KI: UiO hiver seg på kunstig intelligens-bølgen.

UiO lanserer ChatGPT

Kunstig intelligens har blitt sluppet fri på Blindern. På tross av tendenser til løgn og halvsannheter er prosjektets prøvekaniner positivt overrasket.

Publisert

I kjølvannet av fjorårets KI-eksplosjon preget av beryktede Chat GPT fulgte flere eksamensendringer. Nå lanserer UiO sin egen GPT-modell. Det er den første av sitt slag som er lovlig å bruke i norsk utdanningssektor. 

Sikkerhet og personvern er blant de mest sentrale problemstillingene under utviklingen. All data vil ifølge UiO derfor lagres på lokale servere og ikke bli brukt til å trene modellen videre.

– Vi ønsker at den skal brukes aktivt på tvers av fakultetene, sier Dagfinn Bergsager, seksjonssjef for webutvikling ved UiO.

Smart, men langt fra ufeilbarlig, skal vi tro en av studentene som allerede har brukt tjenesten i undervisningssammenheng.

Effektiv og gratis

Et verktøy til undervisning, forskning og til å assistere oppgaveskriving, står det på UiOs hjemmesider. Dette betyr derimot ikke at fremtidige eksamener vil handle om hvem som skriver den beste instruksen. KI vil fortsatt ikke være lov under eksamen. Imidlertid vil studentene på Blindern, og snart resten av Norge, se mer KI i undervisningssammenheng.

Visjonær: Dagfinn Bergsager, seksjonssjef for webutvikling og en av hjernene bak tjenesten, håper at GPT UiO vil brukes aktivt i studiehverdagen.

I tillegg til å gjøre oss mer effektive, peker Bergsager (som er en av hjernene bak modellen) også på at bruk av KI-tjenesten kan være til hjelp under eksamensforberedelser. Ifølge ham kan modellen teste kunnskapen til studenten ved å lage kvisser og prøver basert på egne notater.

For tiden jobber UiO med å teste ut bruk av teksting fra fore- lesninger. Håpet er å få GPT-en til å skrive bedre og lage gode sammendrag fra forelesningene. Nye modeller er også under utvikling. 

Den lyver jo!

Dagfinn Bergsager, seksjonssjef for webutvikling

Siste nytt er at modellen GPT-4, som er OpenAIs mest avanserte KI-tjeneste for naturlig språk- behandling, snart vil kunne tas i bruk av studenter og ansatte på UiO. GPT-4 blir da del av UiOs egen KI. Alle ChatGPT-er (Generative Pre-training Transformer) er skapt av selskapet OpenAI.

– Kommer tilbudet til å være gratis?

– Ja, det er og vil fortsette å være gratis, i tillegg kommer vi ikke til å skille mellom ansatte og studenter, sier Bergsager.

For UiO-studenter kan man enkelt ta i bruk tjenesten ved å logge inn med skolekontoen sin.

Med innføringen av GPT-4, som krever langt flere ressurser, hinter Bergsager til at det vil måtte innføres begrensninger av bruken slik at alle vil få muligheten til å bruke tjenesten.

Glad i å lyve

– Hva er hovedutfordringen ved bruk av Chat GPT?

– Den lyver jo! Det kan være litt uvant. Den største utfordringen vil være å passe på at den snakker sant.

Bergsager henviser til et eksempel med en IT-professor som brukte GPT-en til å gi en oversikt over artiklene han hadde skrevet. Kun en av de fem artiklene GPT-en oppga, viste seg å være skrevet av professoren, resten var oppdiktet.

– Hvordan passer dere på at brukerne forholder seg kritisk til det tjenesten kommer med?

– Det er svært viktig å lese om det. Både på sidene til UiO om retningslinjer og andre steder, sier Bergsager og viser til en advarsel på universitetets egne nettsider. Der står det at generert tekst kan inneholde feil eller unøyaktigheter og at brukeren ikke bør benytte informasjonen ukritisk.

I tillegg peker han på såkalt «prompt-engineering», som har utviklet seg til et studiefelt. Der lærer man seg å skrive gode instruksjoner som vil kunne gi faktabaserte svar og være mer relevante for brukeren.

Den ville ikke svare meg

Maria Sunniva Alsaker, student, UiO

Å ta inspirasjon fra gode instrukser er noe også GPT UiO oppfordrer til. Når man åpner tjenesten blir man vist til en rekke forskjellige eksempler.

«Beskriv fordelene og ulempene ved solenergi som en fornybar energikilde» er noe av det første som kommer opp. Klikker man på boksen, så ramler åtte konkrete fordeler og ulemper ned i samtaleboksen på under et sekund.

Overfladiske svar

Det finnes studenter som al- lerede har brukt GPT UiO i undervisningssammenheng. En av dem er student Maria Sunniva Alsaker (21). Hun studerer internasjonale studier ved UiO. I et av emnene sine fikk studentene en oppgave. Den gikk ut på å stille KI-en ulike spørsmål og reflektere kritisk over svaret.

– Hvordan synes du det funket?

– Da jeg først begynte å teste den ut syntes jeg den funket fint, men da jeg kom til problemstillingen min om konflikten i Mali så ville den ikke svare meg.

Overrasket: Student Maria Sunniva Alsaker er en av de første som har brukt GPT UiO i oppgaveskriving.

Etter at Alsaker hadde prøvd flere ganger, med flere forskjellige instrukser, fikk hun tilslutt lov av seminarlederen sin å bruke OpenAIs egen Chat GPT. Der fikk hun svar som hun kunne bruke i oppgaven.

Selv om GPT UiO ikke alltid kommer med svar, så har både den og OpenAIs egen versjon det meste til felles, forteller Alsaker. Den største hindringen sier hun, at begge ikke klarer å svare godt nok på spørsmålene.

– Selv om jeg stilte spesifikke spørsmål kun relatert til ett område eller felt, så var svarene fortsatt så generelle at de kunne ha blitt brukt for å forklare en hel rekke konflikter og funnet sted i nesten alle land, sier Alsaker. 

Hun er sikker på at hun kommer til å fortsette å bruke tjenesten, men etterlyser gode svar på gode spørsmål.

– Kanskje burde jeg se på det som positivt, at den ikke er smartere enn oss.

Powered by Labrador CMS