Uenig: Ole Petter Ottersen mener Universitas gir et feil inntrykk av UiOs miljøarbeid.

Det UiO gjør for miljøet

Vi sorterer mer og skal bli enda bedre. Fra en kildesorteringsgrad på 32 (2014) er vi nå i gang med å etablere ordninger og endringer som skal gi oss en kildesorteringsgrad på 80 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Oppslaget i Universitas i forrige uke gir et feilaktig inntrykk av UiOs miljøarbeid. Dette er fakta.

Universitetet i Oslo har redusert de beregnede direkte utslipp av CO2-ekvivalenter med mer enn 30 prosent i perioden 2012 til 2014.

UiO sparer energi og CO2 gjennom ENØK-tiltak i størrelsesorden 10,5 GWh og kommer til å redusere energibruken ytterligere gjennom systematisk energioppfølging.

Den nye Masterplanen for UiOs eiendommer gir økt fokus på miljø, klima og bærekraft. Eksempelvis skal alle nye bygninger prosjekteres og bygges etter de tøffe kravene i miljø- og klimastandarden BREEAM-NOR Excellent. Det samme skal vurderes for større renovasjonsprosjekter.

Videomøter er tilrettelagt og anbefales som et alternativ til flyreiser. Grønnere innkjøp gjennom utvikling av et profesjonelt innkjøpsmiljø og helelektroniske bestillingssystemer gir allerede en miljøeffekt. Universitetet stiller i dag flere miljøkrav ved innkjøp og samarbeider med miljømerket Svanens kompetansemiljø for å sikre at det oppnås reelle miljøeffekter av de kravene som stilles.

Grønnere IT-tjenester og infrastruktur er innført og under videre planlegging. Virtualisering av serverparken og tøffe energikrav gjør utstyret mer energieffektivt og miljøvennlig, og innføring av printerløsningen «Pull Print» fører til redusert papirforbruk og gir brukeren bedre kontroll over egne utskrifter.

All elektrisitet UiO kjøper har opphavsgaranti. Det betyr at for hver kilowatt vi kjøper produseres det like mye fornybar kraft. Oppvarming av bygningene gjøres hovedsaklig ved fjernvarme der kun fire prosent av energimiksen kommer direkte fra fossile kilder (2014). Fra å være avhengig av en oljebasert oppvarming noen år tilbake utgjør nå dette det største bidraget mot en mer klimavennlig bygningsdrift.

Vi sorterer mer og skal bli enda bedre. Fra en kildesorteringsgrad på 32 (2014) er vi nå i gang med å etablere ordninger og endringer som skal gi oss en kildesorteringsgrad på 80 prosent.

Powered by Labrador CMS