningen for årets eksamener. Viserektor for utdanning, Bjørn Stensaker, svarer over telefon fra Brüssel. Han har generelt dårlige nyheter for de som håper på en KI-redning.

Utelukker ikke KI på eksamen

På spørsmål om det er lov å bruke KI på eksamen svarer ikke Stensaker med et klart ja eller nei.

– Vi er tydelige på at arbeidet som gjøres må være studentens eget arbeid. Når man bygger besvarelser på andre kilder, må man også oppgi dem. Det er dette som er de overordnede reglene for alle studenter, svarer Stensaker.

Ifølge UiOs regelverk er det forbudt å bruke KI til å skrive besvarelser og levere det som eget arbeid. I verste fall kan det føre til utestengning fra universitetet i inntil ett år.

Det betyr ikke dermed at all bruk av kunstig intelligens er fusk. Ifølge Stensaker avhenger det av eksamensformen.

– Universitetet i Oslos eksamensreglement om hvilke typer eksamensformer som er tillatt på UiO sier i utgangspunktet at det meste er lov. Det betyr at de som er program- og emneansvarlige kan lage eksamensopplegg og evalueringer som er tilpasset fagene og disiplinene.

Stensaker forklarer videre at dersom en eksamensansvarlig professor ønsker en eksamens- form med integrert bruk av KI, lar det seg gjøre. Da vil det være opp til fakultetene selv å fastsette rammene for en slik eksamen.

GPT UiO: Et verktøy til undervisning, forskning og til å assistere oppgaveskriving, står det på UiOs hjemmesider. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Han opplyser om at det finnes eksamensformer hvor alle hjelpemidler er tillatt. Imidlertid gjelder fremdeles grunnregelen om at eksamensarbeidet skal være studentens eget. For disse formene, vil det utgangspunktet også inkludere bruk av UiO.GPT, som er det nye KI-tilbudet til alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo.

En viss frihet rundt KI henger sammen med pågående uttestingen å gjøre, forklarer Stensaker. Hvordan man kan utnytte kunstig intelligens, har blitt det store spørsmålet.

– Er det for øyeblikket eksamensformer på plass med implementert bruk av KI?

– Man har mange typer evalueringsformer, for eksempel der studenter bygger opp en mappe over tid med ulike typer arbeid. I slike mappebesvarelser kan det tenkes elementer der kunstig intelligens har vært benyttet.

Studenter er ikke vant til å skrive så lange tekster

Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning ved UiO

Stensaker understreker viktigheten av å ha en bredde i måten man vurderer studentenes kompetanse på, hvor hjemme- og skoleeksamen inngår i en større helhet. KI inngår som en bit av dette puslespillet, mener han.

Lær, ikke juks

I september i år meldte NTNU nemnda at de hadde annullert bacheloroppgaven til en student, hvor mistanken var KI-juks. Studenten ble som følge av dette utestengt i to semestre, skriver Universitetsavisa.

Nemnda forklarte i uttalelsen at flere eksempler hadde blitt funnet hvor teksten hadde blitt helt eller delvis skrevet av en KI. Bevisene de hadde var blant annet store referansemangler og feil ved angivelse av referansene.

Stensaker ser på dette som en utfordring også ved UiO, men en utfordring som har vært konstant hele tiden.

Aksepterer utfordringen: Stensaker vil ikke stenge dørene for ny teknologi.

– Fusk har alltid eksistert, og jeg tenker en viktig forebygging av dette er å sørge for at eksamensformene er strukturert på nye og kreative måter.

I tillegg peker han på plagiering som skal klare å plukke opp de groveste forsøkene på fusk. Han vedgår derimot at plagiatkontroller har sine begrensninger når det gjelder gjenkjenning av KI.

Likevel forklarer Stensaker at tekstutdrag skrevet av KI gjerne er formulert på andre måter enn det som er studentenes måte å skrive på. Det er også slik at KI ikke alltid har den kunnskapsdybden man forventer i høyere utdanning. 

Jo dypere man går teoretisk og empirisk til verks, desto vanskeligere er det for KI-en å utvikle gode svar, mener han.

– Det er fortsatt mange kunnskapshull i modellen. Inspirasjon man henter fra KI kunne man jo også hente fra gode ekte bøker. Det er for studentenes eget beste at man opprettholder en form for selvstendighet.

Pågående endringer

Studenter har gått fra penn og papir til datamaskin, og videre til hjemmeeksamener. Til tross for KIs inntreden på universitet mener Stensaker at eksamensformene holder mål.

– Det var jo flere som gikk over til skoleeksamen da ChatGPT ble introdusert. Men tallene vi ser nå i andel UiO-eksamener, eksempelvis mellom skole- og hjemmeeksamener, er ganske stabile.

Stensaker peker på at dette er et uttrykk for at undervisningsansvarlige fremdeles er sikre på at de undervisningsformene de bruker fungerer godt.

Under koronapandemien så man store omveltninger. Både når det gjaldt hvordan utdanning ble organisert, men også eksamensstrukuren, der en av løsningene var å digitalisere. Dette mener Stensaker har gjort at studenter og ansatte tenker nytt, spesielt i sammenheng med hvordan undervisningen legges opp, og læringsprosessene foregår.

Kritisk tenkning?

I et intervju med BBC i 2014 fortalte Stephen Hawking at en full utvikling av KI kunne bety slutten på menneskeheten. Da ChatGPT først kom ut i november 2022, var universitetet Cambridge, der Hawking både jobbet og studerte, raskt ute med en advarsel til alle studenter om å bruke tjenesten. 

Ifølge magasinet MIT Technology Review skjedde det derimot en holdningsendring etter sommeren. Heller enn å kjempe mot KI, har universiteter begynt å implementere det.

– Vi må begynne å spørre hva vi kan gjøre for å forberede unge på en fremtid som er rett rundt hjørnet, sa sjefen for den internasjonale utdanningsorganisasjonen ISTE Richard Culatta til magasinet. 

Stensaker sier seg enig, men uttrykker at man må være oppmerksom på studentenes skriveferdigheter og bruk av KI.

– Studenters evne til å skrive gode besvarelser er det ikke tvil om at man må være oppmerksom på. Mange studenter sliter i overgangen fra de første studieårene og inn i bachelor- og masteroppgaveskriving. Noe av grunnen til det, er at de rett og slett ikke er vant med å skrive så lange tekster.

Selv om KI kan være en trussel, mener Stensaker at man må velge å se på det realistisk, og ikke stenge dørene for ny teknologi.

– Vi må bare akseptere utfordringen og se hvordan denne typen teknologi kan integreres i undervisningen.

Powered by Labrador CMS