Et kjøp av St. Olavsgate 32 vil styrke studentkulturen i Oslo

«Vi ønsker en åpen og levende samlingsplass fra morgen til kveld og mener St Olavs gate 32 er godt egnet for formålet», skriver Idun Kløvstad, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus i dette leserbrevet.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

[Det Norske Studentersamfund mener et kjøp av St. Olavs gate 32 (SO32) er en uklok ide som vil føre til økonomiske tap for studentkulturen.](ss) Vi stiller spørsmål ved hvordan det kan ha seg, når store deler av studentkulturen driftes med midler som ikke vil kunne benyttes til å drifte SO32, utover aktivitet studentene selv arrangerer i bygget.

Les også: «Ansvaret for studen­tenes valg­del­ta­kelse ligger hos UiO»

Dette fordi nesten all studentfrivillighet i Oslo er finansiert med; egne inntekter, som for eksempel medlemsavgifter, billettinntekter eller salg av mat og drikke, støtte fra semesteravgiften, støtte fra utdanningsinstitusjonene og støtte fra andre prosjektbaserte støtteordninger som for eksempel Frifond og Fritt Ord.

Derimot kan vi skjønne at DNS som med bistand fra UiO forvalter Chateau Neuf, frykter at midler som kunne blitt brukt til eiendomsforvaltning, ikke lenger vil være tilgjengelige. Samtidig vil dette være snakk om midler DNS ikke har tilgang på i dag.

Vi gikk likevel, tidligere dette semesteret, til styreleder i DNS og foreslo å sammen se på finansieringsløsninger for SO32 som ikke går i konflikt med DNS og forvaltningen av Chateau Neuf. Frem til DNS’ innlegg ble publisert oppfattet vi at tilbudet ble tatt godt imot, og dialogen som god. Velferdstinget ønsker et tett samarbeid med alle involvert i studentkulturen. I tillegg er de fire største utdanningsinstitusjonene i Oslo, samt Studentsamskipnaden SiO stødige støttespillere av prosjektet.

Vi mener SO32 er godt egnet som studenthus. Eiendommen er kanskje ikke er egnet for den nåværende driften til DNS, men med tanke på at Velferdstinget eksplisitt har sagt at de ønsker et nytt studenthus som ikke går i direkte konkurranse med DNS og aktiviteten på Chateau Neuf, er det bra at SO32 har en annen utforming som fordrer annerledes aktivitet.

Les også: «Glasstaket i studentpolitikken»

Vi ønsker en åpen og levende samlingsplass fra morgen til kveld og mener SO32 er godt egnet for formålet. SO32 er et svært fleksibelt bygg. Det er mulighet for åpne serveringssteder der byens studenter kan møtes på tvers av utdanningsinstitusjoner, kontorer og møterom der studentforeninger som ønsker kan få utvikle sin aktivitet, kreative verksted for studentprosjekter, flerfunksjonelle rom som kan brukes til flere forskjellige studentarrangementer og en stor hage der større arrangementer kan finne sted på sommertid.

Vi mener SO32 er godt egnet som studenthus.

I tillegg ønsker vi å skape et tilbud Oslo i stor grad mangler i dag, nemlig arenaer som bidrar til å skape samskapning og styrke innovasjonsgraden blant studenter i Oslo.

Det at det settes overordnede rammer og retningslinjer for eiendommen fremfor å detaljstyre, mener vi er bra. Det vil medføre at brukerne av bygget kan utforme det som et levende hus på sine egne premisser. Vi mener at SO32 vil berike Oslo både for studentene og for byen.

Les også: «Når hvem du er, blir gjenstand for debatt»

Powered by Labrador CMS