Ikke et elitestudium: Mange fag må tenke sammen om klimakrisen

«Det er ikke slik at tilbudet om honourstillegg havner i konflikt med pengebruk til andre studenter eller tar opp begrensede ressurser», skriver Frode Helland dekan ved HF UiO og Ursula Münster, fagansvarlig for Honours-tillegget i Environmental Humanities and Sciences, i sitt svar til Venstrealliansen.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

I innlegget [«Vi redder ikke kloden med elitestuder» i Universitas 18. oktober](ff) kritiserer representanter for Venstrealliansen det nye honourstillegget i Environmental Humanities and Sciences for å være et elitestudium med for få studieplasser. Vi ønsker alt engasjement og diskusjon rundt våre studietilbud, som hele tiden er under utvikling, velkommen. Innlegget reiser noen viktige punkter som vi gjerne vil svare på.

Les også: «Forskning og kompetanse kan redde kloden»

Vi er helt enige i at vi trenger et radikalt skifte på klimafronten. Honourstillegget, med foreløpig kapasitet på 25 studenter, er kun et første steg for å imøtekomme et behov hos engasjerte studenter som ønsker å forstå miljø- og klimautfordringene bedre og mer tverrfaglig.

Vi er også enige i at den nåværende klimakrisen er så alvorlig at alle fag og læreplaner ved universitetet bør tematisere den og bidra til å bygge en grønn omstilling.

Universitetsutdanning bør være åpen for studenter fra alle bakgrunner. Alle masterstudenter ved UiO kan søke om opptak til honourstillegget. Dette er ikke et elitestudium, men et faglig tillegg på 20 studiepoeng for studenter som er særlig interessert i å få mer kunnskap om klima- og miljø i et tverrfaglig perspektiv.

Les også: «Fakta på bordet»

Honourstillegget i Environmental Sciences and Humanities må ikke forveksles med honoursprogrammet, som er et tverrfaglig bachelorprogram som kombinerer humaniora og realfag.

Det er ikke slik at tilbudet om honourstillegg havner i konflikt med pengebruk til andre studenter eller tar opp begrensede ressurser, slik det hevdes. De studentene som tas opp på honourstillegget, er allerede masterstudenter ved forskjellige programmer og gjennomfører dette i tillegg til sitt hovedemne. Tilbudet er del av, og finansiert gjennom, den tverrfaglige satsingen «Oslo School of Environmental Humanites» ved Det humanistiske fakultet.

Honourstillegget som starter opp våren 2021, er det første av sitt slag i Norge. Vi ønsker at tilbudet blir en suksess, slik at det kan utvides og tilbys til flere.Ved å integrere miljøtenkning i sine respektive fagområder håper vi at de studentene som deltar, kan bidra til et bredere engasjement for en grønnere og mer bærekraftig verden.

Les også: «Korona, klima og arbeidsliv: Dette skal vi gjøre for deg i år»

Powered by Labrador CMS