Reagerer kraftig: Leder av Norsk studentorganisasjon Maika Marie Godal Dam er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen.

Studenter har langt flere psykiske plager enn resten av befolkningen, viser SHoT-undersøkelsen:

– De som sliter, sliter mer

En av fem studenter har tenkt på å ta sitt eget liv. Tallene fra studentundersøkelsen er urovekkende, mener studentleder.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres.

I dag legges studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) frem.

– De fleste studenter har det faktisk bra.

Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en panelsamtale om tallene. Han mener bildet er sammensatt, og viser til at tallene er preget av pandemien.

Likevel er tallene dystre, viser Norges største undersøkelse: hver tredje student rapporterer om alvorlig psykiske plager. Det er en jevn økning fra 2010. Det er også en økning av studenter som rapporterer om dårlig livskvalitet. Det har i år økt til 31 prosent. Nær 20 prosent sier de har en psykisk lidelse.

NSO etterlyser tiltak

Undersøkelsen ble gjennomført fra februar til april 2021. 60 000 studenter har svart på undersøkelsen.

– Det er en studie som gjør inntrykk, sier Camilla Stoltenberg.

– Hver tredje student har alvorlige psykiske plager. Jeg synes nesten det er flaut å kjenne på at jeg er overrasket eller sjokkert, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam i panelsamtalen.

Hun sier tallene har gått i feil retning. Hun etterlyser flere tiltak, og påpeker at vi ikke kan se studentenes helse isolert.

Godal Dam trekker også linjer til bedre studentøkonomi, for å bedre studentenes situasjon.

– Når vi sitter her om fire år med nye tall, håper jeg vi har funnet løsninger som virker.

Helseminster Ingvild Kjerkol viser til at regjeringen arbeider med en opptrappingsplan for psykisk helse. Hun viser til at det trengs flere lavterskeltilbud for studentene.

Borten Moe mener det er foruroligende tall over studentenes psykiske plager.

– Samtidig er det et bilde som henger sammen med en generelle populasjonen.

Studenter er mer ensomme

74 prosent av studentene oppgir at de har god helse, men fire av ti studenter rapporterer om mye eller svært mye helseplager, den siste uken. Samtidig kvalifiserer 37 prosent til overvekt eller fedme.

En av fem sier de har hatt tanker om å skade seg selv, og tilsvarende har tanker om å ta sitt eget liv.

29 prosent sier de ofte savner noen å være sammen med. 15 prosent er ensomme.

– Dette ligger høyt i studentgruppen, sier leder for SHoT-undersøkelsen Kari-Jussie Lønning.

– Majoriteten har det bra, men de som sliter, sliter mer, sier Lønning.

– Vi har ikke tid til å vente. jeg er glad ministerne ønsker å forstå vår situasjon, men vi må begynne å lete etter løsninger, sier NSO-lederen.

– En alarmklokke

Omfanget av seksuell trakassering har økt tydelig siden 2018. Tre av ti oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, noe som er en klar økning siden 2018.

– Jeg synes det er uhyre foruroligende. Anekdotisk opplever jeg en stor kulturendring i hele samfunnet. Man skulle forvente at tallene gikk andre veien. Det er en alarmklokke, sier Borten Moe.

28 prosent ville slite med å klare en ekstrautgift på 5000 kroner.

Studenter bruker mindre tid på studiet, og nesten halvparten av studentene har eksamensangst.

– Vi ble overrasket og bekymret for disse tallene, sier Lønning om tallene.

– Når man har større oppmerksomhet for et fenomen, og grensene settes et annet sted, vil vi forvente en økning. Det betyr ikke at det ikke er alvorlig, sier Stoltenberg om tallene over seksuell trakassering.

– Studentene må ta ansvar

Til tross for tallene, som omtales som feil retning, har ikke Borten Moe planer om å tenke nytt.

– Det er ikke bare en enveiskjøring. Samfunnet skal ikke bare tilby, studentene må også ta ansvar, sier han.

Det reagerer NSO-leder Godal Dam kraftig på:

– Her kom det mye spennende. Det mangler rammer, det mangler tid og rom for å ta vare på egen helse. Vi må gjøre noe radikalt, og hvis det er radikalt å finne løsninger fremfor flere tall, så er det vel radikalt.

– Vi trenger et krafttak fra alle kanter, slår Godal Dam fast.

Powered by Labrador CMS