Komplett historieløst av arbeidsutvalget

Dessverre ser det ut til at dagens arbeidsutvalg i Velferdstinget velger å innstille på å gi tildelinger utelukkende til foreninger og aktører som har sitt nedslagsfelt på Blindern, skriver BISO-delegasjonen til Velferdstinget i dette leserbrevet.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

BI ønsker å uttrykke hvor grunnleggende skuffet vi er over at Velferdstingets arbeidsutvalg plutselig i år, et svært vanskelig år økonomisk for mange, har valgt å ikke tildele en eneste krone til BIs arbeid for studentvelferd, idrett og kultur.

Dette oppleves som plutselig og verken begrunnet i formelle krav eller krav om inkludering. Kun i spekulasjoner om vårt internbudsjett som vi har vist åpenhet om hele veien.

Les også: Når vil Adam endelig få sin rettferdighet, Svein Stølen?

Et tildelingsmøte er et viktig møte for alle aktører som omfattes av det, og ikke minst en måte for studentenes tillitsvalgte å vise hva slags prioriteringer man ønsker å gjøre i tiden fremover. Det er en måte å skape trygghet for foreninger som trenger økonomisk sikkerhet for å kunne gjennomføre sine arrangementer.

Dessverre ser det ut til at dagens arbeidsutvalg i Velferdstinget, som for ordens skyld er i overvekt av UiO-representanter, velger å innstille på å gi tildelinger utelukkende til foreninger og aktører som har sitt nedslagsfelt på Blindern. [27. september uttalte leder av Velferdstinget](hei) viktigheten av fysisk aktivitet for mental helse, men velger kun å gi penger til en av to tilnærmet identiske idrettsforeninger, hvorav én har sterk overvekt av UiO-elever, den andre BI.

Dette oppleves som plutselig og verken begrunnet i formelle krav eller krav om inkludering. Kun i spekulasjoner om vårt internbudsjett som vi har vist åpenhet om hele veien

Velferdstinget i Oslo og Akershus ble i sin tid skapt som nettopp en felles arena mellom UiO og BI da BI fikk sin tilknytning til samskipnaden. Vi kan ingenting annet enn å si at vi er enormt skuffet og opplever dette som både provoserende og historieløst.

Les også: Rasisme er uakseptabelt

En overvekt av tildelinger til UiOs 27.000 studenter er naturlig. Men et helt og holdent rent bord og dårlige begrunnelser for hvorfor man velger å ikke gi BIs 14.000 studenter noe som helst virker bare polariserende og demotiverende for det felles arbeidet vi gjør i forumet Velferdstinget er ment å være. Et annet moment for frustrasjon er opplevelsen av at BISO og BI Athletics ikke har fått noe formell begrunnelse for vårt avslag og selektive, kritiske spørsmål som ikke kan sees å være stilt til andre søkere. Vi håper følgelig på tydeligere svar på det kommende tildelingsmøtet og gleder oss til diskusjon.

Powered by Labrador CMS